Projekt

 

Działania:

warsztaty

konkurs

prelekcje

kalendarz

Noc Muzeów

Gra terenowa

 

 

 

 

Strona główna

WPN

 

 

 

 

Wigierski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW
z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna i promocja

proekologicznych nawyków w codziennym życiu.

Działania zaplanowane to: warsztaty rodzinne; prelekcje dla grup zorganizowanych; konkurs; Noc Muzeów; gra terenowa; kalendarz; promocja i edukacja w Internecie.

 

Planowany koszt całkowity: 115 460,00 zł,
w tym dotacja NFOŚiGW: 103 914,00 zł.

 

Termin realizacji: 11.08.2023-30.06.2024.

 

 

Projekt realizuje zespół Muzeum Wigier.

Kontakt: Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki

tel. 87 563 01 52; e-mail: muzeum.wpn@wigry.org.pl, www.wigry.org.pl

 


WPN