Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  

     

Zestawienie uwag i odpowiedzi wykonawcy (433 kb)

  

  

Uwagi zgłoszone do dokumentacji PZO

   

08.08.2012 r.: Recenzja projektu PZO (dr inż. Dorota Zawadzka) (210 kb)

08.08.2012 r.: Uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (546 kb)

08.08.2012 r.: Uwagi Prezydenta Miasta Suwałki (679 kb)

06.08.2012 r.: Uwagi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (3.58 Mb)

04.08.2012 r.: Uwagi dr. hab. Janusza Czerepki (Instytut Badawczy Leśnictwa) (87 kb)

01.08.2012 r.: Opinia dr. Macieja Zycha (Uniwersytet Warszawski) (211 kb)

01.08.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Pomorze (949 kb)

27.07.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Głęboki Bród (465 kb)

26.07.2012 r.: Opinia Komitetu Ochrony Kuraków (762 kb)

26.07.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Szczebra (589 kb)

26.07.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Suwałki (590 kb)

25.07.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Płaska (605 kb)

25.07.2012 r.: Uwagi Klubu Przyrodników (1.03 Mb)

24.07.2012 r.: Uwagi Nadleśnictwa Augustów (1.11 Mb)

   

   

Dokumentacja PZO

   

Dokumentacja PZO obszaru N2000 Puszcza Augustowska (1.79 Mb)

Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (34 kb),
wraz załącznikami:
     Załącznik 1 (198 kb)
     Załącznik 2 (7,3 Mb)
     Załącznik 3 (56 kb)
     Załącznik 4 (59 kb)
     Załącznik 5 (158 kb)
     Załącznik 6 (53 kb)

Projekt zmian w Standardowym Formularzu Danych (595 kb)

Mapa przeglądowa rozmieszczenia gatunków ptaków
stanowiących przedmioty ochrony (20,1 Mb)

Mapa przeglądowa lokalizacji zadań ochronnych (28,2 Mb)

Wykaz powierzchni, na których planowane są działania ochronne:
     Wykaz działek ewidencyjnych (275 kb)
     Wykaz oddziałów i wydzieleń leśnych (64 kb)
     Wykaz rezerwatów (37 kb)

Wykaz działań ochronnych dla głuszca:
     Nadleśnictwo Augustów (872 kb)
     Nadleśnictwo Płaska (172 kb)
     Nadleśnictwo Pomorze (149 kb)
     Nadleśnictwo Szczebra (64 kb)

Rozmieszczenie proponowanych powierzchni monitoringowych (595 kb)

  

Spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy

  

V spotkanie: 21 czerwca 2012 r. protokół

IV spotkanie: 23 maja 2012 r. protokół

III spotkanie: 4 kwietnia 2012 r. protokół

II spotkanie: 2 grudnia 2011 r. protokół

I spotkanie: 29 lipca 2011 r. protokół (449 kb)

  

  

Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB20002 (274 kb)      

  

  

  

  

 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG