Logotyp Wigierskiego PN

MATERIAŁY EDUKACYJNE

     

CHODŹMY DO LASU

 

  

 LEKCJE Z NATURY - program dla nauczycieli

Scenariusze zajęć edukacyjnych w WPN

Przewodnik do rozpoznawania organizmów leśnych WPN-u

Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej

Przewodnik do rozpoznawania organizmów wodnych WPN-u

Przewodnik do rozpoznawania raków występujących w Polsce

Słownik terminów rolnośrodowiskowych (pl-en i en-pl)

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym ( 2,93 Mb)

  

Alfred Lityński - twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej

  

  

POWRÓT