.

11. WNIOSKI

  


  

Główne działania które należy prowadzić w 2002 roku to:

 

1. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej wokół jeziora Wigry.

 

2. Dokończenie prac nad projektami technicznymi budynków Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego. Rozpoczęcie starań o pozyskanie środków na budowę muzeum.

 

3. Kontynuowanie działalności edukacyjnej, w tym przede wszystkim:

4. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne zadania, to:

5. Kontynuowanie prac nad pozyskaniem partnerów zagranicznych i krajowych do realizacji Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego i Centrum Energii Odnawialnych na uroczysku Słupie.

 

6. Kontynuowanie prac nad rozpoczęciem budowy szkółki leśnej Powały.

 

7. Organizacja Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP).

 

8. Zakup oprogramowania komputerowego: MICROSOFT OFFICE, STATYSTYKA, COREL

 

9. Poszukiwanie środków na zakup samochodu dostawczego o ładowności ok. 1,5 tony, samochodu osobowego, trzech samochodów terenowych, ciągnika z napędem na dwie osie, 10 samochodów dla leśniczych do pracy w terenie.

 

10. Termomodernizacja budynku dyrekcji WPN.

 

11. Wymiana pokrycia dachu na budynku dyrekcji WPN

 

12. Przedłużenie sieci kanalizacyjnej do plaży nad jeziorem Czarnym we wsi Krzywe.

 

13. Zainstalowanie sanitariatów na parkingu przy budynku dyrekcji WPN.

 

14. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach w osadach służbowych WPN.

 

15. Wykupy gruntów prywatnych.

 

16. Uzupełnienie wyposażenia Straży Parku - zakup silnika spalinowego o mocy 5 KM oraz echosondy przenośnej.

 

 

 

  

  

.