Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

4. Udział w projektach i szkoleniach

  

Zestawienie szkoleń i projektów, w których brali udział pracownicy zespołu ds. udostępnienia parku przedstawia tabela poniżej.

  

  

Tabela 27. Szkolenia i projekty

  

Lp. Nazwa szkolenia lub projektu Termin
1 Projekt: Turystyka kajakowa przyjazna środowisku na rzece Krutyni w MPK.

Projekt był realizowany z Wigierskim Parkiem Narodowym

oraz z dwoma parkami niemieckimi.

marzec - listopad 2007
2 Projekt: Turystyka wspólna sprawa wrzesień 2006 - maj 2007
3 Szkolenie: Zielone wrota - współtworzenie portalu 28 marca 2007
4 Szkolenie: Obsługa nowego systemu ISIT 2,0 12 czerwca 2007
5 Szkolenie: Wędrówki Tradycji - Turystyka kulturowa Euroregionu Niemen

(organizator: Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej Suwałki)

20-21 lipca 2007
6 Szkolenie: Partnerska administracja (10 spotkań) 2007
7 Warsztaty komiksowe we Francji styczeń 2007
8 Szkolenie: Podlaskie atrakcje. Szkolenie dla pracowników Centrum IT 3-4 grudnia 2007
9 Kurs przewodnicki na obszar woj. podlaskiego

zorganizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Suwałkach.

Udział 25 osób, z tego 10 pracowników WPN i 15 osób z zewnątrz

listopad 2007 - marzec 2008

  

 

5. Promocja

   

W 2007 roku Wigierski Park Narodowy był promowany na targach turystycznych, w wydawnictwach i portalach internetowych, których zestawienie przedstawiają tabele poniżej.

  

  

Tabela 28. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2007

  

Lp. Nazwa targów lub festynu Termin Uwagi
1 Targi Turystyczne w Berlinie 7-11.03 przekazano materiały

do Urzędu Marszałkowskiego

2 Targi Turystyczne w Łodzi 2-4.03 przekazano materiały

do Agencji Suwalszczyzna

3 Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku 16-18.03 uczestnictwo pracowników WPN
4 Targi Turystyczne VOYAGER w Kielcach (TWS) 29-31.03 przekazano materiały do SIRT-u
5 Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich 22.04 uczestnictwo pracowników WPN
6 Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie 3.06 przekazano materiały
7 Jarmark Wigierski PRZY Domu Pracy Twórczej 15.08 uczestnictwo pracowników WPN
8 Targi Agroturystyki w Poznaniu 25.09 przekazano materiały do "U Jawora"
9 Festyn polsko-niemiecki-Nettlingen 1.07.2007 Uczestnictwo i prelekcja

Tomasz Huszcza

10 II Międzynarodowe forum - Nowe Technologie i innowacje

dla Podola i Polski Wschodniej

13-14.09 przekazano materiały
11 Targi Tour Salon w Poznaniu 24-27.10 przekazano materiały

do CMIKT w Suwałkach

12 Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu 20-23.11 przekazano materiały

do Wielkopolskiego PN

  

  

Tabela 29. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2007 roku

  

Lp. Nazwa wydawnictwa lub portalu
1 Dobrze opracowania i wysoko oceniona przez turystów strona własna Parku - www.wigry.org.pl/it
2 Welcome to Bialystok & Podlasie - marzec 2007
3 Agencja TD - mapa turystyczna Suwalszczyzny
4 Szkolny Informator Turystyczny
5 Informacja o WPN na stronie Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej

w Suwałkach (CMIKT)

