Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

utworzony w 1989 r.

  


 

INFORMACJA

o możliwości odbywania praktyk studenckich

w Wigierskim Parku Narodowym

   

   

Wigierski Park Narodowy przyjmuje na letnie praktyki studentów wyższych uczelni, jeżeli praktyki te znajdują się w programie studiów, a parki narodowe są właściwymi instytucjami do ich odbycia. Pierwszym krokiem uzgodnienia praktyki jest pismo kierowane z uczelni do dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z prośbą o przyjęcie studenta na praktykę*, z określeniem czasu i zakresu (programu) praktyki. Po przeanalizowaniu możliwości, dyrektor WPN-u pisemnie powiadamia uczelnię o możliwości odbycia praktyki i określa jej warunki.

   

WPN nie zapewnia praktykantom, poza opieką merytoryczną, żadnych świadczeń, w tym ubezpieczenia. Przed rozpoczęciem praktyki student musi przedstawić wyniki wstępnego badania lekarskiego, wykonanego przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Pozostałe warunki - zgodnie z programem "Praktyki studenckie w administracji rządowej".

  

  

----

* jest to warunek niezbędny, którego nie może zastąpić żaden list, "skierowanie", "porozumienie" lub "umowa" przedstawiana bezpośrednio przez studenta.

  

  

WPN uczestniczy w programie

"Praktyki studenckie w administracji rządowej"

  

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wigierskim Parku Narodowym można uzyskać pod numerem telefonu:
87 5632540 oraz adresem mailowym wigry_pn@wigry.org.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

  

Zobacz:
Treść zaleceń Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich

Słowniczek podstawowych pojęć z zakresu praktyk studenckich

Prezentacja skierowana do studentów (PowerPoint)

Prezentacja skierowana do uczelni (PowerPoint)

Wzór porozumienia

Wzór skierowania

  

Zobacz także:

Informacja o praktykach studenckich w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wyszukiwanie ofert w Centralnej Bazie Ofert Pracy

  

  

  

Strona główna Wigierskiego PN

  

Powrót