Konkurs „Rybki małe, duże i największe”

 

 

Wigierski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Regulamin konkursu:

 • Tematem są fotografie związane z wędkowaniem na jeziorach wigierskich.

 • Celem konkursu jest promowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędkowania.

 • Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum.wpn@wigry.org.pl do dnia 20 lutego 2020 r.

 • Fotografie nie mogą przekraczać wielkości 3 MB, ale nie mogą być mniejsze niż 1 MB; mają być zapisane w formie plików jpg. W liście powinno być podane imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu finałowego jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (w załączeniu do niniejszego zaproszenia).

 • Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 fotografie.

 • Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje nagrodę główną i 3 wyróżnienia.

 • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r. w Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz na stronie WPN (www.wigry.org.pl).

 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną opublikowane w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. 1 miejsce - roczna licencja na wędkowania, 3 wyróżnienia - półroczna licencja na wędkowania.

 

 

Oświadczenia

 

 

 

 

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
organizowanego przez Wigierski Park Narodowy
 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

 2. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
  a) organizacji konkursu i przyznania nagród,
  b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.

 3. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, których dane będą przetwarzane do chwili odwołania zgody.

 6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

 7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Powrót

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego