NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Terminarz
 Archiwum
 WPN

  

  

TERMINARZ WYDARZEŃ

  

  

Zimowa Akademia Przyrody

– warsztaty dla dzieci i młodzieży

4 spotkania:

styczeń / luty

Konkurs literacki

„Moje wakacje w Wigierskim Parku Narodowym”

od stycznia do października
Wydanie kwartalnika Wigry Nr 1/2012,

publikacja wersji elektronicznej

marzec
Spotkania z Wigierkiem

– warsztaty dla dzieci i młodzieży

8 spotkań I, II, III, IV kwartał
Spotkanie z Przyrodą

- warsztaty dla przedstawicieli organizacji turystycznych i mieszkańców parku świadczących usługi turystyczne na terenie parku i okolic

2 spotkania: maj i październik
Wydanie kwartalnika Wigry Nr 2/2012,

Wigierka Nr 1/2012,

Na miedzy Nr 1/2012,

publikacja wersji elektronicznej

czerwiec
Wydanie mapy ścieżek edukacyjnych

„Las” i „Suchary”

czerwiec
Poznaj Wigierski Park Narodowy na rowerze 8 spotkań: lipiec i sierpień
Letnia Akademia Przyrody

- warsztaty dla dzieci

4 spotkania: sierpień
Spotkanie z Przyrodą

- warsztaty dla rolników - mieszkańców parku i okolic, zakup budek lęgowych

1 spotkanie: grudzień
Wydanie kwartalnika Wigry Nr 3/2012,

publikacja wersji elektronicznej

wrzesień
Wydanie kalendarza na 2013 rok,

publikacja wersji elektronicznej

październik
Wydanie kwartalnika Wigry Nr 4/2012,

Wigierka Nr 2/2012,

Na miedzy Nr 2/2012,

publikacja wersji elektronicznych

grudzień