Manewry pożarnicze

 

Uzgadnianie szczegów manewrów (fot.M.K.)
Uzgadnianie szczegółów manewrów

.....W dniu 8 listopada br. w Wigierskim Parku Narodowym odbyły się manewry pożarnicze o kryptonimie "Jesienny liść". Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności działania 4 Kompanii Gaśniczej "Suwałki", wchodzącej w skład Podlaskiej Brygady Odwodowej - nowej struktury Komendy Wojewódzkiej PSP, podczas gaszenia pożarów dużych kompleksów leśnych.

.....W czasie lotu patrolowego o godzinie 7.20 zauważono pożar kompleksu leśnego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Pilot samolotu drogą radiową powiadamia Punkt Alarmowo Dyspozycyjny WPN o pożarze lasu. Dyżurny PAD o zdarzeniu powiadamia telefonicznie Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Suwałkach oraz uruchamia plan alarmowania sił i środków własnych... Od takiego założenia rozpoczęły się ćwiczenia.

.....Manewry podzielono na dwie części: aplikacyjną (dowódczo - sztabową) i praktyczną.
.....Część aplikacyjna dotyczyła następującej tematyki: charakterystyka zagrożenia pożarowego Wigierskiego Parku Narodowego, operacyjno - prewencyjne przygotowanie WPN do walki z pożarami, prognoza rozwoju sytuacji pożarowej w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej, wypracowany zamiar taktyczny, zabezpieczenie logistyczne działań.
.....Część praktyczna obejmowała: alarmowanie jednostek OSP i PSP wchodzących w skład 4 Kompanii Gaśniczej "Suwałki", koncentrację sił i środków, rozwinięcie sił i środków w oparciu o pozorację pożaru, organizowanie zaopatrzenia wodnego.

Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych (fot.M.K.)
Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych

.....W manewrach brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych SP z powiatów: Suwałki, Sejny, Augustów. Pracownicy Parku wspomagali zawodowców samochodem patrolowo - gaśniczym NISSAN PICKUP oraz organizowali punkt czerpania wody na rzece Kamionce w oparciu o motopompę pływającą. Profesjonalne wyposażenie w sprzęt pożarniczy WPN zawdzięcza dotacji jaką uzyskał w br. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment planu ćwiczeń (przyg.P.P.)
Fragment planu ćwiczeń

.....W trakcie ćwiczeń nie zabrakło niespodzianek. Nikt, na przykład, nie zaplanował, że na rozmytej przez ostatnie deszcze leśnej drodze ugrzęźnie cysterna z wodą.
.....Pomimo przeszkód terenowych akcja przebiegała sprawnie. Strażacy, żeby czerpać wodę z Kamionki rozwinęli węże na przeszło półkilometrowym odcinku, za pośrednictwem kilku samochodów gaśniczych. Takie doświadczenia na pewno zaprocentują w rzeczywistych akcjach.

.....Na zakończenie ćwiczeń strażacy i leśnicy spotkali się przy ognisku, gdzie można było podzielić się wrażeniami i ugasić - na szczęście - jedynie pragnienie...

Powrót do aktualności

.