FUNDUSZ LEŚNY WSPIERAŁ FINANSOWO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

 

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Nr umowy

Kwota dotacji

73

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2023 roku, badania naukowe oraz wymiana drogowskazów i słupków drogowskazowych na szlakach turystycznych pieszych i rowerowych oraz ścieżkach edukacyjnych
(zob. zakres)

I-IV kwartał
2023 r.

MZ.0290.1.
21.2023

2 094 155,05 zł

72

Badania naukowe pt.: Różnice w behawiorze oraz oddziaływaniu na środowisko bobra europejskiego (Castor fiber L.) w populacjach o różnym stopniu rozwoju, na przykładach Wigierskiego Parku Narodowego oraz Kampinoskiego Parku Narodowego – etap I
(zob. zakres)

II-IV kwartał
2022 r.

EZ.0290.1.
21.2022

56 500,00 zł

71

Badania naukowe pt.: Struktura genetyczna i dynamika populacji świerka pospolitego w zmieniającym się środowisku Wigierskiego Parku Narodowego
(zob. zakres)

II-IV kwartał
2022 r.

EZ.0290.1.
21.2022

197 500,00 zł

70

Badania naukowe pt.: Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Wigierskim Parku Narodowym i w Drawieńskim Parku Narodowym

(zob. zakres)

II-IV kwartał
2022 r.

EZ.0290.1.
21.2022

120 600,00 zł

69

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r.

(zob. zakres)

IV kwartał
2022 r.

EZ.0290.1.
21.2022

209 401,68 zł

68

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał
2022 r.

EZ.0290.1.
21.2022

1 393 896,92 zł

67

Badania naukowe pt.: "Wątrobowce jako wskaźnik sukcesji odtwarzającej siedliska borealnych świerczyn bagiennych w dolinie Czarnej Hańczy (Wigierski Park Narodowy"
(zob. zakres)

II-IV kwartał
2021 r.

EZ.0290.1.
21.2021

18 200,00 zł

66

Badanie naukowe pt.: " Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Wigierskim Parku Narodowym – etap II"
(zob. zakres)

II-IV kwartał
2021 r.

EZ.0290.1.
21.2021

202 426,00 zł

65

Badania naukowe pt.: "Znaczenie leszczyny Corylus avellana w lasach grądowych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał
2021 r.

EZ.0290.1.
21.2021

271 550,00 zł

64

Badanie naukowe pt.: "Wpływ pszczoły miodnej Apis mellifera na inne grupy zapylaczy w lasach Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał
2021 r.

EZ.0290.1.
21.2021

57 420,00 zł

63

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał
2021 r.

EZ.0290.1.
21.2021

1 457 470,55 zł

62

Badania naukowe pt.: "Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Wigierskim Parku Narodowym"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2020 r.

EZ.0290.1.

21.2020

92 300,00 zł

61

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2020 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2020 r.

EZ.0290.1.

21.2020

1 720 813,30 zł

60

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2020 r.

(zob. zakres)

III-IV kwartał

2020 r.

EZ.0290.1.

21.2020

95 987,23 zł

59

Badanie naukowe pt.: "Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania występowania wydry (Lutra lutra) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego - etap III"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2020 r.

EZ.0290.1.

21.2020

56 625,00 zł

58

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2019 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

1 730 058,40 zł

57

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2019 r.

(zob. zakres)

III-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

216 292,97 zł

56

Badanie naukowe pt.: "Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania występowania wydry (Lutra lutra) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego - etap II"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

66 000,00 zł

55

Badanie naukowe pt.: "Wpływ niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora na różnorodność gatunkową wybranych organizmów i stan środowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

155 916,00 zł

54

Badanie naukowe pt.: "Wzorce rozmieszczenia epifitycznego wątrobowca Frullania dilatata (miedzik płaski) w gradiencie termicznym i wilgotnościowym na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego, jako model oceny potencjalnego zagrożenia tego gatunku w Polsce"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

19 200,00 zł

53

Badanie naukowe pt.: "Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków (Collembola) wybranych siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście realizowanych i proponowanych działań renaturyzacyjnych"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

17 000,00 zł

52

Badanie naukowe pt.: "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

46 600,00 zł

51

Badanie naukowe pt.: "Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera) w dominujących typach siedliskowych lasów Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

46 316,00 zł

50

Badanie naukowe pt.: "Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach – organizmy zarodnikowe na klonie pospolitym Acer platanoides oraz świerku pospolitym Picea abies"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

234 000,00 zł

49

Badanie naukowe pt.: "Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych w Wigierskim Parku Narodowym"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2019 r.

EZ.0290.1.

20.2019

73 775,00 zł

48

Badanie naukowe pt.: „Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania występowania wydry”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

37 275,00 zł

47

Badanie naukowe pt.: „Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera) w dominujących typach siedliskowych lasów Wigierskiego Parku Narodowego”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

53 340,00 zł

46

Badanie naukowe pt.: „Wpływ niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora na różnorodność gatunkową wybranych organizmów i stan środowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

155 836,80 zł

45

Badanie naukowe pt.: „Wzorce rozmieszczenia epifitycznego wątrobowca Frullania dilatata

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

44 100,00 zł

44

Badanie naukowe pt.: „Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

56 952,00 zł

43

Badanie naukowe pt.: „Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

195 090,00 zł

42

Badanie naukowe pt.: „Doskonalenie systemu obserwacji dużych ssaków”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

69 226,50 zł

41

Badanie naukowe pt.: „Czy lasy Wigierskiego Parku Narodowego są ostoją orzesznicy leszczynowej?”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

52 368,75 zł

40

Badanie naukowe pt.: „Badanie zachowań i dyspersji polęgowej bielików”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

36.2018

21 725,76 zł

39

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

37.2018

1 467 777,57 zł

38

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

38.2018

1 146 968,75 zł

37

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2018 r.

EZ.0290.1.

37.2018

1 950 901,58 zł

36

Badanie naukowe pt.: „Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera) w dominujących typach siedliskowych lasów Wigierskiego Parku Narodowego - etap II”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

43 724,81 zł

35

Badanie naukowe pt.: „Wpływ niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora na różnorodność gatunkową wybranych organizmów i stan środowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

147 744,80 zł

34

Badanie naukowe pt.: „Toposiedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami pierwotnego lasu puszczańskiego - etap III”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

39 060,00 zł

33

Badanie naukowe pt.: „Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych w Wigierskim Parku Narodowym”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

38 200,00 zł

32

Badanie naukowe pt.: „Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach – studium porównawcze na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Etap I – organizmy zarodnikowe na dębach Quercus robur

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

114 200,00 zł

31

Badanie naukowe pt.: „Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

92 788,71 zł

30

Badanie naukowe pt.: „Myrmekofauna zbiorowisk leśnych WPN i dynamika jej zmian na tle zdrowotności drzewostanów, badanej przy użyciu zdjęć hiperspektralnych – etap I”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

58 500,00 zł

29

Badanie naukowe pt.: „Badanie zachowań i dyspersji polęgowej młodocianych bielików za pomocą lokalizatorów GPS/GSM w Wigierskim Parku Narodowym - etap I”

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

39.2017

59 725,00 zł

28

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

41.2017

1 034 910 zł

27

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

41.2017

1 386 346,35 zł

26

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2017 r.

EZ.0290.1.

40.2017

1 676 479,08 zł

25 Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej oraz inne działania prowadzone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2016 r.

EZ.0290.1.

25.2016

1 971 764,17 
24 Badania naukowe w Wigierskim Parku Narodowym

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2016 r.

EZ.0290.1.

6.2016

352 478,36 zł
23 Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

 285 500,00 

22 Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek Wigierskiego Parku Narodowego położonych w gminie Giby oraz konserwacja oznakowania oddziałów leśnych

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

78 000,00 zł

21 Badanie naukowe pt.: „Wpływ działalności bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

40 000,00 zł

20 Badanie naukowe pt.: „Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków (Collembolla) wybranych siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście realizowanych i proponowanych działań renaturyzacyjnych – etap I"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

46 300,00 zł

19 Badanie naukowe pt.: „Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów, na przykładzie motyli i pszczołowatych - etap III"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

77 290,00 zł

18 Badanie naukowe pt.: „Toposiedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami pierwotnego lasu puszczańskiego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

48 335,00 zł

17 Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

458 228,26 zł

16 Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

825 000,00 zł

15

Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływ na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego – etap III

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

47 415,00 zł

14

Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów,
na przykładzie motyli i pszczołowatych, etap II

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

35 201,00 zł

13

Badania organizmów saproksylicznych

w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap III

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

126 501,00 zł

12

Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku leśnym na wybrane rośliny runa i podszycia lasu oraz konkurencyjność względem innych zapylaczy

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

38 491,00 zł

11

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku narodowego w 2014 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

529 170,00 zł

10

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

464 000,00 zł

9 Renaturyzacja ekosystemów leśnych
w Obwodach Ochronnych Słupie, Powały i Krzywe

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

98 342,00 zł

8 Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

113 173,00 zł

7 Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów,
na przykładzie motyli i pszczołowatych, etap I

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

47 314,00 zł

6 Badania organizmów saproksylicznych
w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap II
(zob. zakres)
II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

124 200,00 zł

5 Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływ na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

55 165,00 zł

4 Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem
na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

457 596,00 zł

3 Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 r.

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

397 000,00 zł

2 Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego, etap I
(zob. raport)
II-IV kwartał

2012 r.

ZP-04/12

173 200,00 zł

1 Badania organizmów saproksylicznych
w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap I
(zob. raport)
II-IV kwartał

2012 r.

ZP-04/12

196 600,00 zł