„Dziedzictwo kulturowe a turystyka”

   

   

Seminarium “Dziedzictwo kulturowe a turystyka” zostało zorganizowane w dniach 26 – 27 października 2006 roku w miejscowości Marcinkonys, w siedzibie Dzukijskiego Parku Narodowego.

   

      

Prelegenci z Dzukijskiego Parku Narodowego, samorządu regionu Varena oraz Wigierskiego Parku Narodowego podkreślali jak ważne dla rozwoju turystyki jest lokalne dziedzictwo kulturowe, zwrócili uwagę na pozytywny wpływ turystyki, ale także na zagrożenia jakie może ona ze sobą nieść.   

   

Dodatkowym punktem programu, była wystawa „Zagubiony Porządek”, którą zaprezentował Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Seminarium było podsumowaniem rocznego programu „Integracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Čepkeliai z litewsko-polskim przygranicznym obszarem turystycznym” sfinansowanym z funduszu PHARE 2003.

      

   

W ramach programu wybudowano ścieżkę edukacyjną i wieżę widokową w rezerwacie Čepkeliai oraz plażę i miejsca rekreacyjne w miejscowości Marcinkonys.

Projekt, w którym Wigierski Park Narodowy brał udział, przyczynił się do poprawy warunków uprawiania turystyki na pograniczu polsko-litewskim.