„Turystyka na obszarach wrażliwych ekologicznie”

   

   

W dniach 25-26 lipca 2006 odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli Wigierskiego Parku Narodowego (WPN), Dzukijskiego Parku Narodowego (DPN), Rezerwatu Čepkeliai oraz władz lokalnych pogranicza polsko - litewskiego. Dwudniowe spotkanie pod tytułem „Turystyka na obszarach wrażliwych ekologicznie” miało miejsce w Polsce i zostało podzielone na część konferencyjną zorganizowaną w hotelu Holiday w Starym Folwarku oraz część plenerową.

   

      

Podczas sesji wykładowej wystąpili przedstawiciele parków narodowych i rezerwatu Čepkeliai. Prezentowano zagadnienia związane z turystyką na obszarach chronionych. Przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego wygłosili następujące referaty:

  • „Turystyka a rozwój zrównoważony” – Zdzisław Szkiruć, dyrektor WPN
  • „Zagospodarowanie turystyczne na terenie WPN” – Jarosław Borejszo, kierownik działu ochrony przyrody WPN
  • „Wykorzystanie walorów kulturowych w turystyce” – Elżbieta Sadkowska-Szkiruć, zespół udostępniania parku WPN

   

   

Pracownicy obszarów chronionych na Litwie omawiali poniższe tematy:

  • „Wpływ turystyki na przyrodę DPN” – Mindaugas Lopele, kierownik działu ochrony przyrody DPN
  • „Obszary Natura 2000 w południowej Litwie” – Eugenijus Drobelis, zastępca dyrektora DPN
  • „Edukacja środowiskowa w rezerwacie Čepkeliai” - Jurga Labanauskiene, specjalista d/s informacji Rezerwatu Čepkeliai

   

   

Przewodnikiem wycieczki dookoła jeziora Wigry był dyrektor WPN – Zdzisław Szkiruć. Uczestnicy poznali zagospodarowanie turystyczne na obszarze chronionym oraz problemy urbanizacji terenów wrażliwych ekologicznie. Z zainteresowaniem zwiedzili wystawę przyrodniczą w Krzywem wykorzystującą różnorodne formy przekazu, w tym opisy w języku Braila i kioski multimedialne, wystawę etnograficzną oraz zapoznali się z organizacją pracy w centrum obsługi ruchu turystycznego.

   

   

Było to drugie seminarium w ramach projektu „Integracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Čepkeliai z litewsko – polskim przygranicznym obszarem turystycznym’. Zostało ono zorganizowane dzięki pomocy finansowej programu PHARE 2003.