WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  


  

  

ZAPROSZENIE

 

do uczestnictwa w IV spotkaniu dyskusyjnym-warsztatach

w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem

Planu Zadań Ochronnych dla

Obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”

 

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, jako wykonawca projektu, zaprasza do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia Planu.

  

Czwarte z pięciu zaplanowanych spotkań dyskusyjnych-warsztatów, rozpocznie się 23 maja 2012 roku, o godzinie 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra w miejscowości Szczebra 58.

 

Główną tematyką spotkania będą Planowane działania ochronne oraz działania w zakresie monitoringu przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Puszcza Augustowska. W drugiej części spotkania przewidywana jest sesja terenowa w Dolinie Rospudy. Zakończenie spotkania przewidywanie jest około godziny 15.00.

 

Uszczegółowiony program spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego (www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/zadania.htm).

 

Spotkanie ma charakter otwarty, po wcześniejszym zgłoszeniu obecności, koniecznym ze względów organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 16.05.2012 roku (telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie) na adres: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Odział w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, tel. (85) 652 21 08, faks (85) 748 19 07, sekretariat@bialystok.buligl.pl, z dopiskiem „PZO - Puszcza Augustowska”.

  

Z poważaniem
Jerzy Małyszko
Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Białymstoku

    

PROGRAM

  

 9.00 – 10.00 – Rozpoczęcie spotkania.

  Omówienie planowanych działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

  obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska

10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
10.15 – 10.45 – Monitoring przedmiotów ochrony na obszarze Puszcza Augustowska
10.45 – 13.45 – Sesja terenowa w Dolinie Rospudy
14.00 – 15.00 – Obiad i zakończenie spotkania