6 Zielone Wrota - kilkanaście wpisów turystyka i edukacja
7 Wrota Podlasia - Podlaskie Parki Narodowe na Wrotach Podlasia
8 Nocuj.com.pl - aktualizacja bazy noclegowej
9 Opis imprez do Informatora Turystycznego Województwa Podlaskiego - wydawca PROT
10 Informacja o loterii na stronach: www.suwalki.info, www.zielonewrota.pl, www.wrotapodlasia.pl
11 Internetowy System Informacji Turystycznej - 50 wpisów - strona POT www.polska.travel
12 Informator turystyczny województwa Podlaskiego - wersja drukowana i elektroniczna
13 Leśny Przewodnik Turystyczny - www.lpt2005.pl wydawany cyklicznie przez Lasy Państwowe
14 www.europa - gastgeber.com (pokoje gościnne, pola namiotowe)
15 Strona projektu TWS - www.suwalszczyzna-jakbasn.pl
16 www.ramsar.org
17 www.fajnewczasy.pl
18 www.krutynia-mazury.pl
19 www.dobrekwatery.pl
20 www.noclegi-pl.info

  

  

6. Współpraca z ludnością miejscową i innymi podmiotami

  

W 2007 roku podpisano 36 umów o współpracy z podmiotami turystycznymi i kwaterodawcami. W ramach umowy Wigierski Park Narodowy zobowiązał się do bezpłatnego zamieszczenia oferty podmiotu na stronie internetowej www.wigry.org.pl, jej aktualizowania, bezpłatnego przekazywania materiałów informacyjnych i kwartalnika Wigry oraz bezpłatnego promowania ofert podmiotów turystycznych w Centrum Informacji oraz na targach, wystawach i festynach, w których WPN będzie uczestniczył. Natomiast podmioty turystyczne zobowiązały się do sprzedaży kart wstępu do WPN oraz świadczenia usług turystycznych zgodnie z aktualnymi zasadami udostępniania parku do celów turystycznych.

W wyniku współpracy ze szkołami wyższymi 4 osoby odbywały praktyki a 10 studentów piszących prace magisterskie o parku uzyskało informacje.

  

  

7. Obsługa ruchu turystycznego, imprezy, kadry

  

1) W 2007 roku park prowadził dwa punkty informacyjne: Centrum Informacji Turystycznej w siedzibie WPN oraz punkt informacji przy parkingu w Krzywem. W 2007 roku udzielono koło 1500 odpowiedzi mailowych oraz około 3000 informacji telefonicznych.

2) W dniach 7-10 czerwca odbył się XVII Ogólnopolski Rajd Wielodyscyplinowy po WPN. Udział w nim wzięło 47 osób, podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się trasa kajakowa.

3) Podobnie jak w latach ubiegłych , w lipcu (6-13) na polanie Powały stacjonowały 2 obozy: wypoczynkowo-rehabilitacyjny: 30 osób ze Szpitala Psychiatrycznego i XIII Rajd Harcerski "Kornik".

4) Odbyły się regaty organizowane na jeziorze Wigry

a) 15.08 - XV Regaty o Puchar Dyrektora WPN w klasie Omega - standard i sport, jachty kabinowe (21 załóg);

b) 18.08 - II Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w klasie Omega - standard;

c) 02.09 - LI Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w klasie Omega - standard i sport, jachty kabinowe;

d) 08.09 - Regaty o Puchar Bosmana - w klasie Omega - standard.

5) Dużym zainteresowaniem turystów cieszyły się imprezy organizowane przez Kompleks Turystyczny "U Jawora"

 • 1.07 i 5.08 Pikniki "U Jawora";

 • 15.07 Turniej plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suwałki;

 • 22.07 II Otwarte Rozgrywki Plażowej Piłki Nożnej;

 • 28.07 i 19.08 Kiermasz Rękodzieła Ludowego;

 • 29.07 IV Międzynarodowy konkurs "Body Painting";

 • 12.08 Turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Wigierskiego Parku Narodowego;

 • 25.08 Turniej Siatkówki "Old Boys";

 • 26.08 Muzyczne pożegnanie lata.

6) Odbyło się 5 "czwartkowych" bezpłatnych wycieczek rowerowych (45 uczestników) oraz 2 "Kolejowe eskapady rowerowe" pod patronatem parku.

7) Wigierski Park Narodowy zgłosił 2 propozycje do IV edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pt. "Podlaska Marka Roku": Wigierski Park Narodowy jako miejsce roku oraz Muzeum Przyrodnicze - Stacja Edukacyjna jako pomysł roku. Celem konkursu jest promocja miejsc, produktów i pomysłów na terenie województwa podlaskiego, które ze względu na jakość i unikatowe walory stanowią produkty nieprzeciętne i godne naśladowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w marcu 2008 roku.

8) Z zespołu ds. udostępniania parku do zespołu ds. edukacji odeszła Elżbieta Perkowska (do Działu Edukacji), natomiast pracę rozpoczął Adam Januszewicz, który wcześniej pracował w Straży Parku.

9) Przez 8,5 miesiąca w zespole ds. parku pracowała Anna Olszewska. Był to staż finansowany przez Urząd Pracy.

10) Przez cały okres wegetacji roślin prowadzono prace pielęgnacyjne na ścieżce "Dary Natury" (w trzech ogródkach: przy dyrekcji parku, wystawie etnograficznej oraz obiekcie turystyczno-edukacyjnym "Dziupla").

11) Uzgodniono z gminą Suwałki ustawienie znaków zakazu wjazdu pojazdów silnikowych na drogach:

 • Nowa Wieś - Piotrowa Dąbrowa,

 • Sobolewo - Leszczewek (Sobolewski Gościniec),

 • Sobolewo - Cimochowizna (Cimochowska Droga).

  

  

  

  

3.6.2 Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Jarosław Borejszo, Piotr Fiedorowicz

  

  

Zadania dotyczące infrastruktury turystycznej zrealizowane w 2007 roku przedstawia tabela poniżej.

  

  

Tabela 30. Terenowa infrastruktura turystyczna - zadania zrealizowane w 2007 roku

  

Zakres działań

Koszt [zł]

I. Tablice informacyjne
1. tablice z siecią szlaków, mocowane do istniejących słupów z drogowskazami turystycznymi, format 50x70 cm - 2 sztuki:

a) O.O. Krzywe, oddz. 49s, mocowane do rosochacza na początku Dźwilowej Drogi;

b) Obręb ewidencyjny Leszczewek, działka 150, skrzyżowanie dróg na zielonym szlaku we wsi Leszczewo, mocowane do słupka.

2. Tablice informujące o nazwie parku narodowego oraz o obowiązujących zakazach (zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic. Dz.U. nr 268, poz. 2665). Format planszy 120x80 cm, nowa drewniana konstrukcja, ustawiona na stopach betonowych - 2 komplety:

a) O.O. Mikołajewo, oddz. 211a, Maćkowa Ruda, skraj lasu na szlaku niebieskim.

b) O.O. Krusznik, oddz. 230d, pole namiotowe "Jastrzęby".

3. Tablice z nazwą i mapą parku. Plansza formatu 215 x 125 cm, nowa drewniana konstrukcja, ustawiona na stopach betonowych - 3 komplety:

a) O.O. Krzywe, oddz. 38k.

b) O.O. Leszczewek, oddz. 177l (obręb ewidencyjny Magdalenowo, działka nr 32), przy drodze do klasztoru wigierskiego - tablica z nazwą parku typu E-22c, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

c) Obręb ewidencyjny Magdalenowo, działka nr 61, przy drodze do klasztoru wigierskiego, gdzie zielony szlak skręca w stronę przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Postaw.

4. Tablica ze znakiem skrętu w lewo na szlaku kajakowym przy wylocie kanału wigierskiego (działka nr 29, obręb ewidencyjny Magdalenowo, 2 plansze na 1 konstrukcji).

5. Remont konstrukcji tablicy początkowej na ścieżce Suchary (100 zł ze środków GP WPN).

13970

(NFOŚiGW)

4100 (WPN)

II. Budowa pomostu widokowego na jez. Długim, o długości 25 m i szerokości 2 m (dotacja NFOŚiGW). 27750,22

(NFOŚiGW)

1520

(WPN)

III. Wykonanie kładki przez rzekę Wiatrołuża przy osadzie WPN "Wiatrołuża" - 7,5 m x 0,7 m. 244

(WPN)

IV. Wykonanie kładki nad ciekiem wypływającym z jeziora Gałęziste (1,5m x 4,5m). 366

(WPN)

V. Remonty kładek, pomostów i ogrodzeń.

1. Remont 20 m bieżących kładki naziemnej w O.O Gawarzec - wymiana legarów i przegniłych desek pokładu - 1195,60 zł.

2. Remont kładki dla pieszych prowadzącej do platformy widokowej przy sucharze IV - 1608 zł.

3. Wykonanie 34 m ogrodzenia parkingu przy ścieżce do wieży widokowej nad Wiatrołużą. - 244 zł.

4. wykonanie 100 mb ogrodzenia przy ścieżce do wieży widokowej nad Wiatrołużą - 244 zł.

5. Remont kładki dla pieszych przez dolinę Czarnej Hańczy, częściowa wymiana legarów i pokładu (w tym kapitalny remont mostku przez rzekę) - 3050 zł.

6341,7

(WPN)

VI. Wykonanie 80 sztuk drogowskazów szlaków turystycznych (dotacja NFOŚiGW). 3600

(NFOŚiGW)

3000

(WPN)

VII. Zakup i ustawienie znaków drogowych (dotacja NFOŚiGW).

1. Znak zakazu ruchu pojazdów samochodowych z napędem spalinowym (typ B-3/B-4/B-10), średnica 60 cm - 4 komplety:

- Walneński Gościniec od strony Bryzgla,

- Walneński Gościniec od strony Płociczna,

- Sobolewski Gościniec od strony Sobolewa;

- Sobolewski Gościniec od strony Leszczewka.

2. Znak kierunkowy do wystawy rybackiej (typu E-9) - 2 komplety.

3. Znak parkingu typu D-18 - parking "Piaski" - 3 komplety:

- parking "Piaski" - 2 komplety;

- parking koło dyrekcji WPN w Krzywem.

2250

(NFOŚiGW)

1000

(WPN)

VIII. Wykonanie 10 sztuk drewnianych koszy na śmieci. 732

(WPN)

RAZEM 64873,9
W tym 47570,22

(NFOŚiGW)

17303,7

(WPN)

  

  

Nakłady na rozwój infrastruktury turystycznej z podziałem na źródła finansowania przedstawia tabela poniżej. Tabela ta uwzględnia również koszty własne WPN, takie jak wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją wyżej wymienionych zadań i koszty transportu.

  

  

Tabela 31. Koszty działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w 2007 roku [zł]

  

Nakłady budżetowe Gospodarstwo Pomocnicze NFOŚiGW Inne

(darowizna)

Razem
5804,1

(8,9%)

9572,0

(14,8%)

47570,2

(73,3%)

1927,6

3,0%

64873,9
   

  

Łączne koszty jakie gospodarstwo pomocnicze poniosło na udostępnienie parku wyniosły 94845,32 zł. Oprócz kosztów poniesionych na infrastrukturę terenową złożyły się na to między innymi następujące pozycje:

 1. wypłaty dla przewodników;
 2. utrzymanie pokoi gościnnych, pól biwakowych, obiektu "Dziupla" i plaży "Krzywe", organizacja ognisk (energia, woda i ścieki, naprawy, wyposażenie, prowizje);
 3. utrzymanie czystości na szlakach;
 4. druk kart wstępu i wypłaty prowizji za ich sprzedaż;
 5. przygotowanie materiałów informacyjnych i promocja.

  

Przychody gospodarstwa pomocniczego w zakresie udostępnienia turystycznego wyniosły 167916,31 zł. Złożyły się na nie przede wszystkim następujące pozycje:

 1. sprzedaż kart wstępu (około 78 tys. zł);
 2. wynajem pokoi gościnnych i obiektu "Dziupla" oraz organizacja ognisk (około 55 tys. zł);
 3. usługi przewodnickie (około 23 tys. zł).

  

  

  

Dalej »