Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

    

  

3.6. Udostępnianie parku

  

  

3.6.1 Obsługa ruchu turystycznego i promocja

Barbara Perkowska

  

1. Struktura odwiedzających

  

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w sezonie turystycznym 2007 monitorowano ruch turystyczny. W okresie od czerwca do sierpnia przeprowadzono ankietyzację wśród turystów indywidualnych odwiedzających Wigierski Park Narodowy. Przebadano 455 osób przebywających na szlakach turystycznych, w Zespole Pokamedulskim na Wigrach, przy Wigierskiej Kolei Wąskotorowej, na statku "Tryton", w gospodzie "Pod Sieją", na plażach, polach namiotowych, w leśniczówkach i kwaterach prywatnych oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem. Badań dokonali pracownicy zespołu ds. udostępniania parku, pracownicy obsługujący pokoje gościnne w leśniczówkach oraz studenci odbywający wolontariat i praktyki w parku. W wyniku ankietyzacji uzyskano wiele cennych informacji o turystach odwiedzających park. Oto część z nich.

Z ankiet wynika, że wśród odwiedzających park jest więcej kobiet (59 %) niż mężczyzn (41%). Przeważają turyści w średnim wieku, kobiety i mężczyźni w przedziale 31 - 45 lat oraz 46 - 60 lat stanowią ok. 70 % odwiedzających park

Turyści odwiedzający park to przede wszystkim Polacy. Większość z nich przebywała w parku od maja do sierpnia. Byli to mieszkańcy dużych miast, najczęściej z województwa mazowieckiego (25%), wielkopolskiego (21%) (Rysunek 6).

  

  

Rysunek 6. Miejsce stałego zamieszkania turystów którzy odwiedzili park w 2007 roku

  

  

  

W 2007 roku Wigierski Park Narodowy odwiedziło mniej turystów zagranicznych niż w roku poprzednim. Przyczyną tego zjawiska była prawdopodobnie niesprzyjająca pogoda oraz fakt, że Polska powoli przestaje być krajem tanim dla turysty zagranicznego.

  

  

Rysunek 7. Kraj pochodzenia turystów zagranicznych którzy odwiedzili park w 2007 r.

  

  

  

Turyści najczęściej przyjeżdżali z rodziną (33%) lub grupą zorganizowaną (24%). Duży był również odsetek wycieczek szkolnych, w 2007 roku park odwiedziło około 300 grup. Z ankietyzacji wynika, że grupy szklone stanowiły tylko 4%, ale w rzeczywistości było to ok. 30%, gdyż grupy szkolne ankietowane były rzadziej.

  

  

Rysunek 8. Z kim turyści przyjeżdżali w 2007 roku

  

   

   

Jako źródło informacji o parku, turyści podali przede wszystkim Internet (rys. 9). Internet w 2006 roku był na trzecim miejscu, w 2007 roku znalazł się na miejscu pierwszym. Dobrze opracowana strona internetowa zachęciła wielu turystów do odwiedzenia parku. Na drugim miejscu były przewodniki, które pomimo istnienia Internetu są nadal chętnie wykorzystywane. Na kolejnych miejscach znalazły się informacje od znajomych i krewnych oraz poprzednie wizyty. Sprawdza się więc zasada, że zadowolony turysta wraca i jest najlepszą oraz najtańszą formą promocji. Zaskoczeniem jest, podobnie jak w 2006 roku, niewielki odsetek osób, które otrzymały informację podczas targów turystycznych, szczególnie, że park od wielu lat aktywnie uczestniczy w targach turystycznych w kraju i za granicą.

   

   

Rysunek 9. Źródła informacji o parku w 2007 roku

  

 

  

  

W parku turyści zazwyczaj pozostawali kilka dni, najczęściej tydzień (rysunek 10). Duży był również odsetek osób przebywających dłużej niż tydzień. Nie miało to jednak odzwierciedlenia w liczbie sprzedanych kart wstępu tygodniowych i dwutygodniowych.

  

  

Rysunek 10. Długość pobytu turystów na terenie parku w 2007 roku

  

  

  

Największym powodzeniem wśród odwiedzających cieszą się od lat takie formy zakwaterowania jak: kwatery prywatne, a także pokoje gościnne w leśniczówkach. Turyści przyjeżdżający na spływy kajakowe najczęściej nocowali na polach namiotowych. Pola namiotowe wybierali także właściciele przyczep i samochodów kempingowych, których jest z każdym rokiem coraz więcej nad Wigrami (rysunek 11). Jako inne miejsca noclegu turyści wybrali hotele, ośrodek młodzieżowy (grupy szkolne) noclegi u rodziny oraz gospodarstwa agroturystyczne.

  

  

Rysunek 11. Dominujące miejsca noclegu na terenie parku w 2007 roku

  

  

  

Udział osób korzystających z leśniczówek WPN wydaje się zawyżony. Wynika to z tego, że właśnie aż 8 procent ankiet pochodziło od osób spędzających urlop w naszych osadach. W rzeczywistości liczba miejsc noclegowych w obiektach WPN-u stanowi niewielki procent ogólnej liczby tych miejsc na terenie parku. Pod pojęciem "schronisko" rozumiemy Dom Wycieczkowy PTTK w Starym Folwarku.

  

Turyści przyjechali do parku przede wszystkim uprawiać turystykę aktywną (rysunek 12). Wędrówki po szlakach były najczęstszą formą spędzania czasu. Wigierski Park Narodowy był jednym z etapów zwiedzania Suwalszczyzny, turyści bardzo chętnie zwiedzali wystawy, muzea i zabytki Wigier, Sejn, Suwałk, uczestniczyli w imprezach kulturalnych. Niewielkie było zainteresowanie jazdą konną. Przyczyn tego zjawiska możemy dopatrywać w tym, że jest nadal turystyka droga.

  

  

Rysunek 12. Dominujące formy spędzania czasu w 2007 roku

  

  

  

Większość odwiedzających Park poruszało się pieszo (34%), około 15% rowerem i aż 30% samochodem. Wielu turystów ograniczyłoby liczbę samochodów w Parku, a na ich miejsce wprowadziło inne środki transportu. Duży odsetek ankietowanych uważa, że po Parku w ogóle nie powinny jeździć samochody, ale jak widać na przykładzie WPN-u - jako terenu otwartego, przez który przechodzi wiele dróg - nie zawsze jest to możliwe. Wśród innych środków transportu znalazł się głównie kajak i Wigierska Kolejka Wąskotorowa.

  

  

Rysunek 13. Dominujące sposoby poruszania się po parku w 2007 roku

  

  

  

  

2. Jak turyści oceniają park i jego zagospodarowanie

  

W omawianej ankiecie turyści również udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące samego parku i jego zagospodarowania.

W wśród najlepszych doświadczeń turyści wymieniali najczęściej: piękno niezniszczonego krajobrazu, spokój, odpoczynek nad jeziorami, wędrówka ścieżką Suchary, jazda rowerem wokół jeziora Wigry, spływ Czarną Hańczą, poprawnie oznakowane szlaki, widoki z wież widokowych WPN, rejs statkiem po jeziorze Wigry, możliwość poznania nowych zwierząt i roślin, poznanie różnorodności świata przyrody, obserwowanie zwierząt w naturalnym środowisku, cisza, przyroda, piękne lasy, spotkania z ludźmi, gościnność tutejszej ludności, możliwość skosztowania regionalnych potraw, smaczna kuchnia regionalna - te doświadczenia jako najlepsze wymienione zostały w większości ankiet. Wśród najlepszych doświadczeń wysoko zostało oceniona miła i profesjonalna oraz kompleksowa informacja turystyczna. W kilkunastu ankietach zwrócono uwagę na to że w Parku jest bardzo czysto.

Ocena zagospodarowania turystycznego wypadła pozytywnie. Większość (66%) turystów uważa ilość szlaków turystycznych za wystarczającą, tylko 8% za niewystarczającą. Jeśli chodzi o ścieżki to już 15% chciałoby aby było ich więcej. Brak tu jednak konsekwencji, ponieważ potrzebę zwiększenia liczby ścieżek postulowały osoby, które nie poznały wszystkich istniejących ścieżek. Podobnie sprawa wyglądała z liczbą wież widokowych (28% uważało ją za niewystarczającą). Szczególnie trudno było odnaleźć w terenie wieżę widokową nad Piertami. W związku z tym, powinniśmy zadbać o lepszą promocję i opis dojść do wież. Turyści uważają, że dostępność informacji turystycznej jest wystarczająca w 65%. Problem widzą przede wszystkim w braku posiadania informacji turystycznej przez kwaterodawców. Ankietowani wielokrotnie zwracali uwagę, że gospodarze w gospodarstwach agroturystycznych, w których nocowali nie posiadali informacji na temat WPN, atrakcji, festynów, etc., nie potrafili zaproponować nic godnego zobaczenia. Ankieta pokazała jak bardzo ważne są szkolenia miejscowej ludności i wymiana informacji. Wielu turystów nie ma zdania na temat przewodnictwa, co oznacza, że w większość odwiedzających zwiedzało park samodzielnie. Jednak ci którzy korzystali z przewodników WPN wysoko ocenili ich pracę.

  

Na pytanie "Co proponują Państwo zmienić w zagospodarowaniu WPN" turyści najczęściej udzielali następujących odpowiedzi:

 • Poprawienie warunków na kempingach i polach namiotowych oraz pomostach.
 • Bezpłatny parking przy siedzibie dyrekcji dla korzystających z informacji turystycznej.
 • Wystawy WPN powinny być latem otwarte dłużej.
 • Więcej atrakcji dla dzieci i w czasie niesprzyjającej pogody.
 • Więcej toalet i koszy na śmieci.
 • Lepsze oznakowanie dojścia do wieży widokowej nad jeziorem Pierty.
 • Oznaczenie szlaku konnego.
 • Lepsza dostępność w kwaterach prywatnych do informacji o parku, o ofercie turystycznej, często gospodarze nie wiedzą nic o parku. Więcej ulotek w kwaterach reklamujących specyfikę poszczególnych miejsc (ciekawe informacje dotyczące historii, przyrody, ale też gastronomia, produkcja miodu, miejscowe rzemiosło, miejscowi twórcy, artyści).
 • Organizacja małych schronisk w rejonie jezior wzorem bacówek w górach.
 • Promocja w innych regionach kraju, więcej programów i audycji na temat regionu w telewizji ogólnopolskiej.
 • Zwiększenie liczby miejsc noclegowych w leśniczówkach, możliwość wypożyczania rowerów w leśniczówkach.
 • Zadbanie o kulturę na kempingach, zakłócana jest cisza nocna, usuwanie z kempingu "pseudoturystów".
 • Większa dostępność sprzętu turystycznego.
 • Czytelniejsze informacje o konieczność wykupywania kart wstępu oraz oznaczenie dojazdów do miejsc sprzedaży karty wstępu.
 • Kontrola miejsc parkingowych tak, aby osoby niepełnosprawne mogły parkować w wyznaczonych dla nich miejscach.
 • Wprowadzenie zakazu grillowania na kąpieliskach nad jeziorem Wigry.
 • Zdecydowanie tańsze noclegi, ceny obecne są wyższe niż w Zakopanem.
 • Wędrowanie po Parku bez przewodnika (dotyczy grup).
 • Ograniczenie ruchu samochodów (przed granicą Parku - wypożyczalnie rowerów, albo dla osób niepełnosprawnych elektryczne wózki z przewodnikiem),
 • Transport: uruchomienie autokaru z przewodnikiem w czasie wakacji np. raz dziennie albo raz w tygodniu, można wprowadzić "busiki turystyczne" (coś w rodzaju taxi), połączenia PKS są niewystarczające (częstsza komunikacja).
 • Stosowanie zniżek, bonusów dla emerytów i rencistów, zniżki za pobyt przed i po sezonie.
 • Lepsza promocja w okresie zimowym tak, aby nie był to martwy sezon, więcej informacji o dostępności poza sezonem letnim, WPN powinien być przygotowany na przyjmowanie turystów zimą.
 • Zadbanie o kąpieliska (usuwanie gnijących szuwarów, wyrywanie trzcin).
 • Zadbanie o lepszy wizerunek pracowników WPN w oczach turystów.

  

Na koniec trochę o wiedzy i świadomości turystów na temat zadań jakie ma do wypełnienia park narodowy. Zdecydowana większość ankietowanych była świadoma potrzeby istnienia parku i zadań jakie ma do spełnienia. Według ankietowanych park powinien przede wszystkim chronić rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz środowiska ich życia, zachowywać bądź przywracać składniki przyrody oraz zapewniać możliwość wypoczynku (rysunek 14). W bardzo podobny sposób odpowiadali turyści w roku 2006.

  

  

Rysunek 14. Cele funkcjonowania parku w opinii turystów w 2007 r.

