Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN

  

  

Wigierski Park Narodowy charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym. Do tej pory stwierdzono tutaj ponad 1000 taksonów (gatunków, podgatunków i odmian) roślin naczyniowych, wśród których występują rzadkie gatunki, wchodzące często w skład unikatowych zbiorowisk roślinnych. Aż 125 gatunków roślin figuruje na liście gatunków chronionych, w Polskiej Czerwonej Księdze, na liście gatunków rzadkich i zagrożonych, bądź na liście gatunków Natura 2000, których ochrona jest ważna w skali całego kontynentu. Podstawowym kierunkiem ochrony flory jest zachowanie zróżnicowania siedlisk roślin i ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

  

Wiele rzadkich gatunków roślin występuje na torfowiskach, dlatego też zachowanie tych siedlisk jest ważnym celem działań ochronnych parku. Głównym zagrożeniem dla torfowisk, zwłaszcza niskich i przejściowych, jest ich zarastanie krzewami i drzewami. Wybrane fragmenty torfowisk, charakteryzujące się występowaniem wielu rzadkich gatunków zostało objętych czynną ochroną, polegającą na usuwaniu krzewów i utrzymywaniu otwartej przestrzeni torfowisk. Pozytywne efekty tych zabiegów są widoczne w postaci trwałego występowania roślin "specjalnej troski".

  

Na terenie parku realizowany jest program introdukcji gatunków zagrożonych wyginięciem na Suwalszczyźnie. Dotyczy to w szczególności miodokwiatu krzyżowego - gatunku storczyka, którego jedyne stanowisko w dolinie rzeki Rospudy może być zagrożone zniszczeniem podczas robót drogowych. Cześć roślin pobranych znad Rospudy przyjęła się na nowym siedlisku w WPN, dając nadzieję na zachowanie tego gatunku.

  

Wigierski Park Narodowy podjął też próbę ocalenia storczyka kukuczki kapturkowatej. Gatunek ten w ostatnich latach zniknął z wielu swoich stanowisk w Polsce. Pozostał tylko na dwóch z nich. Jedno znajduje się na terenie WPN, drugie, liczniejsze, w okolicach Augustowa.

  

Niektórym roślinom i ich zbiorowiskom zagrażać może ekspansja gatunków obcego pochodzenia - tych, które mają zdolność do szybkiego opanowywania nowych siedlisk i wypierania z nich rodzimej flory. Dlatego tez park aktywnie zwalcza niektóre obce gatunki roślin. Skutecznie udało się do tej pory radykalnie zmniejszyć liczebność barszczu mantagezjańskiego - rośliny ekspansywnej i niebezpiecznej, także dla człowieka - ze względu na swoje parzące właściwości.

 

     

dalej