ZAGROŻENIA RODZIMEJ PRZYRODY ZE STRONY GATUNKÓW OBCYCH

 

 

 

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym ( 2,9 Mb)


Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
   gatunków inwazyjnych (cz.1) ( 12,2 Mb)


Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
   gatunków inwazyjnych (cz.2 - załaczniki) ( 1,8 Mb)


Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski ( 5,3 Mb)


Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych i krajobrazowych ( 2,1 Mb) artykuły kwartalnika Wigry:

Nawłocie
Czeremcha amerykańska
Niecierpek gruczołowaty
RdestowiecUstawa o gatunkach obcych ( 59 kb)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych
   ( 32 kb)

 

 

 

   

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego