Opracowania


   

 

ANALIZY, RAPORTY I ARTYKUŁY:

Obszerna informacja o pracy WPN-u:

"Analiza działalności parku w roku 2022"

"Analiza działalności parku w roku 2021"

"Analiza działalności parku w roku 2020"

"Analiza działalności parku w roku 2019"

"Analiza działalności parku w roku 2018"

"Analiza działalności parku w roku 2017"

"Analiza działalności parku w roku 2016"

"Analiza działalności parku w roku 2015"

"Analiza działalności parku w roku 2014"

"Analiza działalności parku w roku 2013"

"Analiza działalności parku w roku 2012"

"Analiza działalności parku w roku 2011"

"Analiza działalności parku w roku 2010"

"Analiza działalności parku w roku 2009"

"Analiza działalności parku w roku 2008"

"Analiza działalności parku w roku 2007"

"Analiza działalności parku w roku 2006"

"Analiza działalności parku w roku 2005"

"Analiza działalności parku w roku 2004"

"Analiza działalności parku w roku 2003"

"Analiza działalności parku w roku 2002"

"Analiza działalności parku w roku 2001"

"Analiza działalności parku w roku 2000"

"Analiza działalności parku w roku 1999"

"Analiza działalności parku w roku 1998"

"Analiza działalności parku w roku 1997"

"Analiza działalności parku w roku 1996"

"Analiza działalności parku w roku 1995"

"Analiza działalności parku w roku 1994"

"Analiza działalności parku w roku 1993"

"Analiza działalności parku w roku 1992"

"Analiza działalności parku w roku 1991"

"Analiza działalności parku w roku 1990"

"Analiza działalności parku w roku 1989"

  

Monitoring środowiska parku:

Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej WIGRY w 2020 roku

  

 

Liczne artykuły o przyrodzie i dziedzictwie kulturowym parku:

  

są opublikowane w  kwartalniku "Wigry"

  

inne:

  

Inwentaryzacja gniazd bocianów w WPN i jego otulinie w roku 2013

Raport z realizacji projektu: „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap I”

Raport z realizacji projektu: „Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego - etap I”

Alfred Lityński - twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej (G. Brzęk, fragmenty książki z 1994 r.)

Ochrona granicznika płucnika Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (W. Fałtynowicz)

Warzywa i zioła w kuchni suwalskiej (J. Górecka)

Ochrona mrówek i mrowisk (L. Krzysztofiak, A. Krzysztofiak)

Ochrona storczyków w Wigierskim Parku Narodowym (M. Romański, A. Krzysztofiak)

Konstrukcje z gliny i drewna, jako sposób na czynną ochronę owadów (A. Krzysztofiak)

Walka z barszczem Sosnowskiego – jednym z najgroźniejszych gatunków roślin inwazyjnych w Polsce (A. Krzysztofiak, M. Romański)

Ochrona dzikich gatunków i ich siedlisk (Z.Szkiruć)

Raport: Czynna ochrona storczykowatych w rejonie Puszczy Augustowskiej (L.Krzysztofiak)

Wpływ kormorana Phalacrocorax carbo na ekosystemy wodne i leśne WPN (K.Gmitrzuk)

Raport: Inwentaryzacja stanowisk ptaków drapieznych i sów w latach 2003 i 2004 (M.Skierczyński)

Kameduli i kartuzi (J.Kitowicz)

Badania geochemiczne i biogeochemiczne w trzech polskich parkach narodowych

(Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka)

Skład chemiczny wód i osadów z wybranych rzek WPN-u i rejonu Suwałk oraz osadów jeziora Wigry ( Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka)

Araneofauna epifityczna w wybranych zbiorowiskach leśnych WPN-u (A.Stankiewicz)

Lista gatunków flory roślin naczyniowych WPN-u (M.Romański)

Bóbr szkodnik (W.Misiukiewicz)

Mrówki Wigierskiego Parku Narodowego (L.Krzysztofiak)

Programy rolnośrodowiskowe (materiały do seminarium dla rolników z WPN-u)

Ciekawe i rzadkie złotowiciowce (Chrysophyceae) (L.Wesołowska)

Rzadkie gatunki pająków z WPN-u (A.Stankiewicz)

Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) Suwalszczyzny (A.Krzysztofiak)

Raport: Ochrona owadów gniazdujących w glinianych ścianach (A i L.Krzysztofiakowie)

Zagrożenie pożarowe lasów (P.Pieczyński)

Czynna ochrona ryb w WPN (M.Osewski)

WPN ma nowoczesną wylęgarnię ryb (M.Osewski)

Walory kulturowe WPN (M.Ambrosiewicz, A.Żulpa)

Drzewostany WPN (Z.Bogusławski)

Najstarsze dzieje okolic Wigier (J.Brzozowski)

Fauna WPN (Z.Bogusławski)

Działalność edukacyjna WPN (M.Kamiński)

Nauka i monitoring (M.Kamiński)

Adopcja jeziora Wigry przez SIL (M.Kamiński) [ang.]

Klimat WPN (L.Krzysztofiak, K.Olszewski)

WPN jako system społeczny (A.Sadowski, Z.Szkiruć)

Szata roślinna (A.Sokołowski)

Rozmowa o przyszłości Parku (A.Sokołowski)

BIBLIOGRAFIA:

Książki w bibliotece parku - zaktualizowany (2021 r.) wykaz w pliku Excel

Bibliografia obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” i Wigierskiego Parku Narodowego do 2011 r.

  

AKTY PRAWNE, ZARZĄDZENIA, REGULAMINY:

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u: