Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna


  

  

Zagospodarowanie szlaków

  

Oznakowanie szlaków

Miejsca postoju samochodów

Wieże, platformy i pomosty widokowe

Kładki

Plaże i miejsca wykorzystywane do kąpieli

  

  

  

Oznakowanie szlaków

  

  

  

Do oznakowania szlaków turystycznych stosuje się dwa rodzaje symboli. Pierwsza grupa to znaki określające przebieg szlaku. Maluje się je na drzewach, kamieniach, płotach itd. Znakiem podstawowym jest prostokąt składający się z trzech poziomych pasków, przy czym paski zewnętrzne są koloru białego, a pasek środkowy jest w kolorze szlaku (rys. 1). Znak w kształcie koła, biały na obwodzie i z kolorem w środku, oznacza początek i koniec szlaku (rys. 2).

  

  

Zmiany kierunku przebiegu szlaku sygnalizują 3 rodzaje znaków. Znaki uwidocznione na rys. 3 i 4 maluje się przed zakrętem na trasie. Jeżeli z powodu braku odpowiednio usytuowanych drzew, kamieni itp. nie ma możliwości zastosowania wyżej wymienionych znaków, wtedy tuż za zakrętem maluje się strzałkę z białym tłem i kolorem szlaku w środku (rys. 5). W terenach orientacyjnie trudnych lub dla zwrócenia uwagi turysty na nagłą zmianę kierunku przebiegu szlaku maluje się biały wykrzyknik (rys. 6).

  

  

W WPN, oprócz „zwykłych” szlaków turystycznych znajdują się również ścieżki edukacyjne. Mają one swoje odrębne oznakowanie (rys. 7). Na terenie Parku można również napotkać mało jeszcze znane oznakowania szlaków dojściowych. Jeżeli w pewnym oddaleniu od głównego szlaku znajduje się źródełko, punkt widokowy, obiekt krajoznawczy lub noclegowy, wtedy wzdłuż trasy dojścia do nich maluje się różnych kształtów znaki w kolorze szlaku. W WPN jest tak oznakowana trasa dojścia od parkingu do punktu widokowego nad rzeką Wiatrołużą, koło wsi Lipniak (rys. 8).

 

 

Druga grupa znaków określających przebieg szlaku turystycznego to znaki informacyjne szlaku. Są to tablice informacyjne i drogowskazy. Na terenie WPN, w punktach węzłowych szlaków (tzn. tam gdzie szlaki się zaczynają lub krzyżują) zamontowane są tablice ze schematyczną siecią szlaków. Mają one format około 60x70 cm i przedstawiają mapę z przebiegiem wszystkich szlaków w WPN, wraz z odległościami w kilometrach i z zaznaczonym punktem w którym się znajduje. Aktualnie w 124 miejscach na terenie WPN i otuliny turysta napotka drogowskazy szlaków (rys. 9). Są to podstawowe i najliczniejsze znaki informacyjne. Jest ich w naszym Parku już ponad 300.

  

  

W niektórych miejscach na terenie WPN, na kolorowym pasku grotu drogowskazu jest namalowany symbol E-11. Oznacza to, że na tym odcinku przebiega Europejski Długodystansowy Szlak Pieszy Amsterdam - Ogrodniki. Jego trasa pokrywa się z przebiegiem innych istniejących szlaków. Na drogowskazie jest umieszczona nazwa miejscowości pośredniej i docelowej wraz z odległością w kilometrach. Na drogowskazach umieszcza się także, w części skrajnej, pionowy napis z nazwą organizacji, która go ustawiła.

  

  

Opisywane trasy mają status szlaków pieszych. Jednak większość z nich jest również dostępna dla rowerów. Jeżeli dany odcinek szlaku nadaje się dla rowerzystów, wtedy na drogowskazie pojawia się symbol roweru (rys. 10). Gdy nie ma takiego znaku, to oznacza, że wprawdzie można jechać dalej rowerem, ale należy spodziewać się drogi trudnej do pokonania. Czasem, dla podkreślenia, że szlak jest trudny dla rowerów, umieszcza się znak ostrzegawczy (rys. 11). Na niektórych odcinkach ścieżek edukacyjnych obowiązuje zakaz poruszania się rowerem (rys. 12), wprowadzony dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Jeżeli posiadacz „dwóch kółek” zechce pokonać ten odcinek, to powinien rower poprowadzić.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kolejnym znakiem informacyjnym szlaku jest tabliczka z nazwą miejsca (punktu topograficznego). Jest ona mocowana na szczycie słupa z drogowskazami (rys. 13).

  

  

  

  

  

  

Oprócz oznakowanych tras, na terenie WPN znajduje się wiele dróg gruntowych udostępnionych dla ruchu turystycznego. Ich długość wynosi w granicach Parku 60 km, co razem ze znakowanymi szlakami daje łączną długość 190 km tras turystycznych. Wszystkie drogi doskonale nadają się dla rowerzystów, dlatego nazywane są "drogami rowerowymi". Przy drogach tych ustawiane są znaki kierunku (rys. 14).

do góry

  

  

  

Miejsca postoju samochodów

  

Miejsca postoju samochodów:

1. Bartny Dół – przy postoju kolejki wąskotorowej

2. Bryzgiel – przy leśniczówce

3. Bryzgiel – plaża gminna

4. Bryzgiel – koło sklepu

5. Czerwony Krzyż – nad zatoką Jastrzęby

6. Krusznik – przy wieży widokowej

7. Krzywe – przy dyrekcji WPN

8. Leszczewek – przy leśniczówce

9. Lipniak – przy leśniczówce

10. Lipowe – przy leśniczówce

11. Mikołajewo – przy „Piaskach”

12. Nowa Wieś – początek ścieżki "Samle"

13. Powały – gdzie szlak zielony skręca z drogi asfaltowej w kierunku polany Powały

14. Rosochaty Róg – koło cumowiska łodzi wędkarskich (gospodarstwo p. Giedrojciów)

15. Słupie – nad zatoką

16. Słupie – przy rondzie

17. Stary Folwark – przed wjazdem do ośrodka PTTK

18. Wigry – przy klasztorze

19. Wysoki Most – przy leśniczówce

20. Zakąty – pole namiotowe „Jastrzęby”

21. Zakąty – parking „wędkarski”

 

do góry

  

  

  

Wieże, platformy i pomosty widokowe

  

Wieże, platformy i pomosty widokowe:

● Bryzgiel (szlak zielony, przy leśniczówce) – widok na jezioro Wigry

● Cimochowizna (szlak zielony, podwyższenie na kładce wzdłuż brzegu jeziora Wigry)

  – widok na klasztor wigierski

● Krusznik (zielony szlak) – widok na południową część jeziora Wigry,

● Krzywe (ścieżka edukacyjna „Las”) – widok na Suchar I

● Krzywe (ścieżka edukacyjna „Suchary”) – widok na Suchar IV

● Nowa Wieś (szlak czarny) – więcej informacji o wieży tutaj.

● Słupie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”) – widok na Suchar Wielki

● Słupie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”) – widok na Zatokę Słupiańską jeziora Wigry

● Słupie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”) – widok na jezioro Długie

● Stary Folwark (Łysa Góra przy terenie ośrodka PTTK) – widok na jezioro Wigry i klasztor wigierski

● Stary Folwark (po lewej stronie szosy Suwałki – Sejny) – widok na wieś Stary Folwark, klasztor wigierski,

   jeziora Wigry i Leszczewek

do góry

  

  

  

Kładki

  

Kładki:

● Krzywe (ścieżka edukacyjna „Las”) – prowadzi przez zbiorowiska grądu i łęgu

● Krzywe (ścieżka edukacyjna „Suchary”) – prowadzi przez pło torfowcowe Suchara III

● Cimochowizna (szlak zielony) – kładka wzdłuż brzegu jeziora Wigry, na kładce podwyższenie, z widokiem

   na klasztor wigierski

● Leszczewek (szlak zielony i czerwony) – kładka na przesmyku między jeziorami Wigry i Leszczewek,

   widok na klasztor wigierski

● Sobolewo (szlak zielony) – kładka przez Dolinę Czarnej Hańczy

● Słupie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”) - kładka na torfowisku nad Sucharem Wielkim

● Słupie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”) – kładka na torfowisku przy Zatoce Słupińskiej jeziora Wigry

● Rosochaty Róg (ścieżka edukacyjna „Płazy”)

do góry

  

  

  

Plaże i miejsca wykorzystywane do kąpieli

  

Plaże i miejsca wykorzystywane do kąpieli:

Jezioro Wigry w Starym Folwarku. Plaża wraz z miejscem kąpieli jest zlokalizowana w znanej miejscowości letniskowej położonej na północnym brzegu jeziora Wigry, w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego. Plaża ta jest idealna na wypoczynek rodzinny, posiada miejsca zabaw dla małych dzieci. Przy plaży znajduje się bar oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na Łysej Górze po lewej stronie plaży znajduje się wieża widokowa. We wsi znajduje się wiele kwater prywatnych oraz wypożyczalni rowerów, a także restauracja, sklep i punkt pocztowy.

  

Jezioro Wigry w Gawrych Rudzie. Plaża i miejsce kąpieli znajduje się przy Młodzieżowym Ośrodku Wypo- czynkowym w Gawrych Rudzie. Jest to kąpielisko strzeżone. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Jest to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku oraz rekreacji. Gawrych Ruda to wieś letniskowa, jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych. We wsi znajduje się wiele kwater prywatnych, wypożyczalnie rowerów, możliwość jazdy konnej, wieża widokowa oraz ścieżka edukacyjna „Jeziora”. W niedalekim Płocicznie znajduje się stacja początkowa wigierskiej kolejki wąskotorowej.

  

Jezioro Czarne w Krzywem. Krzywe jest położone 6 km od miasta Suwałki i ma z nim bezpośrednie połączenie autobusami komunikacji miejskiej linii nr 2. Nad pobliskim jeziorem Czarne znajduje się plaża. Miejsce to jest wspaniałym punktem wypadowym na teren Wigierskiego Parku Narodowego. W okolicy znajduje się wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, wystawa rzeźb, ścieżka edukacyjna „Las” i „Suchary” oraz Centrum Informacji Turystycznej i pokoje gościnne w dyrekcji parku.

do góry

   

   

   


Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna