Warsztaty dla nauczycieli gimnazjów "Zielony Pakiet"

   

   

 

Głównym pomysłodawcą "Zielonego Pakietu" jest Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią w Warszawie (REC). Centrum uzyskało dofinansowanie TOYOTY - firmy nagrodzonej za produkcję samochodu-hybrydy i ujawnienie danych dotyczących oddziaływania tego przedsiębiorstwa na środowisko. 

  

Zielony Pakiet jest to multimedialny zestaw do edukacji ekologicznej, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, jednak może on być pomocny także na innych poziomach nauczania. Zawarte w nim materiały obejmują różne aspekty ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

  

Zestaw zawiera książkę dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i materiałami pomocniczymi, kasetę wideo z wideoklipami i filmami edukacyjnymi, CD-ROM z obszernymi informacjami na temat ochrony środowiska, grę "Dylematy", plakaty i inne materiały. 

  

Zielony Pakiet składa się z 5 działów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Są to: 

  1. Składniki środowiska. 
  2. Zagrożenia. 
  3. Działalność człowieka. 
  4. Globalne wyzwania. 
  5. Wartości. 

Użytkownicy Zielonego Pakietu będą mogli wzbogacać proponowane w nim plany lekcji filmami wideo oraz zawartymi na CD-ROMie informacjami i użytecznymi odsyłaczami do stron internetowych. Szersze informacje o programie Zielony Pakiet można uzyskać na stronie internetowej www.rec.org.pl

  

W dniu 11 października 2003 r. odbędą się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Wigierski Park Narodowy w Krzywem, przeznaczone dla nauczycieli gimnazjów powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Na warsztatach będzie zaprezentowany program multimedialny jako nowoczesny środek dydaktyczny wspomagający proces nauczania oraz omówione zostaną zagadnienia dotyczące edukacji ekologicznej w programach nauczania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Pierwsza edycja wprowadzenie tego programu do gimnazjów odbyła się rok temu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach przy współpracy Wigierskiego Parku Narodowego. W ramach tego programu przeszkolono 32 nauczycieli, którzy zostali zobowiązani do przeszkolenia swoich kolegów, koleżanki w szkole i korzystania z Pakietu na lekcjach biologii, chemii, geografii, godzin wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i in. oraz przy realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej dotyczącej edukacji ekologicznej. Wszyscy nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztatach otrzymali bezpłatnie kompletny, multimedialny program "Zielony Pakiet" na własność szkoły. Ze względu na duże zainteresowani nauczycieli programem "Zielony Pakiet" i innymi formami doskonalenia warsztatu nauczycielskiego, wznowiono wydanie zestawu i zorganizowano II edycję szkolenia nauczycieli. W ramach konkursu na programy szkoleniowe ogłoszonego przez REC, Wigierski Park Narodowy stał się posiadaczem 20 zestawów programu "Zielony Pakiet" i z przyjemnością zaprasza na szkolenie zainteresowanych nauczycieli gimnazjów.

  

Zielony Pakiet pozwoli uczniom nie tyko przyswajać wiadomości, lecz przede wszystkim ułatwiać poznawanie nowych wartości oraz tworzyc proekologiczny model zachowań w szkole, w domu i najbliższym otoczeniu. Uczniowie uczestnicząc w rozmaitych działaniach, dyskusjach, odgrywając zadane role, podejmując decyzje, są przede wszystkim partnerami nauczyciela. Zagadnienia poruszane przez nauczycieli i uczniów, problemy dotyczące środowiska trafiać będą do członków ich rodzin i całej społeczności. 

  

Zielony Pakiet jest zaaprobowany i zalecany do użytku w szkołach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Środowiska.

  

Zapraszamy nauczycieli, którzy są zainteresowani wykorzystaniem tego środka dydaktycznego na swoich lekcjach w szkołach średnich czy podstawowych, do zgłaszania się do Wiesławy Malinowskiej - lokalnego koordynatora programu w Sekcji Edukacji Wigierskiego Parku Narodowego. W parku będzie można zapoznać się z zawartością Pakietu oraz uzgodnić zasady jego wypożyczenia.