.Tarło sielawy i siei

Odłowiona sielawa (fot.M.K.)
Odłowiona sielawa

.....Wigierski Park Narodowy rozpoczął 6 listopada akcję pozyskiwania z jeziora Wigry tarlaków sielawy i siei, w celu pozyskania ikry tych gatunków do wyprodukowania materiału zarybieniowego na rok następny. Odłowy tarlaków będą trwały prawdopodobnie do pierwszej dekady grudnia.
.....Tarło w roku bieżącym jest opóźnione w stosunku do ubiegłych lat ze względu na utrzymującą się ciepłą pogodę oraz wciąż wysoką, jak na połowę listopada, temperaturę wody (powyżej 7oC !).

.....Na tarliskach gromadzą się głównie mleczaki (samce) zaś udział ikrzyc (samic), przybywających na tarło z pewnym opóźnieniem, jest wciąż niewielki. Według opinii ichtiologów szczytu tarła należy spodziewać się w tym roku dopiero w ostatniej dekadzie listopada, a może nawet dopiero na początku grudnia. Przystąpienie ryb do rozrodu może przyspieszyć nadejście mrozów.

.....Całkiem udanie zapowiadają się odłowy siei. Część ikrzyc tego gatunku jest jeszcze, używając określenia rybaków "twarda", czyli niedojrzała do składania ikry. Odłowione ryby, którym do rozpoczęcia tarła zostało zaledwie kilka dni, przetrzymywane są w przepływowych basenach parkowej wylęgarni ryb.

Pobieranie ikry siei (fot.M.K.)
Pobieranie ikry siei

Zapładnianie ikry (fot.M.K.)
Wkraplanie mlecza do ikry

.....Ikra pobierana jest do czystych, emaliowanych miseczek, a następnie zapładniana mleczem samców.
.....Po wyciśnięciu mlecza do miseczki nalewa się trochę wody i delikatnie miesza przy pomocy pióra łabędzia.
.....Już po kilku minutach ikra jest zapłodniona i może zostać przeniesiona do przepływowych naczyń (słojów Weissa), w których zarodki będą się rozwijać do kwietnia przyszłego roku.

.....Wylęgarnia WPN rozpoczęła także przyjmowanie do inkubacji ikry dostarczanej przez rybackich użytkowników jezior położonych w otulinie i w dalszej odległości od granic Parku.
.....Współpraca służb parku narodowego z innymi podmiotami zajmującymi się "rybaczeniem" na wodach Suwalszczyzny sprzyja zachowaniu w wielu jeziorach cennych i zagrożonych spadkiem liczebności gatunków ryb głąbielowatych.

Zapłodnienie (fot.M.K.)
Mieszanie ikry i mlecza

Słój Weissa (fot.M.K.)
Ikra umieszczona w słoju Weissa

.....Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska planem ochrony parku i stanowiącym jego część operatem ochrony zasobów i ekosystemów wodnych systematyczne zarybienia wybranych jezior Parku m.in. sielawą, sieją, szczupakiem, sumem i trocią jeziorową są warunkiem zachowania aktualnej różnorodności zespołów ichtiofauny oraz środkiem utrzymania optymalnej, z punktu widzenia ochrony całego ekosystemu, liczebności ryb.
.....Jednocześnie odłowy regulacyjne prowadzone przez pracowników Parku zapewniają dostarczanie ryb na rynek lokalny i są znakomitym przykładem możliwości pogodzenia realizacji zadań ochrony przyrody z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Powrót do aktualności

.