.
Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty !
W dniu 12 października 2001 roku zakończył się konkurs fotograficzny „Przyroda i krajobrazy Wigierskiego Parku Narodowego”

.....Celem konkursu  było utrwalenie na fotografii najpiękniejszych zakątków Wigierskiego Parku Narodowego, ukazanie uroku krajobrazów i przyrody naszego Parku. Ponadto chcieliśmy zwrócić uwagę na nieustające zmiany zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na kształtowanie krajobrazu.
.....Konkurs był skierowany do fotografików amatorów, którzy lubią „podglądać przyrodę”, poznawać nowe zakątki WPN, obserwować zmiany zachodzące na tym terenie. Warunkiem uczestnictwa było przysłanie prac fotograficznych (maksymalnie 5 fotografii) opatrzonych hasłem. Informacje o konkursie zostały zamieszczone w prasie, ogłoszone w rozgłośniach lokalnych oraz wysłane do czasopism ogólnopolskich. 

.....Nadesłane prace, zgodnie z regulaminem, oceniano w 3 grupach wiekowych (do 15 lat, do 20 lat i powyżej 20 lat). 
.....
Na konkurs zgłoszono 179 prac. W dniu 9 października komisja oceniała prace i wytypowała najlepsze z nich do nagród i wyróżnień. W każdej kategorii wiekowej przyznano po 3 nagrody główne za I, II i III miejsce. 

.....Laureatami konkursu zostali: 
Maciej Korzun (I miejsce) - Suwałki, 
Marcin Sztuk (I miejsce) - Osowy Grąd, 
Anna Worowska (I miejsce) - Białystok, 
Wojciech Graczyk (II miejsce) - Bolesławiec Śląski, 
Elżbieta H. Stukow (II miejsce) - Suwałki, 
Jacek Bucewicz (II miejsce) - Suwałki, 
Katarzyna Pieklik (III miejsce) - Suwałki, 
Piotr Chruściel (III miejsce) - Jurowce, 
Jolanta Kluczyńska (III miejsce) - Łódź. 

Wręczanie nagród (fot.M.Kamiński)
Dyplom i nagrodę otrzymuje najmłodszy laureat konkursu.

.....Ponadto komisja konkursowa wyróżniła 4 prace fotograficzne autorstwa Alicji Olszewskiej - Suwałki, Aliny Gabrel - Suwałki, Grzegorza Sokołowskiego – Suwałki, Krzysztofa J. Nowakowskiego - Suwałki. Prace, które zostały nagrodzone i wyróżnione, jak również uznane przez komisję jako ciekawe zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w holu siedziby Parku. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc, a następnie będzie ona wypożyczona do Galerii Fotograficznej w Suwałkach.

.....Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 12 października w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nagrodami w konkursie były profesjonalne statywy z głowicami do aparatów fotograficznych, lornetki, aparaty fotograficzne typu MJU, torby do sprzętu fotograficznego, albumy foto, wydawnictwa o tematyce przyrodniczej. Nagrody, o łącznej wartości 6 tysięcy złotych, ufundował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

.