Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

    

NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Terminarz
 Archiwum
 WPN

  

  

ARCHIWUM

  

  

Spotkanie z przyrodą
OCHRONA DZIUPLAKÓW

 

WPN zorganizował akcję rozwieszania skrzynek lęgowych dla ptaków. Do akcji zaprosiliśmy mieszkańców parku oraz uczniów szkół z terenu parku i okolicy. Ptaki, które gnieżdżą się w dziuplach, nazywamy dziuplakami. Należą do nich: sikory, dzięcioły, muchołówki, wróble i mazurki, szpaki, pleszka, a także pliszka siwa i kowalik oraz pełzacze i niektóre sowy, tracze i gągoły. Choć niektóre z nich nie potrafią same wydrążyć dziupli, to w lesie ze starymi drzewami, także martwymi i spróchniałymi łatwo znajdują miejsca do gniazdowania. Działalność człowieka powoduje, że coraz trudniej znaleźć dziuplaste drzewa, coraz mniej starych drzew znajduje się przy drogach, w parkach czy w naszych gospodarstwach. Dziuplaki tracą miejsca gniazdowania. Wigierski Park Narodowy stara się zachowywać ich naturalne siedliska, pozostawia stare i obumarłe drzewa, jednak nie wszędzie jest to możliwe. Akcja rozwieszania budek ma na celu zwiększenie liczby miejsc lęgowych dla dziuplaków. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony lokalnej społeczności – na spotkanie w dniu 7 grudnia przybyło ponad 30 osób. Warsztaty te dotyczyły ochrony dziuplaków poprzez wieszanie im skrzynek lęgowych oraz zimowe dokarmianie ptaków.

  

Akcja sfinansowana została ze środków WFOŚiGW w Białymstoku w ramach projektu pt. „NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje”.

     

      

  

  

  

  

  

Powrót