Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

Ogłoszenie

 

Informacja nr 1/2019

dotycząca zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Wigierskiego Parku Narodowego

 

Wigierski Park Narodowy działając zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U.,poz. 729) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

 

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wobec powyższego jednostki, o których mowa w§ 38 ust.1 i 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać wnioski o nieodpłatne przekazanie. Wniosek powinien być skierowany do dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego i zawierać wszystkie elementy i informacje wskazane w 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia:

  1. nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy, ze wskazaniem liczby porządkowej z wykazu,
  3. oświadczenie, że przekazywany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo odbiorczym.

Miejsce, termin, tryb składania wniosków:

Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą być składane:

  1. pocztą elektroniczną na adres:.
  2. Pocztą na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki,
  3. poprzez złożenie w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego, pokój nr 7.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 12.11.2019 roku do godziny 15.00.

Informacje dodatkowe:

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu. Szczegółowe informacje na temat składników rzeczowych majątku ruchomego, wskazanych w wykazie można uzyskać pod numerem telefonu 87 5632564, osoba do kontaktu Stefan Mackiewicz.

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem informacji.

W załączeniu wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wigierskiego Parku Narodowego.

 

 

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego

Lp

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr inw

Uwagi na temat stanu technicznego

1

Agregat gaśniczy wodno pianowy wysokociśnieniowy typ AW – 65/40

 

Agregat gaśniczy wyprodukowany w 2000 roku. Zbiornik o pojemności 480 litrów wykonany z laminatu szklanego wyposażony w układ do napełniania z hydrantu, instalację przelewową, układ do całkowitego spustu wody, luk wizyjny do czyszczenia zbiornika. W agregacie zamontowana jest membranowa pompa wysokociśnieniowa o wydajności 65 litrów wody na minutę. Pompa napędzana jest czterosuwowym silnikiem spalinowym o mocy 9 KM Agregat jest sprawny.

2

Agregat gaśniczy FIRECO 5040B

 

Agregat gaśniczy wyprodukowany w 2007 roku. Zbiornik o pojemności 400 litrów wykonany z laminatu szklanego wyposażony w układ do napełniania z hydrantu, instalację przelewową, układ do całkowitego spustu wody, luk wizyjny do czyszczenia zbiornika. W agregacie zamontowana jest membranowa pompa wysokociśnieniowa o wydajności 50 litrów wody na minutę. Pompa napędzana jest czterosuwowym silnikiem spalinowym o mocy 9 KM Agregat jest sprawny.

3

Łódź żakowa – 2 szt.

1-808

Łódź rybacka, płaskodenna, otwartopokładowa, poszycie z lps (laminat poliestrowo-szklany). Ogólny stan techniczny łodzi, w tym stan poszycia kadłuba oraz większości elementów szkieletowych (wręgi, denniki wzdłużne) wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.

Parametry łodzi: długość – 6,00 m., szerokość – 1,50 m., wysokość boczna – 0,50 m., zanurzenie – 0,10 m., napęd – wiosła lub silnik przyczepny (nie stanowią wyposażenia łodzi).

Łodzie zbudowane w stoczni w Kalu k. Węgorzewa, rok budowy – nieznany (prawdopodobnie przed 1980 r.).

Ze stanem technicznym jednostek pływających można zapoznać się w miejscowości Czerwony Folwark (województwo podlaskie, gmina Suwałki) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu inspekcji. 

Informacji w tej sprawie udziela: Michał Osewski, tel. 510 992 677, e-mai: michal.osewski@wigry.org.pl 

4

Łódź niewodowa mała – 2 szt.

1-809

Łódź rybacka, płaskodenna, otwartopokładowa, poszycie z lps (laminat poliestrowo-szklany). Ogólny stan techniczny łodzi, w tym stan poszycia kadłuba oraz większości elementów szkieletowych (wręgi, denniki wzdłużne) wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.

Parametry łodzi: długość – 7,00 m., szerokość – 1,80 m., wysokość boczna – 0,55 m., zanurzenie – 0,15 m., napęd – wiosła lub silnik przyczepny (nie stanowią wyposażenia łodzi).

Łodzie zbudowane w stoczni w Kalu k. Węgorzewa, rok budowy – nieznany (prawdopodobnie przed 1980 r.).

Ze stanem technicznym jednostek pływających można zapoznać się w miejscowości Czerwony Folwark (województwo podlaskie, gmina Suwałki), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu inspekcji. 

Informacji w tej sprawie udziela: Michał Osewski, tel. 510 992 677, e-mai: michal.osewski@wigry.org.pl 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego