Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Plan działalności edukacyjnej WPN w roku 2021

Dział Edukacji i Zespół Muzeum Wigier
 

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Programy stałe, zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty

1.

Zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych i w siedzibie WPN w Krzywem

OFERTA

cały rok

2.

Lekcje muzealne i prelekcje w Muzeum Wigier oraz lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych (łódź Leptodora)

OFERTA  

cały rok

(ścieżki wodne:

01.05-31.10)

3.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską

OFERTA

3 maja – 30 września

4.

Zajęcia w SP Nr 11 w Suwałkach – prezentacje „Wigierski Park Narodowy w 4 porach roku” (4 spotkania)

cały rok /1 spotkanie kwartał

5.

Cykl „Spotkania z podróżnikami” w Muzeum Wigier - 4 spotkania (impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok / 1 spotkanie

na kwartał

6.

Cykl zajęć dla dzieci z Przedszkola w Puńsku (zajęcia stacjonarne i terenowe, łącznie 65 godzin zajęć); zajęcia w ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych.

styczeń - czerwiec

7.

Cykl zajęć dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

(zajęcia stacjonarne i terenowe; 2 zajęcia dla 3 grup przez 6 miesięcy (36 godzin zajęć). Prelekcje i konkursu podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Ziemi.

styczeń – czerwiec

8.

Spotkania tematyczne z uczniami szkół z terenu parku i otuliny – 5 spotkań1

luty - kwiecień

9.

Cykl wykładów w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, 1 spotkanie w miesiącu

luty - czerwiec

10.

Warsztaty dla nauczycieli „Edukacja przyrodnicza w praktyce” 1

(obowiązują zgłoszenia)

marzec

11.

Lato w Wigierskim Parku Narodowym - cykl zajęć w dni robocze dla osób indywidualnych na ścieżkach edukacyjnych i w OEŚ na Słupiu

(zajęcia dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

lipiec - sierpień

12.

Cykl wykładów „Gawędy o przyrodzie” w OEŚ na Słupiu - 6 spotkań

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

lipiec – sierpień

13.

Cykl „Przyroda w filmie” w OEŚ na Słupiu - 6 pokazów

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

lipiec - sierpień

Imprezy, akcje, konferencje

1.

Udział WPN w imprezach zewnętrznych (organizacja stoisk informacyjnych i promocja, we współpracy z lokalnymi samorządami, sołectwami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz organizacjami turystycznymi).

cały rok

2.

Dzień w Muzeum Wigier – zajęcia stacjonarne w muzeum lub on-line dla dzieci z rodzicami, połączone z warsztatami w terenie. Cykl 8 spotkań.

(impreza otwarta, obowiązują zgłoszenia)

cały rok

3.

Zimowa Akademia Przyrody - cykl zajęć w czasie ferii zimowych (spotkania on-line, zadania terenowe)

(impreza dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

4- 14 stycznia

4.

Zanurzam się w las – cykl spotkań online i wyjść terenowych (wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych)

luty - marzec

5.

„Noc Sów” – prezentacja, nasłuchy w terenie

(impreza dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

marzec

6.

Poszukiwanie wiosny - prezentacja i wyprawy terenowe z zadaniami

(impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

21 marca

7.

„Poranek Dzięcioła” – prezentacja, obserwacje terenowe

(impreza dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

kwiecień

8.

Dzień Bobra – prezentacja stacjonarna lub on-line oraz warsztaty terenowe

(impreza otwarta, obowiązują zgłoszenia)

kwiecień

9.

Dzień Ptaków wędrownych – gra terenowa

(impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

8 maja

10.

Noc muzeów w Muzeum Wigier „Jak martwe drewno ożywia las”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

maj

11.

Europejski Dzień Parków - impreza pt. „Po co nam parki narodowe?” – prezentacja i zajęcia terenowe.

(impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

24 maja

12.

Gra terenowa „Wśród lasów, pól i jezior, czyli co nie tylko Żwirek i Muchomorek wiedzieć powinni o wigierskiej przyrodzie”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

czerwiec

13.

Dzień Pustej Klasy – gra terenowa

(impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

czerwiec

14.

Letnia Akademia Przyrody - cykl zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej

(impreza dla dzieci z terenu WPN i okolic, obowiązują zgłoszenia)

lipiec

15.

Wigierski Festiwal Podróżniczy

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

II kwartał

16.

Wielki Dzień Pszczół – gra terenowa i warsztaty praktyczne

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

8 sierpnia

17.

Akcja Sprzątania Świata

(impreza dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

wrzesień

18.

Rykowisko nad Wigrami

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

wrzesień

19.

Powitanie Jesieni – prezentacja i warsztaty terenowe (impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

wrzesień

20.

Ptaki nad Wigrami (impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych, obowiązują zgłoszenia)

październik

21.

Warsztaty świąteczne

(impreza dla zaproszonych grup szkolnych)

grudzień

Konkursy

1.

Konkurs plastyczny na wykonanie makiety WPN pt. „Wigierski Park Narodowy – wśród lasów i jezior. Dla zainteresowanych szkół prezentacje on-line.
(konkurs dla klas I-III szkół z terenu gmin: Giby, Krasnopol, Nowinka, Suwałki, Szypliszki

2 luty - ogłoszenie

luty- prezentacje

on-line dla szkół

22 marca -rozstrzygnięcie

2.

Konkurs wiedzy pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” (dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym) (zgłoszone w 2020 r. szkoły)

18 luty

Muzea, wystawy stałe i okresowe

1.

Stała wystawa w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku

cały rok

2.

Stała wystawa w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem pt. „Nad Wigrami”

cały rok

3.

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” w Krzywem

maj - październik

4.

Stała wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

czerwiec - wrzesień

5.

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Martwe drewno”

kwiecień - grudzień

Wydawnictwa i materiały multimedialne

1.

Kwartalnik „Wigry”

cały rok

2.

Witryna internetowa: http://www.wigry.org.pl

cały rok

3.

Ulotka „Martwe drewno” (związana z wystawą czasową w Muzeum Wigier)

II kwartał

4.

Cykl krótkich filmów „Wieści ze Słupia”

cały rok

5.

Film z cyklu „WPN – nie tylko dla bobrów - "Słupie – miejsce zwierząt i ludzi"

II kwartał

6.

Film z cyklu „WPN – nie tylko dla bobrów - „Życie w kropli wody”

III kwartał

7.

Film z cyklu „WPN – nie tylko dla bobrów” – „Bartnictwo nad Wigrami”

III kwartał

 

 

1 zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w ramach umowy POIS.02.04.00-00-0062/16-00 oraz środków NFOŚiGW w ramach umowy 96/2017/Wn50/OP-po-ys/D. Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” ZRYW2017.

Uwaga: organizacja niektórych wydarzeń zależy od sytuacji epidemicznej i aktualnych przepisów.

 

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego