KOLEKTOR SŁONECZNY w WPN

Od lutego działa na budynku dyrekcji Parku w Krzywem wielopanelowy kolektor słoneczny, wspomagajacy system ogrzewania wody w instalacji zasilającej pomieszczenia biurowe oraz mieszkania funkcyjne pracowników WPN. Kolektor słoneczny (fot.M.K)

Panele kolektora (fot.M.K)

Energia słoneczna jest w kolektorze zamieniana na energię cieplną. Zimna woda dopływająca do kolektora jest podgrzewana, a system rur doprowadza ją do zbiornika o pojemności 1500 dm3, skąd jest wprowadzana do obiegu ciepłej wody w całym budynku.
Instalacja kolektora słonecznego jest jednym z etapów systematycznego wprowadzania w obiektach Parku technologii wykorzystujących alternatywne źródła energii. Wkrótce podłączona zostanie do instalacji grzewczej budynku dyrekcji Parku pompa ciepła. Energia geotermalna znalazła już wcześniej zastosowanie do ogrzewania dwóch leśniczówek (Mikołajewo, Gawarzec) oraz obiektów wylęgarni ryb WPN w Tartaku.

Pojedynczy panel (fot.M.K)

Inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii są realizowane przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót do aktualności

.....