Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1994

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

I. WSTĘP

1. Podział administracyjny

2. Powierzchnia Parku

3. Wykupy gruntów i budynków

4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

5. Kronika Parku

6. Łączność

7. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

8. Powiększanie Parku

  

II. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

IV. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

1. Ochrona przyrody

2. Działalność naukowa

3. Działalność dydaktyczna

4. Turystyka

  

V. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ

1. Ochrona lasu

2. Hodowla lasu

3. Pozyskanie drewna

4. Grunty rolne

5. Ochrona zwierząt

6. Ochrona ekosystemów wodnych

7. Infrastruktura gospodarcza

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

9. Wypadki przy pracy

10. Szkolenia

  

VI. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

1. Budżet

2. Gospodarstwo pomocnicze

  

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

1. Kontrole zewnętrzne

2. Kontrole wewnętrzne

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

X. WNIOSKI

  

ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »