Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GADY

  

  

Wszystkie rodzime gatunki gadów są w Polsce objęte ochroną. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego żyje tylko pięć z dziewięciu krajowych gatunków gadów: trzy gatunki jaszczurek - zwinka, jaszczurka żyworodna i padalec oraz dwa gatunki węży - zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. 40 lat temu występował tu jeszcze żółw błotny.

   

Jaszczurka zwinka jest gatunkiem sucholubnym. Na terenie parku występuje licznie, zwłaszcza na skrajach lasów, na polach i łąkach.

   

Jaszczurka żyworodna zdecydowanie preferuje środowiska wilgotne. W parku spotkać ją możemy jeszcze częściej niż zwinkę. Zamieszkuje brzegi sucharów i innych zbiorników wodnych oraz torfowiska.

   

Padalec zwyczajny jest w parku gatunkiem spotykanym rzadko, być może dlatego, że w niewielu miejscach znajduje tu sprzyjające warunki. Preferuje ciepłe lasy, ich obrzeża i polany, choć unika miejsc silnie nasłonecznionych.

   

Zaskroniec, pomimo obecności wielu siedlisk dogodnych dla jego występowania – miejsc podmokłych i zbiorników wodnych porośniętych roślinnością, występuje nielicznie.

   

Jeszcze rzadsza jest żmija zygzakowata, zanotowano ją jedynie w południowej części parku, w okolicach wsi Maćkowa Ruda i Wysoki Most, a także nad jeziorem Wigry. Może zamieszkiwać zarówno miejsca suche jak i wilgotne, choć podobnie jak inne gady chętnie wygrzewa się w promieniach słońca.

  

  

  

     

dalej