Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  Spis treści Strona główna kwartalnik WIGRY Wigierski Park Narodowy
  

kliknij,
aby powiększyć

  

ZAWARTOŚĆ

  

Wprowadzenie

Wigierski krajobraz

Kraina wigierskich wód

Zespół jezior

Z biegiem rzek...

Torfowiska

Lasy nad Wigrami

Wśród pól i łąk

Świat roślin

Grzyby i śluzowce

Zwierzęta lasów, pól, jezior i rzek

Bezkręgowce

Ryby

Płazy

Gady

Ptaki

Ssaki

Obecność człowieka nad Wigrami

Osadnictwo i walory kulturowe

Nauka i monitoring

Edukacja

Turystyka

Summary

Contents of photography

  

    

Koncepcja wydawnictwa i redakcja wersji drukowanej
Maciej Ambrosiewicz
  

Przygotowanie materiałów
Joanna Adamczewska, Jacek Adamczewski, Maciej Ambrosiewicz, Jarosław Borejszo, Joanna Górecka,
Maciej Kamiński, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Jacek Łoziński, Wojciech Misiukiewicz, Michał Osewski, Piotr Pieczyński, Maciej Romański, Marek Stankiewicz
  

Fotografie
Jacek Adamczewski (JA), Maciej Ambrosiewicz (MA), Jerzy Bednarek (JBE), Jarosław Borejszo (JBO),
Joanna Górecka (JG), Małgorzata Januszewicz (MJ), Maciej Kamiński (MK), Anna Krzysztofiak (AK),
Lech Krzysztofiak (LK), Katarzyna Łukowska (KŁ), Piotr Malczewski (PM), Wiesława Malinowska (WMA),
Wojciech Misiukiewicz (WM), Elżbieta Perkowska (EP), Leszek Przeborowski (LP), Maciej Romański (MR),
Marek Stankiewicz (MS), Hubert Stojanowski (HS)
  
Współpraca przy redakcji
Anna Ambrosiewicz, Maciej Kamiński, Jacek Łoziński
  
Tłumaczenie na język angielski
Elżbieta Rzemieniewska
  
Wykonanie wersji online
KAJA Janina Elżbieta Kamińska

  

     

dalej