Rowerem

wokół

Wigier

  

cz.1 z 3

  

  

  

Tekst: Elżbieta Perkowska

Zdjęcia: Jarosław Borejszo

Wykonanie strony: KAJA Janina Elżbieta Kamińska

  

© WPN, 2006

Miłośnicy jazdy na rowerze znajdą w Wigierskim Parku Narodowym wiele ciekawych tras rowerowych i miejsc wartych zobaczenia. Zachowało się tutaj naturalne piękno silnie pofałdowanej rzeźby terenu, mozaika lasów, wód, torfowisk, bogactwo flory i fauny oraz dziedzictwo kulturowe: zabytkowe domy, przydrożne krzyże i kapliczki. Występują obok siebie przestrzenie pokryte roślinnością i odkryte pola uprawne, wzniesienia i głębokie doliny rzek. Rozległa sieć szlaków rowerowych pozwala na dowolne zaplanowanie trasy przejazdu tak, aby rozkoszując się pięknem otaczającej przyrody, poruszać się bezpiecznie rowerem po parku.

Trasa rowerowa dookoła jeziora Wigry pozwala zwiedzić wiele ciekawych miejsc; rowerzyści pokonują most nad Czarną Hańczą.

 

Jazda rowerem daje duże możliwości wypoczynku. Można nim jechać w ciszy, można podziwiać przyrodę, słuchać śpiewu ptaków w leśnej gęstwinie, szumu wiatru, szemrania wody w pobliskiej rzece. Powolna jazda stwarza okazję do obcowania z otoczeniem, a czym wolniej się jedzie, tym więcej można zobaczyć. Rower jest przyjazny dla środowiska nie powoduje zanieczyszczeń, nie hałasuje, nie potrzebuje paliwa i jest zdrowy.

  

Do turystyki rowerowej udostępnione są szlaki rowerowe i szlaki piesze PTTK (na niektórych odcinkach przejezdne tylko przez wprawnych rowerzystów) oraz drogi rowerowe oznakowane w terenie specjalnymi prostokątnymi znakami. Niektóre odcinki dróg rowerowych pokrywają się z trasami szlaków pieszych. Łączna długość szlaków rowerowych i pieszych na terenie parku wynosi 230 km.

Oznakowanie szlaków

Wycieczka rowerowa po południowej części WPN

Wigierski Park Narodowy został utworzony w 1989 roku. Obejmuje ochroną 150 km2 urokliwego terenu ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie, kompleks 42 jezior wraz z otaczającymi je lasami, torfowiskami, bogactwem świata roślin i zwierząt.

  

  

ciąg dalszy