Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  


 

Warsztaty przyrodniczo-kulturowe

SPOTKANIA z WIGIERKIEM

14-18 grudnia 2009 roku

 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

     

  

  

  

  

  

W dniach 14-18 grudnia 2009 roku odbyły się warsztaty przyrodniczo - kulturowe pt. „Spotkania z Wigierkiem”. Miejscem warsztatów była siedziba Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, Zespół Szkół w Starym Folwarku oraz Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Spotkania odbywały się w grupach łączonych, w których uczestniczyli uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół w Starym Folwarku, ze szkół podstawowych w Maćkowej Rudzie w Mikołajewie i w Nowej Wsi oraz z Gimnazjum w Krasnopolu. W warsztatach w Muzeum Wigier odbyło się spotkanie otwarte dla dzieci, dorosłych z okolicznych miejscowości z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wykonywali kartki świąteczne oraz tradycyjne papierowe ozdoby w kształcie gwiazd. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu pana Michała Wojewody pt: „Nim zabłyśnie Betlejemska Gwiazda”.

  

Celem spotkania była prezentacja tematu „Od śnieżynki do lodowca” (fot. 1, 2) oraz nauka wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, (fot. 4, 5, 6) wykonywanie stroika świątecznego i kartek świątecznych . Tematyka była związana z dodatkiem do Kwartalnika Wigry pt. „Wigierek”.

  

W programie warsztatów znalazła się :

 Prezentacja „Od śnieżynki do lodowca”- Paulina Pajer

 Konkurs wiedzy na tematy związane z prezentacją (fot. 3)

 Warsztaty wykonywania stroików kartek i ozdób świątecznych
   zgodnie z tradycjami Suwalszczyzny

  - Elżbieta Perkowska, Katarzyna Łukowska (fot. 7, 8)

  

Spotkanie było interesujące i sprawiło wiele przyjemności jego uczestnikom. Wszystkich wprowadziło w świąteczny nastrój. Uczestniczyło w nich 140 osób.

  

Spotkanie to było jednym z wydarzeń projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców parku i okolic. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  

  

  

Opracowała: Katarzyna Łukowska

Zdjęcia: Elżbieta Perkowska

 

 

 

 

Powrót