Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

     


 

Konkurs "Najlepszy produkt turystyczny 2010

- Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej"

  

  

Wigierski Park Narodowy wziął udział w konkursie "Najlepszy produkt turystyczny 2010 - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej" zgłaszając „Sieć ścieżek edukacyjnych” i otrzymał wyróżnienie. 27 września 2010 r. w Piątnicy w Hotelu Belfort, odbyła się konferencja podsumowująca etap regionalny konkursu, podczas której Dyrektor Parku Jacek Łoziński odebrał wyróżnienie Prezesa PROT. Kapituła konkursu doceniła ścieżki edukacyjne m.in. ze względu na ich wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe. Od lat ścieżki wraz ze szlakami turystycznymi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, odwiedza je rocznie blisko 120 000 turystów z Polski i zagranicy. Wyposażone są w kładki platformy, wieże widokowe, miejsca odpoczynku, tablice informacyjne. Ścieżki edukacyjne zostały opisane w atrakcyjnych przewodnikach, broszurach, scenariuszach zajęć edukacyjnych możliwych do otrzymania w siedzibie parku.

  

Na konkurs wpłynęło w sumie 19 zgłoszeń. Najlepszą 10-tkę stanowiły:

1.  Sieć ścieżek edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego

2.  Międzynarodowy Festiwal - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

3.  "Las przyjazny turystom"

4.  Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

5.  Suwałki Blues Festiwal

6.  Przystanek Biebrza - Gospodarstwo DOLINA BIEBRZY

7.  Szlak najdzikszej rzeki Europy - Żegluga Narwiańska.

8.  Górna Narew - spływ kajakowy pograniczem kultur

9.  Stary Dwór - Ośrodek Rekreacyjno - Turystyczny

10. Szlak nadbużańskich grodzisk

  

Nasze województwo na szczeblu ogólnopolskim reprezentować będzie suwalski Blues Festiwal.

  

 


 

Powrót