Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna


Przewodnictwo

     

  

 

Centrum Informacji Turystycznej skupia licencjonowanych przewodników (pracowników  Wigierskiego Parku Narodowego) posiadających uprawnienia na województwo podlaskie. Organizujemy fachowe przewodnictwo po Parku, ale również po Suwalszczyźnie i całym województwie podlaskim. Jesteśmy w stanie oprowadzić każdą grupę.  Oprowadzamy w   języku polskim, angielskim, niemieckim. Wśród przewodników większość posiada wykształcenie wyższe. Jesteśmy otwarci i dostosowujemy się do oczekiwań organizatora wycieczki. Przewodnicy pracują przez cały rok, w godzinach: od wschodu do zachodu słońca. Realizujemy wycieczki od 2 godzinnych do kilkudniowych.

Rezerwacja usług przewodnika: Centrum Informacji Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; e-mail: turystyka@wigry.org.pl w godz. 7.00-15.00

Cennik usług przewodnickich:

Obsługa przewodnicka w Wigierskim Parku Narodowym
Za godzinę pracy (min. 2 godz.) – grupa do 25 osób 55 zł
Za godzinę pracy (min. 2 godz.) – grupa powyżej 25 osób 70 zł
Za godzinę pracy w jęz. obcym (min. 2 godz.) - grupa do 25 osób 65 zł
Za godzinę pracy w języku obcym(min. 2 godz.) – grupa powyżej 25 osób 85 zł

Wystawiamy faktury vat.

Propozycje ciekawych wycieczek po Parku i Suwalszczyźnie
 
1.    Wycieczka przyrodniczo-kulturowa po Wigierskim Parku Narodowym (pieszo-autokarowa lub rowerowa)). Spotkanie z przewodnikiem w  Centrum Informacji Turystycznej Krzywe 82. Prezentacja komputerowa o WPN, zwiedzanie 2 wystaw przyrodniczej Nad Wigrami, etnograficznej „Ocalić od zapomnienia”, wędrówka ścieżką Las lub Suchary, przejazd do miejscowości Stary  Folwark, wejście na wieżę widokową, zwiedzanie muzeum Wigier, przejazd do Wigier i  zwiedzanie zespołu pokamedulskiego w Wigrach (wieża widokowa, krypty, pokoje papieskie, kościół), zwiedzanie wystawy rybactwa w Czerwonym Folwarku. Realizacja całego programu około 6 godzin. Możliwość zwiedzania wybranych  punktów.
 
2.    Wycieczka historyczno-krajobrazowa Suwałki – Suwalski Park Krajobrazowy  (pieszo-autokarowa) Spotkanie grupy z przewodnikiem w Suwałkach, w Parku Konstytucji 3-go Maja. Spacer po parku, krótkie omówienie historii miasta, znane postacie, rola zakonu Kamedułów, konkatedra św. Aleksandra,, przejazd autokarem wzdłuż głównej ulicy wraz z omówieniem ważniejszych zabytków i  miejsc. Wyjazd do SPK. Zwiedzane miejsca:
•    „Góra Cisowa” w Gulbieniszkach, 
•    miejscowość Smolniki wraz z punktem widokowym „U Pana Tadeusza”, 
•    miejscowość Stara Hańcza wraz z parkiem podworskim, jezioro Hańcza, ujście rzeki Czarnej Hańczy do jeziora Hańcza, 
•    miejscowość Błaskowizna, Oz Turtulski, głazowisko Bachanowo,
•    Turtul – siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 
•    „Góra Zamkowa” – dawne grodzisko Jaćwieskie.
        Czas zwiedzania: 5-6 godzin.
 
3.    Wycieczka  „Przyroda i historia pogranicza  polsko-litewskiego”
Spotkanie grupy z przewodnikiem w Sejnach: zwiedzanie Bazyliki, Klasztoru Dominikańskiego, Białej Synagogi;  dzieje osadnictwa litewskiego, polskiego, żydowskiego, niemieckiego, krótka wycieczka ulicami najstarszej części miasta, zwiedzanie muzeum Ziemi Sejneńskiej, historia konfliktu polsko-litewskiego o przynależność  Sejneńszczyzny w latach 1919-1920, okres międzywojenny, współczesne Sejny. Przejazd do Lazdijai (Łoździeje): przejazd przez miasto, historia miejscowości związki z Sejnami, przebieg dawnych traktów komunikacyjnych w regionie. Następnie Rudamina: zwiedzanie góry zamkowej i dwóch pobliskich grodzisk jaćwieskich, panorama okolicy, geomorfologia terenu, historia osadnictwa, wierzenia i zwyczaje pogańskich Bałtów znaczenie miejscowości dla całego regionu w czasach wczesnego średniowiecza. Przejazd w kierunku Kalwarii do Simnas: krajobraz w otoczeniu dolin rzecznych Szeszupy i Kirsny w pobliżu miejscowości Sestokai, kształtowanie się powierzchni  tego obszaru  w czasie ostatniego zlodowacenia. Simnas (Simno): historia miejscowości, zwiedzenie najstarszego w Dzukiji  kościoła oraz dobrze zachowanego układu urbanistycznego miasta. Jezioro Duś: panorama największego w okolicy jeziora Dusia oraz jeziora Metelys , przyroda rezerwatu Żuwintas i Metelskiego Parku Regionalnego. Seirijai (Sereje):  krótki spacer po mieście, historia miejscowości, protestanci litewscy. Lejpalingis (Lejpuny): przejazd przez miasto, historia miejscowości, dolina rzeki Seiry. Merkinie (Merecz): panorama doliny rzek Niemen i Merkys  z  powierzchni góry zamkowej, historia osadnictwa na tym terenie, kierunki  ekspansji krzyżackiej na Litwie, zwiedzanie centrum miasteczka. Liskiava (Liszków): zwiedzanie dwóch grodzisk nad doliną Niemna, ruiny kamiennej wieży zamkowej, panorama doliny Niemna w okolicach Druskiennik, zwiedzanie kościoła i klasztoru dominikańskiego, znaczenie miejscowości dla dawnej Litwy. Kapciamiestis (Kopciowo): spacer po miasteczku, pamiątki po Emilii Plater, historia miejscowości. Weisiejai  (Wiejsieje): zwiedzanie centrum miasteczka i  starego parku pałacowego nad jeziorem Ancia, historia miasteczka, przyroda i geomorfologia Wiejsiejskiego Parku regionalnego. Powrót do Sejn przez Łoździeje.

 

 
4.    Wycieczka historyczno-krajobrazowa „Śladami Jaćwingów” (wycieczka rowerowa, lub pieszo-autokarowa) Spotkanie z przewodnikiem w Krzywym, przejazd przez Suwałki do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, spacer na Górę Zamkową k. Szurpił, omówienie historii Jaćwingów, przejazd do miejscowości Szwajcaria – największe cmentarzysko Jaćwingów w regionie. Przejazd na Górę Zamkową we wsi Osinki. Następnie przejazd przez Okuniowiec i tereny północne WPN do Wigier. Zwiedzanie Zespołu Pokamedulskiego. Czas zwiedzania: 6-8 godzin.

  
 

Oferta turystyczno-edukacyjna dla grup zorganizowanych

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy szkoły, biura podróży oraz innych organizatorów turystyki.
  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna