OTWARCIE WYSTAWY "NAD WIGRAMI"

Powitanie Gości
Powitanie Gości (fot. W.Misiukiewicz)

Wykład
Wykład (fot. W.Misiukiewicz)

Otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy (fot. W.Misiukiewicz)

Fragment wystawy
Fragment wystawy (fot. J.Adamczewska)

Poznawanie eksponatów przez osobę ociemniałą
Poznawanie eksponatów przez osobę ociemniałą
(fot. J.Adamczewska)

W dniu 10 marca 2006 r. w siedzibie dyrekcji parku w Krzywym została otwarta stała wystawa „Nad Wigrami”. 

Kilkudziesięciu gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, środowisk osób niepełnosprawnych i mediów przywitał dyrektor parku - Zdzisław Szkiruć. Zebrani wysłuchali dwóch krótkich wykładów: Maciej Kamiński omówił działalność parku w zakresie edukacji i turystyki, a Lech Krzysztofiak przedstawił informację na temat wpisania Wigierskiego Parku Narodowego na listę Konwencji Ramsarskiej.

Otwarcia wystawy dokonali: wicestarosta suwalski Sławomir Renkiewicz, wójt gminy Suwałki Tadeusz Chołko oraz dyrektor parku, wspólnie unosząc kłodę brzozową naciętą przez bobry.

Wystawa składa się z kilku części: środowiska leśne, środowiska wodne, obecność człowieka (walory kulturowe) i edukacja. 

W sali ustawiono pnie wielu gatunków drzew rosnących w Puszczy Augustowskiej oraz okazy zamieszkujących ją ptaków i ssaków. W środkowej części sali znajdują się akwarium i gablota z wypreparowanymi rybami. Część ekspozycji pokazuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w okolicach jeziora Wigry od ustąpienia lodowca po czasy współczesne. W sali jest miejsce przeznaczone na gry edukacyjne, jedną grę przygotowano dla dzieci w wieku 2-5 lat, inne dla dzieci starszych i młodzieży, w tym grę planszową o powierzchni 12 m2. Na wystawie znajduje się kiosk informacyjny z ekranem dotykowym. Można w nim poczytać o walorach przyrodniczych i kulturowych WPN-u, wystawach, ofercie turystycznej  parku, obejrzeć filmy lub sprawdzić swoją wiedzę. W każdej części wystawy znajdują się ilustrowane plansze z opisami. 

Wystawa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi, a także z dla osób niewidzących - plansze zaopatrzono w informacje w alfabecie Braila. Niewidzący mogą także dotykać okazów niektórych zwierząt oraz makiet z ukształto- waniem terenu lub grodziskiem średniowiecznym.

Wystawa została wykonana przez: Macieja Ambrosiewicza (projekt wystawy i gier edukacyjnych), Joannę Górecką (opracowanie graficzne plansz), Wojciecha Misiukiewicza (aranżacja środowisk leśnych), Jacka Adamczewskiego (aranżacja środowisk wodnych), Annę i Lecha Krzysztofiaków (ekspozycja owadów i porostów) i Macieja Kamińskiego (opracowanie prezentacji w kiosku informacyjnym); zwierzęta kręgowe preparował Janusz Dynowski a ryby Artur Sadowski. Na planszach zostały umieszczone zdjęcia Jarosława Borejszo, Macieja Kamińskiego, Włodzimierza Łapińskiego, Piotra Malczewskiego, Wojciecha Misiukiewicza, Andrzeja Markiewicza, Macieja Romańskiego i Jana Walencika. Rysunki do gier edukacyjnych narysowała Anna Krzysztofiak.

  

  


Wykonanie wystawy sfinansował
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.