Sprzątania Świata '2013

  


 

 

Akcja "Sprzątanie Świata '2013" odbyła się w dniach 20-23 oraz 26-27 września. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.

 

Podczas głównego dnia imprezy - dnia 20 września, w sprzątaniu wzięło udział około 200 osób. Deszczowa pogoda spowodowała, iż część grup, które zgłosiły się do udziału w akcji, wycofały się z uczestnictwa w niej. W Sprzątaniu Świata wzięli udział uczniowie ze szkół: I LO, III LO, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół nr 6. Przez kolejne dwa dni w akcji wzięli udział członkowie PTTK, żeglarze oraz załoga rybacka WPN. W dniu 23 września do sprzątania przyłączyło się około 170 uczniów ze szkoły w Starym Folwarku oraz 38 uczniów ze szkoły w Monkiniach. W czwartek 26 września uczniowie szkoły w Płocicznie sprzątali okolice O.O. Słupie oraz O.O. Gawarzec. Kolejnego dnia, w piątek, do sprzątania przyłączyli się uczniowie ze szkoły w Krasnopolu.
 

Jak co roku, podczas tegorocznej akcji sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku oraz w jego otulinie, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci, rękawiczki oraz transport. Na zakończenie imprezy dostarczone zostały kiełbaski z pieczywem oraz zorganizowano ogniska w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Gawrych Ruda i Płociczno Tartak. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w Sprzątaniu Świata 2013.

 

Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie dodatkowych kursów autobusowych linii nr 2. Panu Wojciechowi Jaworowskiemu z Kompleksu Turystycznego „U Jawora” dziękujemy za zorganizowanie ogniska w Gawrych Rudzie.

 

Podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata zebrano około 1.000kg śmieci. W akcji wzięło udział blisko 570 osób.

  

Tekst: Wojciech Misiukiewicz

zdjęcia: Elżbieta Perkowska

   Kliknij, aby powiększyć:

  

 

  

Powrót