  

   

   

  

3. Dane liczbowe dotyczące ruchu turystycznego

  

Liczba turystów obsłużonych przez zespół ds. udostępnienia parku w 2007 r. była nieznacznie mniejsza w porównaniu do roku 2006. Tabele poniżej przedstawiają zestawienia dotyczące liczby osób odwiedzających park.

  

  

Tabela 19. Liczba turystów obsłużonych przez zespół ds. udostępnienia parku w 2007 r.

  

Lp. Kategoria Liczba turystów
w latach
2006 2007
1 Turyści zagraniczni liczba grup

30

27

liczba osób

591

956

2 Grupy dzieci i młodzieży liczba grup

115

188

liczba osób

4265

7361

3 Grupy dorosłych liczba grup

117

77

liczba osób

5376

2452

4 Grupy zwolnione z opłat za karty wstępu i usługi przewodnickie. liczba grup

44

28

liczba osób

2763

1112

Ogólna liczba grup i osób obsłużonych

przez Zespół ds. udostępnienia parku

liczba grup

306

354

liczba osób

12995

12120

  

  

Liczba wykupionych w 2007 roku kart wstępu wzrosła o prawie 8 tys. w porównaniu do roku 2006. Jednak wciąż jest to tylko około 30% ogólnej liczby turystów odwiedzających park.

  

  

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2007 r.

  

Lp. Rodzaj Lata
2006 2007
1 Karty wstępu 27497 35139
2 Licencje wędkarskie 4773 3864
  

  

Tabela 21. Zestawienie ilościowe i cenowe sprzedanych kart wstępu w 2007 roku

  

Rodzaje kart wstępu Jednodniowe Tygodniowe Dwutygodniowe

Ogółem

Ulgowe Pełnopłatne Ulgowe Pełnopłatne Ulgowe Pełnopłatne
Liczba sprzedanych kart 18 090 15 906 420 536 136 51 35 139
Wartość sprzedanych kart 27135,00 zł 47718,00 zł 2100,00 zł 5360,00 zł 1 360,00 zł 1 020,00 zł 84 693,00 zł
  

  

Rysunek poniżej obrazuje fakt, że turyści nie wiedzą o obowiązku posiadania kart. Istnieje potrzeba skuteczniejszej informacji zarówno o obowiązku posiadania kart jak i miejscach ich sprzedaży. W 2007 roku karty wstępu i materiały informacyjne sprzedawało 58 podmiotów lub osób prywatnych.

  

  

Rysunek 15. Przyczyny nie wykupienia kart wstępu w 2007 roku.

  

     

  

Wycieczki oprowadzane były przez 15 aktywnych przewodników spośród 50 przeszkolonych.

  

  

Tabela 22. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2007 r.

  

Lp.

Rodzaj

Lata
2006 2007
1 Przewodnictwo w języku polskim 473 godzin 1000 godzin
2 Przewodnictwo w języku obcym
(niemiecki, angielski, rosyjski)
84 godzin 68 godzin
3 Ogółem 557 godzin 1068 godzin
  

  

Tabele poniżej przedstawiają zestawienia liczb osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, korzystających ze specjalnych ofert oraz bazy noclegowej parku.

  

  

Tabela 23. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u w 2007 r.

  

Lp. Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta Liczba turystów w latach
2006 2007
1 Centrum informacji turystycznej

15 000

16500

2 Wystawa przyrodnicza "Nad Wigrami"

15 000

16500

3 Wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia"

11 000

11000

4 Wystawa Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa

3 000

2170

5 Ścieżka "Las" grupy zorg.

12 000

12120

turyści ind.

8 000

5000

6 Ścieżka "Suchary" grupy zorg.

10 000

10000

turyści ind.

8 000

5000

7 Ścieżka "Jeziora" grupy zorg.

5 000

4000

turyści ind.

7 000

7000

8 Ścieżka "Płazy" grupy zorg.

200

400

turyści ind.

1 000

1000

9 Ścieżka "Puszcza" grupy zorg.

200

400

turyści ind.

2 000

200

10 Ścieżka "Eksploatacja Dóbr Puszczańskich"
na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

8 000

35000

11 Oferta "Przetwórstwo mleka tradycyjnymi metodami"
(od maja do września)

416

590

12 Oferta " Warsztaty wypieku chleba"

174

138

  

  

Tabela 24. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN-u w 2007 r.

  

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych)

Liczba osób

w latach

Liczna osobonocy

w latach

2006 2007 2006 2007
Pokoje w leśniczówkach
Lipniak 23 (6 miejsc noclegowych)

25

34

97

117

Mikołajewo 34 (5 m.n.)

37

57

213

268

Leszczewek 40 (5 m.n.)

54

47

265

216

Gawarzec - Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)

65

89

455

507

Maćkowa Ruda 57 (7 m.n.)

26

28

153

148

Bryzgiel (3 m.n.)

38

24

176

183

Królówek (3 m.n.)

10

17

95

54

RAZEM

255

282

1454

1437

Pokoje gościnne w dyrekcji parku
(8 m.n.)

332

162

647

784

RAZEM WSZYSTKIE POKOJE

587

444

2101

2221

Pola biwakowe        
Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

800

727

950

1000

Jastrzęby

666

521

2930

2600

Plaża w Krzywem

10000

5000

-

-

   

  

Tabela 25. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych nie będących w zarządzie WPN-u w 2007 r.

  

Wyszczególnienie Liczba miejsc Liczba osób 2006 Liczba osób 2007
Pola biwakowe prywatne (14) 522 3000 ok. 3000
PTTK
w Starym Folwarku
Dom wypoczynkowy 44 824

(w tym 45 obcokrajowców)

669

(w tym 36 obcokrajowców)

1228 osobonocy

(w tym 45 osobonocy
obcokrajowcy)

Kemping 200 1768

(443 zagr.)

1787

(w tym 374 obcokrajowców)

2636 osobonocy

(w tym 468 osobonocy
obcokrajowcy)

Plaża i kąpielisko 400 7000 6518
Festiwal
"Spotkania z piosenką szantową"
4000 -
Ogólna liczba osób,
które przebywały na terenie PTTK
30 000 8974
Dom Pracy Twórczej
WIGRY
Część hotelowa 100 3115

(w tym 436 obcokrajowców)

9016 osobonocy

3264

(w tym 417 obcokrajowców)

7671 osobonocy

Apartamenty papieskie,
kościół, wieża widokowa
62000
Młodzieżowy Ośrodek
Kuratorium Oświaty
i Wychowania Gawrych Ruda
90 stałych

220 sezon.

3000 3540

14307 osobonocy
(w tym 1 osoba z Czech -
120 osobonocy)

Baza noclegowa
prywatna
"Holiday" Stary Folwark 97 2206

w tym

250 zagr.

10000
Kompleks Turystyczny
"U Jawora" Gawrych Ruda
55 Brak danych 1130

2650 osobonocy

"U Zygmunta" Stary Folwark 30 500 600
7 Domów do wynajęcia 119 2000 2500
40 Kwater prywatnych 600 5000 5000
Prywatne domki (10) 150 3000 3000
Spływy kajakowe (8 organizatorów) - 12000 12500
Ośrodek "Hossa - Wigry" Płociczno Kolejka wąskotorowa - 8000 25000
Przejażdżki konne - 2000 2000
Statek - 7200 5500
  

  

Podobnie jak w latach ubiegłych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spływy kajakowe Czarną Hańczą. Przez 57 dni sezonu letniego na wodach jeziora Postaw monitorowano ruch kajakowy, w czasie akcji informacyjnej "Karty wstępu do WPN dla kajakowiczów". Ustalono, że z jeziora Wigry na szlak Czarnej Hańczy dziennie wypływało średnio około 100 osób. Maksymalna odnotowana liczba kajakarzy, którzy w ciągu jednego dnia przepłynęli kajakami przez jezioro Postaw to 464 osoby.

  

  

Tabela 26. Zestawienie sprzedaży kart wstępu podczas dyżurów pełnionych na jeziorze Postaw

  

Wyszczególnienie 2006 2007
Liczba dni dyżuru na wodzie 36 57
Liczba osób skontrolowanych 3517 5417
% osób nie posiadających kart wstępu 50 44
Liczba sprzedanych kart ogółem 1753 2359
Wartość sprzedanych kart ogółem (zł) 3681,00 5367,00
Liczba sprzedanych kart pełnopłatnych 701 1219
Wartość sprzedanych kart pełnopłatnych (zł) 2103,00 3657,00
Liczba sprzedanych kart ulgowych 1052 1140
Wartość sprzedanych kart ulgowych (zł) 1578,00 1710,00
  

  

Szacuje się, że w 2007 roku Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 120 tys. turystów.

     

     

     

Ciąg dalszy »