Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki
Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa
Przewodnictwo  Mapa  Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"  Strona główna


   

   

Wystawy

   

   

Wystawa przyrodnicza     Wystawa etnograficzna     Wystawa rybacka     Wystawa rzeźb

   

   

WYSTAWA PRZYRODNICZA Nad Wigrami

  

mieści się w budynku dyrekcji WPN w Krzywem. W roku 2005 wystawa została gruntownie odnowiona i zmodernizowana.

  

Wielu turystów, większość wycieczek szkolnych i innych, zorganizowanych grup przyjeżdżających do Wigierskiego Parku Narodowego i pragnących bliżej go poznać odwiedza wystawę przyrodniczo-kulturową.

  

Wchodzących do budynku wita diorama przedstawiająca, między innymi, bobry i przekrój ich żeremia na tle panoramicznego zdjęcia śródleśnego jeziora. Obok stoi kiosk multimedialny z ekranem dotykowym, prezentującym m.in. filmy o bobrach, podstawowe informacje o parku, galerię zdjęć, test wiedzy przyrodniczej. W holu często wystawiane są prace laureatów konkursów plastycznych lub fotograficznych.

  

Wystawa składa się z kilku części: środowiska leśne, środowiska wodne, obecność człowieka (walory kulturowe) i edukacja. W sali ustawiono pnie wielu gatunków drzew rosnących w Puszczy Augustowskiej oraz okazy zamieszkujących ją ptaków i ssaków. W środkowej części sali znajdują się akwarium z rodzimymi gatunkami ryb i gablota z wypreparowanymi rybami. W dioramie pokazujemy płazy i gady żyjące w WPN.

Część ekspozycji na "osi czasu" pokazuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w okolicach jeziora Wigry od ustąpienia lodowca po czasy współczesne.

 

W sali jest miejsce przeznaczone na gry edukacyjne, jedną grę przygotowano dla dzieci w wieku 2-5 lat, inne dla dzieci starszych i młodzieży, w tym grę planszową o powierzchni 12 m2. Na wystawie znajduje się kiosk informacyjny z ekranem dotykowym. Można w nim poczytać o walorach przyrodniczych i kulturowych WPN-u, wystawach, ofercie turystycznej parku, obejrzeć filmy lub sprawdzić swoją wiedzę. W każdej części wystawy znajdują się plansze z ilustracjami i opisami.

 

Wystawa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi, a także z dla osób niewidzących - plansze zaopatrzono w informacje zapisane alfabetem Braila. Niewidzący mogą także dotykać okazów niektórych zwierząt.

  

W sali zbiornicy muzealnej odbywają się liczne zajęcia edukacyjne. Pracownik parku oprowadza grupy zwiedzających, prezentuje i omawia zgromadzone tu eksponaty. Zakres i formy prowadzonej tu edukacji są zwykle wcześniej uzgadniane pomiędzy nauczycielami lub organizatorami wycieczek a parkiem. Stosownie do zainteresowania uczestników zajęć program zwiedzania może być rozszerzany o prezentacje multimedialne i pokazy filmów przyrodniczych w sąsiedniej sali konferencyjnej.

  

Wystawa czynna jest w dni robocze w godz. 8-15 (w lipcu i sierpniu: 7-16, w soboty, niedziele i święta w godz. 9-16); w innych terminach po uzgodnieniu z Zespołem ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; e-mail: turystyka@wigry.org.pl

 

Opłata: karta wstępu do parku 6 zł/ulgowa 3 zł

do góry

  

  

  

WYSTAWA ETNOGRAFICZNA Ocalić od zapomnienia

  

Stała wystawa etnograficzna WPN w Krzywem koło siedziby parku prezentuje około 800 eksponatów - przykładów przemijającej kultury materialnej okolic jeziora Wigry. Prawie wszystkie przedmioty są darem życzliwych mieszkańców parku, którzy odpowiedzieli na apel konkursu Ocalić od zapomnienia i nieodpłatnie przekazali wiele eksponatów, często pamiątek rodzinnych lub przedmiotów o znacznej wartości.

  

Wystawę przygotowano przy leśniczówce w Krzywem, w zaadoptowanym na ten cel budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20-tych XX wieku. Wystawa funkcjonuje od 1 czerwca 2001 roku. Oglądanie zbiorów naszej wystawy może być pierwszym krokiem w poznawaniu historii dawnych zawodów, wykonywanych przez mieszkańców tej ziemi.

  

W pierwszym pomieszczeniu zwanym wozownią można zobaczyć wóz żelaźniak, a także uprząż konną: szleje, chomąto, kantary (ogłowia), łańcuchy do pętania koni, wasąg i sanie. Tutaj znajduje się także żarno w drewnianej obudowie.

  

W dwóch następnych pomieszczeniach zgromadzono wyposażenie chaty wiejskiej - kuchni i izby odświętnej. Znajdują się tu liczne sprzęty gospodarstwa domowego: gliniane łachańki do wypieku ciasta, różne naczynia: dzbanki, dwojaki, malowane talerze, maselnice: tzw. bojki i na korbę, duże naczynia drewniane dłubane z pni drzew, garnki żeliwne, patelnie, drobne sprzęty kuchenne, a także cebry, cebrzyki, wiadra, słomiane kosze, maglownice i wyżymaczki do bielizny. Zebrano również pewną liczbę makatek ozdabiających wnętrze kuchni.

