WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, wczytuję ilustracje

   

 

      Praktyczny przewodnik dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy

Strona główna WPN

  

  

  

  

  

 

OD AUTORÓW

 

 

Wigierski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce, został utworzony w celu ochrony jednego z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zakątków naszego kraju. Ważnym zadaniem parku jest również udostępnianie go dla edukacji, turystyki, rekreacji i nauki w sposób, który nie wpływa negatywnie na jego przyrodę.

Niniejszy informator skierowany jest przede wszystkim do turystów odwiedzających nasz park oraz do osób i podmiotów działających w dziedzinie edukacji i turystyki – nauczycieli, przewodników, kwaterodawców, biur podróży, stowarzyszeń.

Opracowanie zawiera informacje o zasadach udostępniania parku, ofercie turystyczno-edukacyjnej, atrakcjach i infrastrukturze czekających na turystę. Znajdą w nim Państwo również opisy ścieżek edukacyjnych i innych szlaków.

Wigierski Park Narodowy stara się tworzyć warunki dla różnorodnych form turystyki zrównoważonej, czyli godzącej ze sobą względy przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Coraz więcej ludzi poszukuje odpoczynku w bliskim kontakcie z przyrodą, z dala od zgiełku i tłumów. Coraz bardziej ceni się miejsca niezurbanizowane o czystym środowisku. Takie warunki zapewniają właśnie parki narodowe. Koncepcja rozwoju turystyki w naszym parku sprowadza się do hasła: „Turystyka na obszarze WPN instrumentem aktywnej ochrony przyrody i nieagresywnego użytkowania środowiska przyrodniczego”.

Zapraszamy serdecznie do Wigierskiego Parku Narodowego oraz poznania jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Jest to obszar niezwykle atrakcyjny zwłaszcza dla tych, których zachwyca piękno natury. Dobrze zagospodarowane szlaki lądowe i wodne umożliwią wszystkim odwiedzającym park bliższe zapoznanie się z jego przyrodą o każdej porze roku.

  

  

Tekst: Barbara Perkowska
Współpraca: Jarosław Borejszo, Adam Januszewicz, Jacek Łoziński,

          Krzysztof Steczkowski

Korekta : Anna Ambrosiewicz

Fotografie: Jarosław Borejszo, Maciej Kamiński, Wojciech Misiukiewicz

Wersja dla Internetu: KAJA Janina Elżbieta Kamińska

 

 

  

Dalej

  

  

  

© Wigierski Park Narodowy

Projekt i wykonanie: KAJA