Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  


 

Warsztaty dla nauczycieli z cyklu

AKADEMIA PRZYRODY

22 czerwca 2010 roku

 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

  

  

  

  

  

  

  

22 czerwca 2010 r. w siedzibie WPN-u w Krzywem zorganizowano warsztaty dla nauczycieli, w których udział wzięło 20 osób. Celem warsztatów – podobnie jak całego cyklu spotkań – była prezentacja przyrody parku, oferty edukacyjnej i turystycznej, ale przede wszystkim zachęcenie do stosowania aktywizujących metod dydaktycznych podczas lekcji przyrody, biologii, geografii i prowadzenia zajęć w terenie. Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami a pracownikami parku zajmującymi się edukacją ekologiczną.

  

W programie warsztatów uwzględniono:

prezentację projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji
      mieszkańców Wigierskiego PN i jego okolic
, aktualnej oferty edukacyjnej
      i wydania kwartalnika Wigry, przedstawienie planów w zakresie działalności
      edukacyjnej parku (Joanna Adamczewska, kierownik Działu Edukacji,
      koordynator projektu)

wykład pt. „Dziuple i ich mieszkańcy. Budki lęgowe i ochrona dziuplaków”
      – (Wojciech Misiukiewicz, specjalista ds. edukacji w WPN-ie)

prezentację pakietu scenariuszy zajęć lekcyjnych pt. „Dziuple i ich
      mieszkańcy” oraz praktyczną realizację scenariusza pt. „Dlaczego dziuple
      są lepsze od budek lęgowych” i aktywizujących metody w edukacji
      ekologicznej (Alina Rodziewicz, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego,
      współautorka pakietu)

  

Dwie powyższe prezentacje związane były z rozpoczynającą się właśnie akcją aktywnej ochrony różnorodności biologicznej rodzimej ornitofauny. Wigierski Park Narodowy przekaże nieodpłatnie m.in. do szkól i gospodarstw indywidualnych 530 budek lęgowych dla ptaków.

 

Dalsza część warsztatów przedstawiała się następująco:

 dr Anna Krzysztofiak przedstawiła założenia projektu „Grzyby i śluzowce i mszaki Wigier- skiego Parku Narodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej” realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda i omówiła pakiet publikacji edukacyjnych wydanych w ramach projektu (3 zeszyty edukacyjne: dla klas 4-6, gimnazjów i szkół średnich - dwa pierwsze dotyczą grzybów i mszaków, w trzeci grzybów, mszaków i śluzowców oraz przewodnik „Świat śluzowców, grzybów i mszaków WPN-u” ).

 dr Lech Krzysztofiak zaprezentował stan badań nt. „Świata śluzowców Wigierskiego Parku Narodowego”.

  

Warsztaty połączono z sesją terenową prowadzoną przez Zdzisława Zaborowskiego (Wigierski Park Narodowy) pt. „Co nam zostawił lodowiec”, w czasie które uczestnicy poznawali w praktyce polodowcową rzeźbę terenu naszego regionu i rozpoznawali skały i minerały.

  

Uczestnicy otrzymali pakiety materiałów warsztatowych, płyty CD, wydawnictwa Wigierskiego Parku Narodowego oraz publikacje przekazane przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda (wspomniane powyżej zeszyty edukacyjne).

  

Spotkanie to jest jednym z wydarzeń projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców parku i jego okolic. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  

  

  

Opracowała: Joanna Adamczewska

Zdjęcia: Katarzyna Łukowska, Jacek Adamczewski

 

 

 

 

Powrót