W latach 1994-2014 WFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN-u:

 

 

L.p.

Nazwa zadania

Data umowy

Nr umowy

Kwota dotacji

1.

Organizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wigierskiego Parku Narodowego

19-04-1994

9/IV/94/D

6 000,00

2.

Wydanie książki pt.: "Alfred Lityński - twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej"

17-10-1994

21/X/94/D

2 500,00

3.

Ochrona ichtiofauny Wigierskiego Parku Narodowego

01-02-1995

1/11/95/D

9 000,00

4.

Wydanie folderów-informatorów przyrodniczo-turystycznych po Wigierskim parku narodowym

31-10-1995

36/X/95/D

5 500,00

5.

Wydanie folderów edukacyjno-informacyjnych

18-11-1996

30/XI/96

2 500,00

6.

Organizacja imprezy ekologicznej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w Wigierskim PN

15-04-1997

10/IV/97/D

800,00

7.

Zorganizowanie I Sztafety Obszarów Chronionych Województwa podlaskiego

20-06-2000

32/00/B-EE/KN-125/D

20 000,00

8.

III Sztafeta Rowerowa Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego

08-05-2002

045/02/B-EE/po-319/D

3 000,00

9.

Promocja działań edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2003- EkoMedia Forum

25-04-2003

025/03/B-KE/NN-319/D

12 000,00

10.

Zestaw broszur "Parki narodowe województwa podlaskiego"

02-01-2004

001/04/B-EE/WD-319/D

18 400,00

11.

Nasze działania na rzecz Ziemi- czyli ekozespoły w naszej szkole

28-04-2004

027/04/B-EE/PO-319/D

5 000,00

12.

V Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego

28-04-2004

031/04/B-EE/PO-319/D

10 000,00

13.

Zmniejszenie rozmiaru niskiej emisji gazów i pyłów powstających w wyniku energetycznego spalania paliw stałych w zabudowie rozproszonej Wigierskiego Parku narodowego

24-09-2004

141/B-OA/ŻO-319/D

29 910,00

14.

Wydanie broszury Wigierski Park Narodowy zaprasza

05-04-2005

020/05/B-EE/PO-319/D

9 500,00

15.

Letnia Akademia Przyrody

09-05-2008

007/08/B-EE/PO-319/B

12 660,00

16.

Wydanie materiałów edukacyjnych do Muzeum Wigier

09-12-2008

031/08/B-EE/WD-319/B

11 500,00

17.

"Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym 2008-2009"

09-12-2008

030/08/B-EE/WD-319/B

60 000,00

18.

"Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym"

09-12-2008

026/08/B-OPO/PO-319/B

23 000,00

19.

"Akademia Przyrody w Wigierskim Parku Narodowym"

19-04-2010

005/10/B-EE/PO-319/B

1 500,00

20.

"Poznaj podwodny świat wigierskich wód - wodne ścieżki edukacyjne"

09-09-2010

020/10/B-EE/PO-319-B

49 000,00

21. „Międzynarodowy Rok Lasów 2011 w Wigierskim Parku Narodowym” 28-04-2011 006/11/B-EE/PO-319/BP 67 995,00
22. „Nie Bójmy się Przyrody – edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje” 01-02-2012 003/12/B-EE/WD-319/D 117 341,23
23. "Poznaję i chronię przyrodę - aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje" 28-03-2013 010/13/B-EE/PO-319/D 49 820,00
24. "Organizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego" 28-03-2013 016/13/B-EE/SE-319/D 9 700,00
25. "Przyroda dla całej rodziny - edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych w WPN" 09-04-2014 019/14/B-EE/WD-319/D 63 910,00