Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

pod hasłem:

„Wśród lasów i jezior”

  

  

  

Konkurs został ogłoszony w ramach projektu „Letnia Akademia Przyrody” Pierwotny termin nadsyłania prac (5 września 2008) został przedłużony do 18 września 2008 roku.

  

Celem konkursu było utrwalenie na fotografii najpiękniejszych zakątków Wigierskiego Parku Narodowego, tych elementów przyrody, kultury i krajobrazu, które są najbardziej charakterystyczne dla terenu Parku, a także uwrażliwianie młodzieży i dorosłych na piękno naszego regionu.

  

W konkursie mogły wziąć udział wszystkie osoby zajmujące się fotografowaniem. Uczestnicy mieli być oceniani w trzech grupach wiekowych:

I - do lat 15

II - 16 - 20 lat

III - powyżej 20 lat

  

Na konkurs wpłynęły zdjęcia od 38 autorów, jednak 10 prac nie spełniało wymogów konkursu. W dniu 24 września 2008 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. prof. Andrzej Strumiłło – przewodniczący

 2. Radosław Krupiński

 3. Maciej Kamiński

 4. Jarosław Borejszo

 5. Piotr Fiedorowicz

oceniła 28 prawidłowo nadesłanych prac. Przyznano następujące miejsca:

  

Lp.

Imię i nazwisko

Grupa

wiekowa

Miejsce

1

Hubert Stojanowski, Suwałki

III

I

2

Henryk Milewski, Suwałki

III

II

3

Jacek Giluń, Warszawa

III

III

4

Marcin Wróbel, Suwałki

III

wyróżnienie

5

Anna Węglarz

III

wyróżnienie

6

Olga Balukiewicz, Suwałki

II

I

7

Anna Wiącek, Karczów

II

II

8

Hanna Łozowska, Suwałki

II

III

9

Jakub Radej, Busko Zdrój

I

I

10

Paweł Drzewiecki, Warszawa

I

II

11

Izabela Omiljanowicz, Stary Folwark

I

III

  

  

Jury konkursu przy pracy (fot. E. Perkowska)

  

  

Prace uczestników można oglądać na stronie internetowej w naszej galerii, zaś na wystawie czasowej w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem prace nagrodzone.

  

Patronat medialny: Portal Turystyczny Suwalszczyzna, Radio 5

  

Fundatorzy nagród:

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 2. Wigierski Park Narodowy

 3. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

 4. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 5. Studio Reklamy Ghaj

 6. Park Narodowy „Ujście Warty”

 7. Poleski Park Narodowy

 8. Babiogórski Park Narodowy

 9. Park Narodowy „Bory Tucholskie”

 10. Magurski Park Narodowy

 11. Słowiński Park Narodowy

 12. Tatrzański Park Narodowy

 13. Gorczański Park Narodowy

 14. Świętokrzyski Park Narodowy

 15. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

 16. Przemęcki Park Krajobrazowy

 17. Suwalski Park Krajobrazowy

  

Rozdanie nagród, 27 września, podczas "Święta Siei" na Wigrach.