  

W izbie odświętnej zgromadzono szafy, łóżka, szlabanki (ławy-skrzynie) do spania, kołyski i łóżeczko dziecięce, a także bardzo cenne, tkane na krosnach kapy (jedna z 1905 r.) z oryginalnymi wzorami, obrusy, serwety, makatki wyszywane, malowane i haftowane. Są też obrazy święte i krzyż drewniany, a także inne obrazy i portrety mieszkańców Suwalszczyzny. Do wyposażenia izby zaliczyć należy kufry i skrzynie, które były obecne w każdej chacie. Są tu również żelazka na węgiel drzewny i stare maszyny do szycia. Na uwagę zasługują zabawki dziecięce: drewniany konik na biegunach, ptaszki klekotki i inne.

  

Następne pomieszczenie w ekspozycji to część gospodarcza, w której znajdują się sprzęty do obróbki lnu, a więc: międlice, cierlice, wijaki, klepadło i klepacz, szczotki, snowadła ramowe, motowidła, szpule, drabki, talki, kołowrotki, krosno z nicielnicami i płochami, czółenka i leszczki.

Można tu także zobaczyć  warsztat stolarski, narzędzia stolarskie, m.in. piły, strugi i dłuta. Wystawiony jest tu sprzęt rymarski i pszczelarski ze 100 letnią barcią. Część pomieszczenia zajmują narzędzia rolnicze: widły, motyki, cepy, grabie, kosy i sierpy.

Na podwórzu i pod zadaszeniem zgromadzone są maszyny rolnicze: wialnie, snopowiązałki, sieczkarnie, młynki do zboża, młockarnie, kieraty, pługi, brony i drapaki.

  

Polecamy lekturę folderu Ocalić od zapomnienia

  

Wystawa czynna jest w dni robocze w godz. 8-15 (w lipcu i sierpniu: 7-16, w soboty, niedziele i święta w godz. 9-16); w innych terminach po uzgodnieniu z Zespołem ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; e-mail: turystyka@wigry.org.pl

 

Opłata: karta wstępu do parku: 6 zł/ulgowa 3 zł

do góry

  

  

  

WYSTAWA Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami

  

mieści się w Czerwonym Folwarku. Została ona zlokalizowana w magazynach bazy rybackiej. Wystawę udało się zorganizować dzięki środkom NFOŚiGW oraz dobrej woli i zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych, m.in. Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Kanału Augustowskiego, Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Piotra Malczewskiego, Tadeusza Smagacza, Jana Korsakowskiego i wielu innych. Wystawę adresujemy do wszystkich, którym bliskie sercu są walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe okolic jeziora Wigry, w szczególności osób zainteresowanych wędkarstwem i rybactwem. Poza licznymi posterami zobaczymy wiele ciekawych eksponatów, m. in. dłubankę, łódź, kuter, kruszarkę do lodu, model aparatu inkubacyjnego ikry oraz liczny sprzęt rybacki stosowany do połowu ryb i raków. Na wystawie można obejrzeć wypreparowane okazy niektórych gatunków ryb oraz filmy o tematyce rybackiej.

  

Wystawa czynna jest codziennie w okresie letnim w godz. 8-17.

Więcej informacji w Zespole ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674;

e-mail: turystyka@wigry.org.pl

lub bezpośrednio na wystawie w Czerwonym Folwarku: tel. 87 5164225.

 

Istnieje możliwość dotarcia do wystawy od strony wody; sprzęt pływający można pozostawić przy pomoście bazy rybackiej nad jeziorem Postaw.

  

Opłata: karta wstępu do parku: 6 zł/ulgowa 3 zł

do góry

  

  

  

Wystawa rzeźb

  

Wystawa rzeźb usytuowana przed siedzibą Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem powstała dzięki artystom, biorącym udział w międzynarodowych plenerach rzeźby w granicie Integrart, w latach 1999 – 2002. Część prac została przekazana parkowi. W plenerach uczestniczyło wielu artystów różnych narodowości: Polacy, Niemcy, Francuzi, Litwini, Białorusini, Amerykanie, Japończycy.

  

„Doceniając muzykę przestrzeni, a także znaczenie sztuki laboratoryjnej organizatorzy pleneru Integrart’99 nie stawiali sobie żadnego programu artystycznego. Nie preferowano żadnej tradycji, szkoły, kierunku, pozostawiając uczestnikom pełną swobodę ekspresji.

Ważnym dla organizatorów Integrartu’99 było porozumienie pomiędzy artystami wielu krajów, przyjazna, pełna wzajemnego zrozumienia i szacunku atmosfera pracy w pięknym i trudnym materiale lokalnym, jakim jest granit”

Andrzej Strumiłło

 

Wystawę można oglądać codziennie od wschodu do zachodu słońca.

  

Więcej informacji: Zespół ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; e-mail turystyka@wigry.org.pl

  

do góry

  

  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki   Zagospodarowanie szlaków

Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa  Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Mapa  Strona główna