Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna  


  

  

Wędkowanie

  

Zarządzenie dyrektora WPN

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Ceny licencji

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

 

Wędkujących zapraszamy do udziału w konkursie pn.: "Poświęć chwilę - chroń ryby, wodę i przyrodę"

  

Zarządzenia dyrektora WPN

  

  

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie

w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 8e ust. 1, art. 12 ust. 3, 4 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Ustalam zasady wędkowania określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wysokość opłat określona w załączniku nr 2 ma zastosowanie do sprzedaży licencji w punktach bezpośredniej dystrybucji. Przy zakupie licencji za pośrednictwem serwisu www.WPN.eparki.pl do opłat ustalonych w załączniku nr 2 naliczana będzie prowizja na rzecz operatora serwisu, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

 

§ 3

Licencje uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego mogą nabywać wyłącznie osoby posiadające kartę wędkarską lub zwolnione z tego obowiązku na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zasad oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

 

--------------------------------

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

  

do góry

  

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich:


Zakup licencji wędkarskich przez Internet: wpn.eparki.pl  

  

Lista podmiotów sprzedających licencje wędkarskie na wody WPN

  

1. Sklep Wędkarski REX – ul. Noniewicza 85 f, Suwałki,

2. Sklep Wędkarski STYNKA – ul. 1 Maja 1 lokal 2, Suwałki,

3. Sklep Wędkarski BARRAKUDA – ul. Noniewicza 42 a, Suwałki,

4. Sklep Zoologiczno-Wędkarski SKORPION – ul. Sikorskiego 4, Suwałki,

5. Sklep Wędkarski KORMORAN – ul. Sejneńska 6/2, Suwałki,

6. Sklep Zoologiczny GADOSFERA – ul. Minkiewicza 15, Suwałki,

7. CIT Suwałki, ul. Hamerszmita 16, Suwałki,

8. Sklep Wędkarski Jan Kamiński, ul. Mostowa 24, Augustów,

9. Sklep Wędkarski KORMORAN – ul. Kopernika 3, Augustów,

10. P.H.U. KARAMIX – Bryzgiel 6,

11. Bar WIGRASZEK – Bryzgiel 19 a,

12. P.P.H.U. WODNIK – Gawrych Ruda 95a,

13. PHU Drapieżnik, ul. Mostowa 6, Augustów

14. Muzeum Wigier - Stary Folwark 50,

15. Zespół ds. Udostępniania Parku - Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82;

do góry

  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna