Wieża widokowa w Nowej Wsi

 


Z wieży roztacza się rozległy widok na lasy północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Z kolei bezpośrednio przed nami, a także podążając dalej czarnym szlakiem w dół, na wschód, zobaczymy otwarty teren porośnięty łąką świeżą. Jest to nie tylko cenne siedlisko różnych chronionych gatunków roślin zielnych, ale także rzadkich motyli czy ptaków. Utrzymywanie otwartych przestrzeni pośród lasów jest ważne dla zachowania bioróżnorodności, dlatego Wigierski Park Narodowy prowadzi aktywną ochronę takich siedlisk, zapobiegając sukcesji lasu. Przed nami, nieco po lewej stronie widzimy młodnik sosnowy. Gdyby nie zabiegi WPN, polegające na koszeniu i wypasaniu zwierząt, cały ten obszar byłby obecnie porośnięty takimi drzewami.

 

 

Teren stopniowo opada w kierunku doliny Maniówki – niewielkiej, bystrej rzeczki, charakteryzującej się dużą naturalnością. Jej brzegi porastają bardzo specyficzne zbiorowiska roślinności bagiennej, np. łęg gwiazdnicowo-olszowy. W bujnie rozwiniętej warstwie ziół rośnie m.in. szczyr trwały, gwiazdnica gajowa i świerząbek korzenny. Latem woda rzeki ma często temperaturę o kilka stopni niższą niż w innych ciekach parku. Nurt Maniówki przegradzają tamy budowane przez bobry.
W stromych skarpach widać jamy bobrowe i wydeptane przez te zwierzęta ścieżki w stronę wody. Niedaleko stąd Maniówka zakręca na wschód i wpływa do nieco większej Wiatrołuży. W widłach pomiędzy tymi dwiema rzekami ukryte jest okrągłe jeziorko Pietronajć. Co ciekawe, lustro wody tego akwenu położone jest prawie 4 m powyżej doliny Wiatrołuży, od której oddziela go wyniosły wał. Zagadkowe jest pochodzenie Pietronajcia. Pojawiła się nawet teoria, że jest to wypełniony wodą krater po uderzeniu meteorytu. Zbiornik jednak jest najprawdopodobniej reliktem po tzw. pingo, czyli polodowcowym wzgórzu, pierwotnie kryjącym wewnątrz dużą soczewkę lodu, która po wytopieniu utworzyła misę jeziora, zaś zepchnięty materiał uformował widoczny wał.

 

Na grafice przedstawiającej ukształtowanie terenu wyraźnie widać też linię okopów z czasu II wojny światowej, kiedy przebiegała tu linia frontu niemiecko-rosyjskiego. Widoczne okopy pozostały w wyniku działań wojennych z 1944 roku. Budowę linii obronnych na Suwalszczyźnie, Niemcy rozpoczęli już wiosną 1944 roku. Zamierzali powstrzymać tu nacierającą Armię Czerwoną przed wkroczeniem na terytorium III Rzeszy. Odcinka frontu miedzy jeziorem Królówek a jeziorem Szelment broniła niemiecka 170 Dywizja Piechoty ze składu 4 Armii.

 

 

 

 

W Wigierskim Parku Narodowym żyje 52 spośród 88 dziko żyjących w naszym kraju gatunków ssaków lądowych.

Lasy w północnej części Parku zamieszkują 4 gatunki ssaków kopytnych: łoś, jeleń szlachetny, sarna i dzik.

W okolicy łąk i pól uprawnych można zaobserwować zająca szaraka, a w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych herbowe zwierzęta WPN - bobry.

Do najczęściej obserwowanych na terenie całego parku drapieżników należą: lis, jenot i kuna leśna. Okoliczne tereny obejmuje też terytorium jednej z żyjących na terenie WPN wilczych rodzin. Obecność wilków najłatwiej można stwierdzić w miesiącach zimowych, rejestrując tropy tych drapieżników na śniegu.

 


Lis Los Sarna Zajac Bobr 

Fotografie zwierząt: Wojciech Misiukiewicz

 Nagrania z fotopułapek ze zwierzętami żyjącymi na terenie WPN można obejrzeć na naszym kanale na YouTube: https://bit.ly/37zJAIL

 

 

Powrót

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego