Gaszenie statku (fot.M.Kamiński)
Gaszenie płonącego statku
Ratowanie tonących (fot.M.Kamiński)
Ratowanie tonących
Obserwatorzy (fot.M.Kamiński)
Pokazy obserwowali, m.in. Minister Spraw Wewnętrznych
 i Administracji oraz Wojewoda Podlaski
Ratowanie poszkodowanych (fot.M.Kamiński)
Ratowanie poszkodowanych w wypadku drogowym
Likwidacja wycieku oleju (fot.M.Kamiński)
Walka z  wyciekiem substancji niebezpiecznych
Usuwanie plamy oleju (fot.M.Kamiński)
Likwidacja zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi

Międzynarodowe Seminarium Ratownicze "Wigry 2003"

W dniach 2 i 3 października 2003 roku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbyło się Międzynarodowe Seminarium Ratownicze "WIGRY 2003". Celem seminarium było rozszerzenie i umocnienie współpracy w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof naturalnych i awarii technicznych, które mogą powstać na terenach przygranicznych Polski i Litwy. Wśród uczestników seminarium były delegacje z Litwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz z krajów Unii Europejskiej.

Podczas sesji seminaryjnej omawiane były następujące tematy:

  • współpraca państw Unii Europejskiej oraz państw kandydujących w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i środowiska,
  • operacyjno - techniczne możliwości służb ratowniczych Polski i Litwy oraz rola i zadania samorządów lokalnych w zakresie likwidacji zagrożeń na terenach przygranicznych obu państw,
  • zagrożenia i ochrona parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
  • plany ratownicze oraz plany reagowania kryzysowego dla terenów posiadających walory przyrodnicze i turystyczne

Ćwiczenia praktyczne obejmowały następujące epizody:

  • gaszenie pożaru na statku i prowadzenie poszukiwania ludzi na wodzie i pod wodą przez specjalistyczne grupy wodno - nurkowe,
  • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej i ewakuacja ludzi,
  • pokaz ratownictwa chemiczno -techniczno -ekologicznego

Scenariusz ćwiczeń praktycznych był następujący:

"W maszynowni jednostki pływającej w wyniku rozszczelnienia układu paliwowego powstaje pożar. Załoga statku podejmuje nieskuteczną akcję gaśniczą. Na statku znajduje się 20 pasażerów oraz 5 osób załogi. W wyniku paniki 5 osób wyskakuje za burtę, natomiast 3 osoby z załogi, będące w maszynowni ulegają poparzeniu.

Kierowca autocysterny przewożącej olej opałowy po drodze biegnącej wzdłuż jeziora, zaabsorbowany widokiem płonącego statku traci panowanie nad pojazdem, zjeżdża na lewą stronę drogi i doprowadza do zderzenia czołowego z autobusem. W wyniku zderzenia, tył autocysterny zjeżdża na pobocze drogi i zahacza zaworami o stos kamieni. Poprzez rozszczelnione zawory następuje wyciek oleju opałowego do gruntu i jeziora Wigry. Kierowca autocysterny jest ciężko ranny i znajduje się w zmiażdżonej kabinie samochodu. W autobusie obrażenia odniosło 4 pasażerów i kierowca"

Służba Wigierskiego Parku Narodowego brała udział w pierwszym epizodzie na wodzie, pomagała strażakom i ratownikom z WOPR ewakuować ludzi ze statku. Do dyspozycji kierownika akcji były dwie parkowe łodzie motorowe.

Obserwujący ćwiczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik ocenił przebieg akcji na dobry z plusem, zwracając uwagę na to, iż ćwiczenia na wodzie są bardzo trudne do wykonania i w związku z tym nie sposób jest uniknąć drobnych potknięć. Generalnie ćwiczenia przebiegły sprawnie.