WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

KALENDARIUM

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  

  

  

  12 lipca 2012 r. opublikowano dokumentację PZO do konsultacji społecznych  zobacz »

  

21 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejsco- wości Krzywe, odbyło się piąte, ostatnie spotkanie w ramach przygotowania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska. zobacz »

  

23 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwa Szczebra w miejscowości Szczebra, odbyło się czwarte z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach przygotowania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska. zobacz »

  

14 maja 2012 r. BULiGL wystosowało zaproszenie do uczestnictwa w IV spotkaniu dyskusyjnym-warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”
zobacz »

  

4 kwietnia 2012 r. o godz. 9.30 w Izbie Leśnej Nadleśnictwa Augustów w miejscowości Studzieniczna, odbyło się trzecie z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach przygotowania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska. zobacz »

  

  

19 marca 2012 r. BULiGL wystosowało zaproszenie do uczestnictwa w III spotkaniu dyskusyjnym-warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”
  zobacz »

  

 

2 grudnia 2011 r. w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze w miejscowości Pomorze 8, Gmina Giby, odbyło się drugie z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach przygotowania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska.  zobacz »

  

18 listopada 2011 r. BULiGL ogłosiło zaproszenie o uczestnictwa w II spotkaniu dyskusyjnym-warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”  zobacz »

  

29 września 2011 r. Sprawozdanie z postępu prac nad planami ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska oraz planem zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska na koniec III kwartału 2011 r. Dotyczy zadań w trakcie realizacji, tzn. które nie kończą się w III kwartale 2011 roku. zobacz »

  

 

20 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN- ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi recenzenta projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004 oraz planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska PLB200002.

 

29 lipca 2011 r. w siedzibie WPN-u w Krzywem odbyło się I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Zobacz protokół ( 449 kb).

 

3 czerwca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u ukazało się ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. WPN poinformował, że zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dokonano wyboru następujących ofert:

  

Lp Nazwa i adres firmy Cena oferty

brutto w zł

Liczba punktów

w kryterium cena

1 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,

ul. E. Ciołka 13, 01 – 445 Warszawa.

Oferta na część I zamówienia

2 391 150,00 100
2 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok,

ul. Lipowa 51, 15 – 424 Białystok.

Oferta na część II zamówienia.

88 929,00 100

 

Z postępowania nie odrzucono ofert ani nie wykluczono wykonawców.

  

15 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u ukazało się poprawione ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. Oferty można było składać do dnia 23 maja 2011 r., do godz. 13.00.

8 marca 2011 r. Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłosił zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB200002. Opublikowano także do konsultacji społecznych Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB20002.

23 lutego 2011 r. przygotowana została treść przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. Po publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 28 lutego 2011 r. umieszczono jego treść w BIP Wigierskiego Parku Narodowego.

25 stycznia 2011 r. w Jedlni-Letnisku została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Wigierskim Parkiem Narodowym, dotycząca dofinansowania projektu "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 'Ostoja Wigierska'" nr POIS.05.03.00-00-275/10 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje także wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Puszcza Augustowska".