Konkurs Wiedzy o Przyrodzie rozstrzygnięty !

 

..W dniu 24 października 2000 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego odbył się finał
"KONKURSU WIEDZY O PRZYRODZIE".

....Do finału zgłosiły swoich laureatów następujące szkoły: SP w Gibach, Starym Folwarku, Mikołajewie, Maćkowej Rudzie, Nowej Wsi, Jasionowie, Rutce Tartak, Becejłach, Przebrodzie, Ignatowiźnie oraz Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 10 i Nr 11 w Suwałkach.

Test dla młodszych (fot.M.K)
Uczestnicy I grupy finałowej rozwiązujący test

....Podobnie jak podczas etapu szkolnego uczniowie rywalizowali w 2 grupach wiekowych : 7-10 lat i 11-12 lat. W finale wystąpili najlepsi kandydaci z każdej szkoły. W konkursie dla I grupy wiekowej wzięło udział 20 uczniów, w drugiej 16 uczniów. Finał Turnieju składał się z dwóch części - części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej należało rozwiązać test dotyczący zagadnień z ochrony przyrody, biologii oraz ekologii roślin i zwierząt, a także zagrożeń środowiska przyrodniczego. W drugiej części konkursu każdy uczestnik losował po 2 pytania dotyczące Wigierskiego Parku Narodowego i udzielał na nie ustnej odpowiedzi.

...Komisja konkursowa złożona z pracowników Sekcji Edukacyjno-Muzealnej WPN po sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów za odpowiedzi ustne, podała listę laureatów - zdobywców nagród.

Organizatorki konkursu

W.Malinowska (fot.M.K)
Wiesława Malinowska
J.Dąbrowska (fot.M.K)
Joanna Dąbrowska
L.Wesołowska (fot.M.K)
Lubosza Wesołowska

W I grupie wiekowej nagrody główne otrzymali następujący uczniowie:

I miejsce - Anna Żylak z SP Nr 3 w Suwałkach
II miejsce - Edyta Korsak z SP w Mikołajewie
III miejsce - Agata Augustajtys z SP w Becejłach
IV miejsce ex aequo - Piotr Borkowski z SP Nr 8 w Suwałkach i Grzegorz Konior z SP Nr 7 w Suwałkach
V miejsce - Aleksandra Kordala z SP Nr 11 w Suwałkach.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
Adrian Andruszkiewicz (SP Nr 8 w Suwałkach), Daniel Bobrowski (SP Nr 8 w Suwałkach), Daniel Jachimowicz (SP w Gibach), Izabela Kibitlewska (SP Nr 10 w Suwałkach), Iza Leszczyńska (SP w Jasionowie), Ewelina Modzelewska (SP w Nowej Wsi), Ramona Murawska (SP Nr 4 w Suwałkach), Mateusz Przekop (SP w Starym Folwarku), Marcelina Raczyło (SP Nr 10 w Suwałkach), Sylwia Rekus (SP w Rutce Tartak), Kamil Sójkowski (SP Nr 5 w Suwałkach), Anna Tarlecka (SP w Maćkowej Rudzie), Kamil Tylenda (SP w Ignatowiźnie) i Arek Ułanowicz (SP w Przebrodzie).

W II grupie wiekowej główne nagrody przyznano następującym laureatom:

I miejsce - Agnieszka Radaszkiewicz z SP Nr 5 w Suwałkach
II miejsce - Bożena Brodziewska z SP w Becejłach
III miejsce - Mariusz Marcinkiewicz z SP w Nowej Wsi
IV miejsce ex aequo - Irena Aneszko z SP w Przebrodzie i Łukasz Gościński z SP Nr 11 w Suwałkach

Starsi finaliści  (fot.M.K)
Pytania wcale nie były łatwe
Komisja przyznała 11 wyróżnień. Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Chałko z SP Nr 8 w Suwałkach, Katarzyna Kazimierczuk z SP w Starym Folwarku, Artur Kalinowski z SP w Jasionowie, Marianna Korenkiewicz z SP w Mikołajewie, Natalia Krzemińska z SP w Rutce Tartak, Aleksandra Łozińska z SP w Maćkowej Rudzie, Katarzyna Szarejko z SP w Gibach, Krzysztof Świerzbinowicz z SP Nr 3 w Suwałkach, Dominika Warakomska z SP Nr 10 w Suwałkach, Joanna Wojtkowska z SP Nr 4 w Suwałkach oraz Kalman Va`szon z SP Nr 7 w Suwałkach.
Logo NFOŚGW ....Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień uczniom o najrozleglejszej wiedzy przyrodniczej nastąpiło 27 października o godz. 11.00. Nagrody, o łącznej wartości 4000 zł zostały ufundowane przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Laureaci otrzymali m.in. programy multimedialne do nauki języków, encyklopedie i słowniki multimedialne, lornetki, aparaty fotograficzne, mikroskop podręczny, książki i albumy przyrodnicze.

....Wszystkim zwycięzcom w "Turnieju wiedzy o przyrodzie" gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach i imprezach organizowanych przez WPN. Dziękujemy także nauczycielom i wychowawcom za współpracę i dobre przygotowanie uczniów do finału.

Powrót do aktualności

.