Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

TRASY WYCIECZEK

spacerem, biegiem, rowerem...

  

(Trasy wycieczek w plikach *.kml lub *.kmz oraz *.gpx do pobrania na urządzenia gps)

   

Wigierski Park Narodowy jest wymarzonym miejscem do aktywności na świeżym powietrzu. Popieramy wszelkie formy turystyki, które umożliwiają poznanie piękna natury i służą ochronie przyrody. W parku narodowym najważniejsza jest przyroda, a turyści są mile widzianymi gośćmi.

W naszym parku są wytyczone szlaki lądowe i wodne. Obecnie jest 245 km oznakowanych w terenie szlaków lądowych – ścieżek edukacyjnych przeznaczonych dla pieszych, szlaków turystycznych, tras rowerowych, dróg gruntowych udostępnionych do turystyki oraz tras dla narciarzy biegowych. Zobacz mapę.

Na szlakach lądowych można spacerować, biegać, jeździć rowerem. Ich sieć jest tak gęsta, że można dowolnie układać trasy.

Przewodniki: „Wędrówki po WPN”, „Rowerem wokół Wigier”,„Praktyczny przewodnik”.

Na tej stronie będziemy zamieszczać gotowe trasy wycieczek w plikach *.kml *.gpx do pobrania na urządzenia gps, w tym smartfony z aplikacją. Wystarczy załadować trasę i wyruszyć w drogę, a gps już Cię poprowadzi.

Trasy przygotowane przez pracowników naszego parku będą oznaczone logotypem WPN. Zachęcamy też turystów do przesyłania własnych tras, które będziemy tu umieszczać pod ich loginem. Pliki *.kml *.gpx przesyłajcie na adres: turystyka@wigry.org.pl. My sprawdzimy, czy trasy przebiegają po udostępnionych szlakach i opublikujemy na naszej stronie.

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 1. Do Gawrych Rudy przez dolinę Czarnej Hańczy

 *.kml   *.gpx  (autor: Paulina Pajer-Giełażys)

Długość trasy: 24 km.

Wycieczkę rozpoczynamy w Krzywem. Mieści się tu Centrum Informacji Turystycznej, parking, wypożyczalnia i punkt naprawy rowerów.

Szczególnie warta uwagi jest dolina Czarnej Hańczy. Przez podmokłe lasy oraz torfowiska, porośnięte charakterystycznymi turzycami, prowadzi tu ok. 700 m kładek (na kładkach zalecane jest prowadzenie rowerów). Podążając dalej zielonym szlakiem, dotrzemy do urokliwego jeziora Mulicznego, miniemy w lesie krzyż – pamiątkę po historycznej wsi Słupie, docierając do Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Przejedziemy przez Płociczno, gdzie znajduje się stacja Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. Do Krzywego wrócimy drogą prowadzącą wśród pól i łąk wsi Sobolewo.

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 2. Wycieczka wokół Wigier

 *.kmz   *.gpx  (autor: Paulina Pajer-Giełażys)

Długość trasy: 48 km

Trasa wycieczki wiedzie wokół Wigier – perły jezior Suwalszczyzny. Przebiega głównie przez lasy Wigierskiego Parku Narodowego, a także cenne torfowiska w dolinie Czarnej Hańczy, którą możemy przebyć dzięki kładkom o łącznej długości 700 m (na kładkach zalecane jest prowadzenie rowerów). Piękne widoki można podziwiać z wież oraz pomostów widokowych nad Wigrami. Najcenniejszym zabytkiem na trasie jest pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, warto odwiedzić też nasze Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 3. Z Krzywego nad sucharami do Kamionki i z powrotem

 *.kml   *.gpx  (autor: Elżbieta Perkowska)

Rodzaj trasy: biegowa, spacerowa.

Długość trasy: 12 km
Trasa wycieczki rozpoczyna się i kończy w Krzywem, gdzie przy siedzibie dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego znajduje się parking. Przebiega nad sucharami i wiedzie przez piękne lasy oraz wieś Leszczewo. Dwukrotnie przecina rzekę Kamionkę i prowadzi wzdłuż jeziora Czarnego. Łączna suma przewyższeń 174 m. Pomiędzy 6 a 7 km trasa robi pętlę, którą można pominąć.

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 4. Szlakiem Lityńskiego do Leszczewka

 *.kml   *.gpx  (autor: Barbara Paszkowska)

Rodzaj trasy: rowerowa.

Długość trasy: 32 km

Trudność trasy: łatwa, z dwoma trudnymi odcinkami szlaku czerwonego i żółtego

Trasa rozpoczyna się i kończy w centrum Suwałk pod sklepem rowerowym Góra Rowerska przy ul. Kościuszki 79 (www.rowerska.pl). Suwałki opuszczamy jadąc w kierunku wschodnim ulicą Sejneńską i ścieżką rowerową dojeżdżamy do siedzimy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Kilkaset metrów dalej przekraczamy asfalt i odbijamy w prawo w Bindasową Drogę, a następnie po około kilometrze skręcamy w lewo w wąską, dosyć trudną techniczną ścieżkę, oznaczoną jako czerwony szlak pn. Śladami Lityńskiego, której nawierzchnię urozmaicają korzenie drzew. Na tym odcinku ścieżki znajduje się, krótki, ale wymagający sporych umiejętności technicznych podjazd. Kontynuujemy jazdę czerwonym szlakiem, który kieruje nas w lewo w drogę o nazwie Sobolewski Gościniec, a następnie w prawo w kierunku Leszczewka. Ten odcinek również jest mocno pofałdowany i urozmaicony pod względem nawierzchni. Po przejechaniu terenowego odcinka kierujemy się asfaltem w prawo, a następnie skręcamy ponownie w prawo w terenową drogą przez las z kolejnym wymagającym podjazdem. Po opuszczeniu lasu dojeżdżamy do wsi Cimochowizna. Pokonujemy stromy zjazd i kierujemy się w stronę Starego Folwarku. Ponownie przecinamy asfalt i szutrowymi drogami dojeżdżamy do mostu na rzece Kamionka oraz do skrętu na czarny szlak, który pokieruje nas do jeziora Gałęzistego. Stamtąd jedziemy w kierunku Nowej Wsi, skąd odbijamy w bardzo ciekawy pod względem nawierzchni i przewyższeń żółty szlak, który doprowadzi nas do Huty nad jeziorem Koleśnym. Szutrową drogą wzdłuż jeziora wracamy do siedziby Parku i ścieżką rowerową do Suwałk.

 

Zobacz film z trasy!

  

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 5. Ładna piątka u Jawora

 *.kml   *.gpx  (autor: Elżbieta Perkowska)

Rodzaj trasy: biegowa, spacerowa

Długość trasy: 5 km

Trasa wycieczki rozpoczyna się i kończy w Gawrych Rudzie przy Kompleksie Turystycznym "U Jawora", gdzie znajduje się parking samochodowy. Przebiega zielonym szlakiem turystycznym nad brzegiem jeziora Wigry, przecina drogę asfaltową i prowadzi gruntowymi drogami przez pola i łąki wsi Gawrych Ruda. Na 2,5 km trasa prowadzi w dół przez las w kierunku leśniczówki Gawarzec. My odbijamy w prawo i słabo widoczną dróżką kierujemy się w stronę jeziora Długiego. Przy gospodarstwie skręcamy w prawo, pokonujemy górkę i na głównej drodze gruntowej skręcamy w lewo. Tu droga poprowadzi nas w dół do miejsca, z którego wyruszaliśmy.

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 6. Rowerem wśród pagórków Leszczewka

 *.kmz   *.gpx  (autor: Piotr Pieczyński)

Rodzaj trasy: rowerowa

Długość trasy: 25 km

Strat przy Zakładach Zbożowych (Elewatory) w Suwałkach na ul. Sejneńskiej. Trasa bardzo malownicza prowadzi przez tereny o zróżnicowanym krajobrazie. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wzniesienia we wsi Cimochowizna (są to moreny czołowe - wzgórza wyznaczające linię czoła lodowca w trakcie jego stagnacji i stopniowego zaniku) oraz liczne pagórki (kemy) w Leszczewie u podstaw których rozciągają się malownicze dolinki. Z pomostu pomiędzy jeziorami Leszczewek i Wigry mamy możliwość podziwiania jednego z ładniejszych widoków na klasztor w Wigrach. Trasa wiedzie przez lasy Obwodu Ochronnego Leszczewek oraz przez miejscowości: Krzywe, Sobolewo, Cimochowizna, Stary Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Mała Huta.

 

kliknij, aby powiększyć!

 

 

zobacz
w Google Maps

Trasa 7. Po trzykroć Sobolewo

 *.kml   *.gpx  (autor: Elżbieta Perkowska)

Rodzaj trasy: rowerowa

Długość trasy: 37 km

Trudność trasy: średnio trudna z trudnymi odcinakami szlaku zielonego i czerwonego oraz łatwym przejazdem asfaltem z Krzywego do Sobolewa
 

Trasa wycieczki rozpoczyna się i kończy na Słupiu na rondzie, gdzie znajduje się parking samochodowy. Wyruszamy szeroką szutrówką w kierunku Sobolewa, skąd robimy pętlę w kierunku wschodnim przez Cimochowiznę i Leszczewek. Wracamy do Sobolewa. Robimy pętlę w kierunku północnym przez Leszczewo i drogą nad jeziorem Czarnym przez Krzywe dojeżdżamy ponownie do Sobolewa. Stąd kierujemy się na południe i ścieżką nad jeziorem Mulicznym wracamy na Słupie.
Podczas wycieczki jedziemy przez lasy Wigierskiego Parku Narodowego oraz pola i łąki wsi Sobolewo. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki otwartego krajobrazu w Cimochowiźnie, Leszczewku, Leszczewie i Sobolewie.

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego