Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Krajobraz naturalny Suwalszczyzny”

 

Wyniki głosowania

 

ogłoszone przez Wigierski Park Narodowy – organizatora konkursu


 

Na konkurs w przewidzianym terminie wpłynęły 174 prace nadesłane przez 21 autorów.

 

W dniu 20 września 2016 roku komisja konkursowa w składzie Jacek Łoziński, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – przewodniczący komisji, Teresa Świerubska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz fotograficy: Radosław Krupiński i Piotr Malczewski zapoznała się ze wszystkimi pracami, które wpłynęły na konkurs. Komisja oceniła zgodność prac z regulaminem oraz tematyką konkursu, przede wszystkim naturalność krajobrazu i miejsce wykonania przesłanych fotografii. Komisja uznała, że wszystkie prace w wystarczającym stopniu ukazują krajobraz naturalny Suwalszczyzny spełniając tym samym warunki konkursu i dopuściła je do dalszej oceny. Komisja wytypowała 26 najlepszych fotografii zwracając uwagę na technikę wykonania zdjęcia oraz kompozycję. Przyznała Grand Prix Panu Jarosławowi Jakóbczakowi za pracę: Mglisty majowy poranek na Suwalszczyźnie oraz wybrała 25 zdjęć do głosowania Internautów.

 

Kliknij, aby powiększyć

Grand Prix: Mglisty majowy poranek na Suwalszczyźnie

  

Komisji został przedstawiony protest, który wpłynął do organizatorów, a dotyczył nie spełniania wymogów konkursu w zakresie prezentacji krajobrazu naturalnego przez przedstawione pod głosowanie zdjęcia. Po przeprowadzeniu wewnętrznej dyskusji protest nie został uznany przez komisję konkursową.

 

W ocenie zgodności z celem konkursu jakim był zwrócenie uwagi na krajobraz naturalny Suwalszczyzny komisja oparła się na wiedzy merytorycznej członków komisji i definicji podanej w regulaminie. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że nie można utożsamiać krajobrazu naturalnego z krajobrazem pierwotnym, którego w żaden sposób człowiek jeszcze nie przekształcił. Krajobraz naturalny, zgodnie z definicją podaną w regulaminie występuje na obszarach, gdzie zaznacza się już działalność człowieka, ale nie spowodowała ona naruszenia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów. Są to obszary objęte gospodarką rolną, leśną czy wodną. Człowiek jest również częścią przyrody i dopóki jego działalność nie narusza równowagi procesów przyrodniczych wszystkie jego wytwory należy uznać za naturalne, również przekształcanie środowiska.

 

W głosowaniu Internautów wzięło udział 2103 osoby. Organizator konkursu dokonał weryfikacji oddanych głosów. Za nieważne zostały uznane te głosy, które były oddane wielokrotnie z tego samego numeru IP, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz adresu e-mail od momentu jego wprowadzenia. Po weryfikacji uznano za ważne 2910 głosy.

 

 

Nagrody Internautów przyznano zdjęciom, które uzyskały największą liczbę głosów:

 

Kliknij na miniaturce, aby powiększyć

I miejsce: Wśród słońca nad Hańczą - Żaneta Domżał - Mrówka

 

II miejsce: Brak nazwy (Wigierski_PN_3) – Małgorzata Górna

 

III miejsce: Strach na wróble – Michał Drawert

 

IV miejsce: Z góry – Michał Drawert

 

V miejsce: Hańcza – Michał Drawert

 

Liczba oddanych głosów na poszczególne zdjęcia.


 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu
 

Zdjęcia biorące udział w głosowaniu:

 

Kliknij, aby powiększyć

    

  

 

 


 

Powrót na stronę główna Wigierskiego Parku Narodowego