Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna


  

  

Szlaki turystyczne w parku i otulinie

  

Szlaki piesze           Szlaki rowerowe           Szlaki kajakowe         Oznakowanie szlaków

  

  

Turysto, pamiętaj o obowiązku posiadania karty wstępy do parku, kiedy przebywasz w lasach i na wodach WPN!
Więcej informacji o niektórych szlakach turystycznych znajdziesz w
kwartalniku "Wigry"

  

  

 

Szlaki piesze

  

Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego: Krzywe – Leszczewek - Stary Folwark (8 km)

Szlak został nazwany na cześć wybitnego hydrobiologa, żyjącego w latach 1880-1945, który należał do organizatorów i długo kierował Stacją Hydrobiologiczną w Starym Folwarku, placówką mającą nieoceniony dorobek naukowy. Łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego z miejscem jego działalności w Starym Folwarku, gdzie planowane jest utworzenie Stacji Edukacyjnej Wigry. Po drodze można poznać rozmaite zbiorowiska leśne, jezioro Wigry i Leszczewek. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia świerkowe i świerkowo-sosnowe, torfowiska, łąki i pola. W Leszczewku, nad brzegiem jeziora Wigry jest punkt widokowy na Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak zielony im. Antoniego Patli: Stary Folwark – Stary Folwark (49 km)

Stary Folwark – Tartak – Magdalenowo – Wigry – Czerwony Folwark – Rosochaty Róg – Mikołajewo – Ur. Piaski – Czerwony Krzyż – Jastrzęby – Zakąty – Krusznik – Bryzgiel – Ur. Powały – Gawrych Ruda – Słupie – dolina Czarnej Hańczy – Cimochowizna – Leszczewek – Stary Folwark

Poświęcony pamięci pierwszego i najbardziej aktywnego z powojennych przewodników suwalskich i działaczy PTTK Antoniego Patli (1898-1977). Przebiega przez malownicze tereny leśne i rolnicze. Pokazuje perłę suwalskich jezior z różnych stron. Przecina uroczą dolinę Czarnej Hańczy i mija inne jeziora wigierskie - Leszczewek, Muliczne, Okrągłe i Mulaczysko. Wędrówkę szlakiem można wzbogacić, przemierzając znajdujące się blisko ścieżki edukacyjne – „Eksploatacja Dóbr Puszczańskich” w południowej części szlaku, „Płazy” w Rosochatym Rogu, „Jeziora” w Słupiu i „Dary Natury”, której jeden ogródek znajduje się przy szkole w Płocicznie; zwiedzając pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach. Szczególnie piękne widoki będzie można podziwiać z wież widokowych w Starym Folwarku, Kruszniku, Bryzglu i Gawrych Rudzie. Na trasie szlaku znajdują się kwatery prywatne i pola namiotowe w Starym Folwarku, Gawrych Rudzie, Bryzglu, Kruszniku, Rosochatym Rogu.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak zielony: Krzywe-Leszczewo-Krzywe (7 km)

Szlak zaczyna się i kończy przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Trasa prowadzi przez piękny kompleks leśny, dookoła sucharów śródleśnych. Łączy się ze ścieżkami edukacyjnymi: „Las” i „Suchary”. Na trasie znajdują się dwa miejsca odpoczynku i platforma widokowa nad Sucharem IV.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak niebieski: Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Giby (11,3 km)

Szlak wiążący szlaki nadwigierskie z Sejneńszczyzną, nazwany przez jego projektanta „szlakiem dziesięciu jezior” (grupy gibiańskiej i berżnickiej). Dość urozmaicony. Biegnie przez piękne połacie lasu wschodniej części Wigierskiego Parku Narodowego i innych borów Puszczy Augustowskiej. W Wysokim Moście przecina Czarną Hańczę w miejscu dawnie ważnej przeprawy przez rzekę. Koło mostu, od 2000 roku stoi w miejscu starego krzyża dębowy krzyż z wyrzeźbioną figurą Chrystusa frasobliwego. Tutaj łączy się ze szlakiem czerwonym, czarnym i rowerowym R-11 oraz ścieżką edukacyjną „Puszcza”.

Samochód można zostawić przy leśniczówce w Wysokim Moście.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak czerwony: Wysoki Most – Sernetki - Wysoki Most (12,7 km)

Szlak pozwalający na urozmaicenie szlaku niebieskiego Węgzał – Gremzdówka i poznanie najpiękniejszych fragmentów środkowego biegu Czarnej Hańczy. Łączy się w Sernetkach ze szlakiem żółtym biegnącym przez południową część otuliny, dążącym do szlaków augustowskich. Na trasie szlaku przykłady ludowego budownictwa ludowego szczególnie cennego we wsi Studziany Las. Na zachód od zabudowań Sernetek znajdują się podmokłe, źródliskowe łąki. Rośnie tu wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków, m. in.: kruszczyk błotny, rosiczki, storczyki z rodzaju kukułka, turzyca bagienna i wełnianka delikatna. Osobliwością jest tu także występowanie skalnicy torfowiskowej, gatunku należącego do kategorii roślin wymierających w Polsce. W Wysokim Moście szlak ten łączy się ze szlakiem czerwonym, czarnym i rowerowym E-11 oraz ścieżką edukacyjną „Puszcza”.

Samochód można zostawić przy leśniczówce w Wysokim Moście.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak niebieski: Suwałki – Danowskie (38,5 km)

Dworzec PKP Suwałki – Mała Huta – Krzywe – Sobolewo – Gawrych Ruda – Płociczno – Walne – Ateny – Upustek - Danowskie

Trasa stanowi połączenie szlaków północnosuwalskich z wigierskimi i augustowskimi. Z pagórkowatego terenu północnego krańca Równiny Augustowskiej szlak przechodzi do płaszczyzny piaszczystej w jej środkowej części nad jeziora rynny Bliznej. Szlak umożliwia poznanie rozmaitych zbiorowisk leśnych Puszczy Augustowskiej, jezior huciańskich i okołowigierskich, a także powyrobiskowych w Sobolewie, dolinę Czarnej Hańczy ze stanowiskami rzadkich roślin. Po drodze możliwość noclegu w kwaterach agroturystycznych i polach biwakowych nad Wigrami.

W Krzywem znajduje się dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego, w niej Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” oraz dwie ścieżki edukacyjne „Las” i „Suchary”.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak żółty: Krzywe - Kaletnik (17,5 km)

Szlak prowadzi przez silnie pofałdowane tereny morenowe, torfowiska i bory świeże, ukazując malownicze jeziora śródleśne (Samle Duże, Samle Małe i Gałęziste) i niemniej urocze rzeki Wiatrołużę i Kamionkę. Szlak łączy się ze ścieżką edukacyjną „Las” i „Suchary”. W Krzywem znajduje się dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego, w niej Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak czarny: Stary Folwark – Leszczewo – Nowa Wieś - Szwajcaria (11,2 km)

Trasa szlaku prowadzi przez tereny o wysokich walorach krajobrazowych. Można z niego zobaczyć pofałdowany obszar północnej części parku, doliny rzek Kamionki i Maniówki oraz malownicze jezioro - Gałęziste. Na prawie 4,5-kilometrowym odcinku przemierza się lasy parku - zróżnicowane pod względem składu gatunkowego, struktury i wieku. W Nowej Wsi znajduje się platforma widokowa usytuowana na wysokiej skarpie doliny Maniówki. W Szwajcarii – poza granicami parku, znajduje się cmentarzysko Jaćwingów z kurhanami z II-VI w.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak czerwony: Krusznik – Monkinie - Danowskie (8 km)

Szlak pozwalający połączyć szlaki wigierskie z augustowskimi do jezior Blizno i Blizienko. Pozwala zapoznać się z ładnymi partiami lasu (stanowisko głuszca) i ciekawymi przykładami budownictwa drewnianego z kościołem w Monkiniach. Zbaczając z trasy szlaku przy leśniczówce w Kruszniku i idąc drogą wzdłuż ściany lasu 500 m dochodzi się do końcowego przystanku „Zielona Karczma” Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

  

Szlaki łącznikowe

• Czarny: Wysoki Most – „Dziewiętnasty Kilometr” (2,8 km) Szlak łącznikowy skracający dojście do szlaku czerwonego (Wysoki Most - Wysoki Most) i żółtego przebiegającego przez południową część otuliny. Przeznaczony raczej dla rekreacyjnej turystyki masowej, prowadzi do popularnego miejsca piknikowego urządzonego w miejscu, gdzie kończyła się tasa kolejki leśnej do wywozu drewna

• Czarny: Sobolewo – kładka na Czarnej Hańczy /drogą bielańską/ (1,6 km) Łączy szlak niebieski: Suwałki – Danowskie we wsi Sobolewo ze szlakiem zielonym im. A. Patli po południowej stronie rzeki.

• Czarny: Sobolewo – kładka na Czarnej Hańczy /drogą łąkową/ (1,5 km) Łączy szlak niebieski: Suwałki – Danowskie we wsi Sobolewo ze szlakiem zielonym im. A. Patli po północnej stronie rzeki.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

do góry

  

  

  

Szlaki rowerowe

 

Międzynarodowa trasa rowerowa EURO VELO R-11 – odcinek suwalski: Ruda – Ogrodniki, długość 173,6 km, znaki zielone. Przebieg szlaku przez WPN (ok. 35 km): Bryzgiel - Płociczno - Sobolewo - Stary Folwark - Wigry - Rosochaty Róg - Mikołajewo - Maćkowa Ruda - Wysoki Most – Pogorzelec.

Suwalski odcinek szlaku R-11 jest pierwszym w Polsce oznakowanym fragmentem trasy międzynarodowej: Ateny – Przylądek Północny. W większości prowadzi drogami asfaltowymi. Takie rozwiązanie było konieczne ze względu na wymagania, jakie stawia się sieci Euro Velo. Trasy powinny spełniać standardy dla rowerzystów poruszających się z pełnym bagażem.

Na trasie szlaku znajdują się ścieżki edukacyjne: „Eksploatacja Dóbr Puszczańskich”, „Płazy” i „Puszcza” oraz kilka wież widokowych.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny – część północna: Żegary – Stary Folwark, długość 173,4 km, znaki niebieskie. Przebieg szlaku przez WPN (7 km): Mała Huta - Leszczewo - Stary Folwark

Bezpośrednim motywem jego powstania była współpraca z litewskim biurem Euroregionu Niemen w Mariampolu i stowarzyszeniem rowerowym ATGAJA. W jej wyniku utworzono dwa okrężne szlaki rowerowe, po litewskiej i polskiej stronie Suwalszczyzny. Z chwilą pełnego otwarcia się granic naszych krajów powstałyby szlaki łączące oba „pierścienie”, tworząc wspólną sieć tras rowerowych.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Podlaski Szlak Bociani - część suwalska: Jasionowo nad Biebrzą – Stańczyki, długość 183,1 km, znaki czerwone. Przebieg szlaku przez WPN (36,3 km): Sernetki - Lipowe - Czerwony Krzyż - Piaski - Stary Folwark - Leszczewo - Krzywe - Mała Huta - Lipniak - Dębowo

Podlaski szlak bociani prowadzi przez obszary o najwyższych walorach przyrodniczych – Puszczę Białowieską, dolinę górnej Narwi, Kotlinę Biebrzańską, Puszczę Augustowską i Pojezierze Suwalskie. Trasa łączy ze sobą cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski oraz Suwalski Park Krajobrazowy.

W odcinku wigierskim szlak przechodzi obok wystawy „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku, ścieżki edukacyjnej „Płazy” w Rosochatym Rogu oraz dyrekcji WPN w Krzywem. Tutaj na turystę czeka wiele atrakcji – wystawy stałe – wystawa rzeźb, przyrodnicza „Nad Wigrami” i etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, ścieżki edukacyjne – „Las”, „Suchary” oraz „Dary Natury”, Centrum Informacji Turystycznej.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Szlak rowerowy Krzywe – Stary Folwark (długość 9,4 km); z Suwałk do Krzywego prowadzi ścieżka rowerowa po której biegnie szlak rowerowy Green Velo, dalej na początku miejscowości zaczynają się żółte znaki, które prowadzą przez wieś do dyrekcji Parku w Krzywem - Leszczewo - Stary Folwark.

Szlak ten powstał w 2006 roku w celu umożliwienia bezpiecznego przejazdu rowerem z Suwałk do Starego Folwarku.

Na trasie szlaku w miejscowości Krzywe znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, wystawy stałe – wystawa rzeźb, przyrodnicza „Nad Wigrami” i etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, ścieżki edukacyjne – „Las”, „Suchary” oraz „Dary Natury”, a także plaża nad jeziorem Czarnym.

Więcej informacji i usługę przewodnicką można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej WPN.

  

  

Oprócz oznakowanych szlaków rowerowych, na terenie WPN znajduje się wiele dróg gruntowych udostępnionych dla ruchu turystycznego. Ich długość wynosi w granicach Parku 60 km, co razem ze znakowanymi szlakami daje łączną długość 230 km tras turystycznych. Wszystkie drogi doskonale nadają się dla rowerzystów, dlatego nazywane są "drogami rowerowymi".

do góry

  

  

  

Szlaki kajakowe

  

Szlak Czarnej Hańczy

Czarna Hańcza jest najdłuższą rzeką Suwalszczyzny. Należy do dorzecza Niemna. Długość rzeki wynosi 142 km, z czego 108 km w Polsce. Przepływa ona przez jeziora Hańcza i Wigry. W dolnym biegu włączona jest w system Kanału Augustowskiego. Poniżej jeziora Wigry jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym - rzeka płynie leniwo, meandrując po licznych zakolach wśród trzcinowisk oraz terenów podmokłych. Miejscami rzeka tworzy szerokie, bagienne rozlewiska będące ostoją ptactwa wodnego; licznie występują tu kaczki krzyżówki oraz czaple. W miejscowości Wysoki Most następuje bardzo wyraźna zmiana charakteru rzeki. Nurt Czarnej Hańczy znacznie przyśpiesza - koryto rzeczne często rozdziela się na wiele odnóg, a tworzące się w ten sposób wysepki porasta roślinność. W rzece często występują zatory z powalonych przez wiatr oraz bobry drzew - nurt przegradzają przeważnie potężne świerki oraz drzewa liściaste - olchy i brzozy, które szczelnie porastają brzegi rzeki. Dno Czarnej Hańczy bardzo bujnie porasta roślinność wodna. - strzałka wodna, oczeret oraz grążele żółte. W gąszczu roślinności żyją liczne bezkręgowe wodne - larwy owadów, mięczaki oraz skorupiaki. Nad Czarną Hańczą spotkać można zimorodki. Brzegi rzeki zasiedlają wydry, piżmaki oraz wszędobylskie w WPN-ie bobry. W nadbrzeżnych lasach gnieżdżą się gągoły oraz bytują liczne gatunki nietoperzy jak np. nocek rudy, borowiaczek, gacek brunatny. Wody Czarnej Hańczy zasiedla 17 gatunków ryb. Cztery z nich (strzebla potokowa, koza, różanka) objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W bystrych nurtach występuje pstrąg potokowy.

  

Turystykę wodną, w tym kajakarstwo na terenie parku można uprawiać od 1 maja do 31 października. Serdecznie zapraszamy na spływy kajakowe Czarną Hańczą. Tutaj znajdziesz wykaz podmiotów organizujących spływy kajakowe oraz wypożyczalni kajaków. Na trasie spływu można biwakować na polach biwakowych: polach prywatnych i polach będących w zarządzie parku oraz w kwaterach prywatnych.

  

Osoby przebywające na akwenach udostępnionych dla turystyki wodnej mają obowiązek posiadania kart wstępu. Kartę wstępu do WPN można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, na wystawie rybactwa w Czerwonym Folwarku, w PTTK w Starym Folwarku, w kwaterach prywatnych i na polach namiotowych nad Czarną Hańczą i u organizatorów spływów kajakowych oraz w wypożyczalniach kajaków.

   

do góry

   

   

   


Centrum Informacji Turystycznej   Zasady zwiedzania parku   Nasza oferta  
Zagospodarowanie szlaków    Przewodnictwo   Wypożyczalnie   Kuchnia regionalna  
Partnerzy Projektu "Do zobaczenia nad Wigrami"   Inne atrakcje   Strona główna