Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Spis treści kwartalnik WIGRY Wigierski Park Narodowy

„Piękne jezioro… Muszę tam być...”

Najważniejszą wizytę w swojej historii przeżyły Wigry
w czerwcu 1999 roku, gdy podczas pielgrzymki do Polski
odpoczywał tu papież Jan Paweł II. Położony na uboczu
pośród pięknego krajobrazu dawny klasztor miał Mu
gwarantować spokój. Był to też dla Niego czas wspomnień,
gdy jako ksiądz, a potem biskup krakowski Karol Wojtyła
pływał Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim i po jeziorze
Wigry. Wspominał o tym jeszcze jako kardynał w czasie
spotkania z proboszczem wigierskim Franciszkiem Rogowskim
w 1978 roku, mówiąc: „A Wigry! Znam, znam, pływałem tam
kiedyś kajaczkiem”.
W 1997 roku papież otrzymał od suwalczan obraz z widokiem
na jezioro Wigry i klasztor. Powiedział wtedy: „Piękne jezioro…
Muszę tam być”...

DWADZIEŚCIA LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

Publikacja dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

Wersję online
dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej