4. INFORMATYKA

 

Zasoby

Obecnie w posiadaniu Wigierskiego Parku Narodowego znajduje się 45 komputerów (z czego dwa to komputery przenośne). 35 komputerów znajduje się w budynku głównym i 10 w leśniczówkach na terenie Parku. Oprócz tego WPN posiada również drukarki, skanery, plotery, projektor multimedialny oraz użytkuje 2 zestawy komputerowe w ramach programu informacji turystycznej. Właścicielem i administratorem zestawów jest Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna. Szczegółowe dane dotyczące sprzętu komputerowego w WPN przedstawia załącznik 21.

 

Większość komputerów pracujących w Wigierskim Parku Narodowym działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 98. Podstawowymi pakietami biurowymi są StarOffice 5.2 i MS Office Proffessional 7.0. 

 

Na terenie budynku Dyrekcji Wigierskiego parku Narodowego uruchomiona jest sieć lokalna - LAN. Obecnie prawie wszystkie komputery są podłączone do sieci. Sieć LAN jest siecią serwerową, z serwerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT 3.51 Server. Jeden komputerów funkcjonuje jednocześnie jako stacja robocza i serwer dla stanowiska informacji turystycznej. Sieć LAN ma topologię gwiazdy. Sieć posiada 3 koncentratory (HUB) - 24 -portowy i 12 portowy firmy 3Com (linkBuilder FMS II) oraz 8 portowy HUB Genius GH4080 SE zainstalowany w księgowości. 

 

Serwer jest komputerem klasy Pentium 133 MHz z 64 MB RAM i 18 GB pamięci dyskowej. Okresowo dokonywane są na płytach CD kopie zapasowe danych posiadanych przez pracowników.

  

Komputery pracujące w sieci LAN mają dostęp do internetu poprzez łącze dzierżawione obsługiwane przez urządzenia będące własnością dostawcy usług internetowych (firmę IDS SA). 

 

Park posiada własną skrzynkę e-mail: wigry_pn@su.onet.pl. i stronę www.wigry.win.pl. W 2001 roku odwiedziło ją około 16 tysięcy osób.

W 2001 roku w WPN sprawami informatyki zajmowali się dwaj pracownicy:
1. Administrator sieci LAN - generalny nadzór nad siecią;
2. Specjalista ds. geodezyjno - informatycznych - pomoc użytkownikom sieci, zakupy sprzętu, wdrażanie GIS.

  

W 2001 roku dokonywano bieżących napraw posiadanego sprzętu. Przeprowadzono zakup 2 skanerów (Nikon 4000 i Microtek Scan Maker), plotera wielkoformatowego (Mutoch Falcon), zakup zrealizowano z pomocą finansową NFOŚiGW.

  

Wobec zagrożenia związanego z wirusami komputerowymi przenoszonymi pocztą elektroniczną pojawiła się konieczność zakupu nowej generacji programów antywirusowych.

  

System Informacji Geograficznej

W 2001 roku kontynuowano prace nad wdrażaniem Systemu Informacji Geograficznej, dotyczyły one w szczególności:
* usuwania pomyłek na istniejących numerycznych mapach gospodarczych (opisy pododdziałów, przynależność linii oddziałowych do sąsiednich oddziałów, itp.); praca zaawansowana w 80%;
* obróbki danych tabelarycznych Biura Urządzania Lasu, dotyczących opisu taksacyjnego, umożliwiającej przyłączenie danych opisowych do obiektów geograficznych; praca zakończona;
* budowa modelu bazy danych dla polskich parków narodowych, w ramach polsko - duńskiego projektu o tej samej nazwie; praca zaawansowana w 50%, realizacja projektu zawieszona ze względu na brak środków finansowych;
* bazy danych o właścicielach gruntów obcych, konstrukcja bazy zrealizowana w 50%; ładowanie bazy danych zrealizowane w 50%;
* przeniesienie danych graficznych o gruntach obcych do właściwego oprogramowania GIS w WPN (MapInfo)
* złożenie i ujednolicenie tonalne zdjęć lotniczych do map turystyczno - poglądowych (COREL)

   

Obecne zastosowania GIS w WPN:
* wszechstronna analiza opisu taksacyjnego
* zestawienia długości dróg, szlaków, powierzchni dzierżaw;
* mapy tematyczne obszarów chronionych; turystyka; monitorowanie badań osadów na jeziorze Wigry