Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

ZAGROŻENIA RODZIMEJ PRZYRODY ZE STRONY GATUNKÓW OBCYCH

 

 

 

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym ( 2,93 Mb)

  

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
inwazyjnych (cz.1) ( 12,6 Mb)

  

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
inwazyjnych (cz.2 - załączniki) ( 1,80 Mb)

 

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski ( 5,46 Mb)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260) ( 32 kb)

  

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych i krajobrazowych ( 2,11 Mb)

  

Gatunki obce w faunie Polski

  

  

artykuły w kwartalniku "Wigry":

Nawłocie

Czeremcha amerykańska

Niecierpek gruczołowaty

Rdestowiec

 

inne:

UE będzie chronić bioróżnorodność przed gatunkami inwazyjnymi

   

 

 

  

Powrót